c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2016, številka 42 / letnik XIV.
 
Dignitas delictum auget.
Visok položaj (storilca) poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Začel se je izbor 10 najvplivnejših pravnikov 2016
V prvem delu izbora, ki poteka od 17. oktobra do 2. novembra, lahko predlagate največ tri kandidate izmed uveljavljenih slovenskih pravnic in pravnikov. V drugi, glasovalni del izbora se bo uvrstilo dvajset najpogosteje predlaganih kandidatov.Izbor, ki ga organiziramo na portalu IUS-INFO z namenom, da poudarimo pomen in vpliv pravne stroke na družbeno dogajanje v Sloveniji, vsako leto zaključimo z medijsko odmevno okroglo mizo, na katero povabimo vseh deset najvplivnejših pravnic in pravnikov posameznega leta.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement) - priložnost ali grožnja?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> DZ ponovno podprl novelo ZDDPO-2N
Državni zbor je vnovič potrdil novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki predvideva zvišanje stopnje tega davka s 17 na 19 odstotkov s 1. januarjem 2017. Potem ko je državni svet nanjo v začetku oktobra izglasoval odložilni veto, saj je ocenil, da dodatno obremenjevanje gospodarstva ni ne pravično in ne razvojno.

>> Obvezna registracija mopedov
DZ je po vetu državnega sveta ponovno podprl dopolnitve zakona o motornih vozilih ter novelo zakona o pravilih cestnega prometa. To pomeni, da bo mopede, ki ne presežejo hitrosti 25 kilometrov na uro, po novem treba registrirati, njihovi vozniki pa bodo morali uporabljati čelado. Obveznost nošenja čelade bo veljala tudi za mladoletne kolesarje.

>> Novela o nalogah in pooblastilih policije
Ministrstvo za notranje zadeve je v vladno proceduro poslalo novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki naj bi policiji omogočila učinkovitejše delo. Ker nekatere rešitve predvidevajo zbiranje osebnih podatkov, policiji pa dajejo tudi možnost uporabe novih prisilnih sredstev, o noveli obstajajo nekateri pomisleki, tudi znotraj koalicije.

>> Vrhovno sodišče odločilo, da je bil odvzem velenjskih dečkov iz vrtca nezakonit
Vrhovno sodišče je odločilo, da je bil odvzem dveh velenjskih dečkov iz vrtca marca letos nezakonit ter da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. Otroka ostajata pri rejnikih. Odvetnik babice Velimir Cugmas meni, da bi se otroka morala takoj vrniti k starim staršem in da je s tem, ko je kršena človekova pravica babici, avtomatično kršena tudi pravica vnukoma. Dejal je še, da se sodbe vrhovnega sodišča spoštujejo, kar pa ne pomeni, da se ne preizkušajo. Napovedal je pritožbo oziroma revizijo. Odvetnica CSD Velenje Simona Marko je presenečena nad razsodbo vrhovnih sodnikov, napovedala je, da bodo razloge sodišča preučili in se pozneje odločili, kako ukrepati.

>> Jadranka Sovdat na čelo ustavnega sodišča
Ustavni sodniki so na ponedeljkovi seji za novo predsednico sodišča izvolili Jadranko Sovdat, za podpredsednico pa Etelko Korpič-Horvat, obe bosta funkcijo nastopili 31. oktobra. Jadranka Sovdat je ustavna sodnica od decembra 2009, dolžnosti podpredsednice pa je prevzela v letu 2013. Je avtorica več znanstvenih monografij s področja ustavnega prava, kot zunanja sodelavka pa sodeluje pri predmetu ustavno procesno pravo na ljubljanski pravni fakulteti.

>> Sodnik ne more odločati o kaznovanju zaradi žalitve, če se ta nanaša nanj
Ustavno sodišče je pritrdilo odvetniku Velimirju Cugmasu, da sodnik ne more odločati o domnevnih žalitvah v primerih, ko so te usmerjene zoper njega osebno. V primerih kaznovanja za takšne žalitve pa je razveljavilo tudi možnost spremembe denarne kazni v kazen zapora.

>> Odgovornost bankirjev za slabe kredite
Prvi dan tradicionalnih Dnevov slovenskih pravnikov je bil med drugim namenjen tudi razpravi o kazenski odgovornosti bankirjev za slabe bančne kredite. Udeleženci okrogle mize so ugotavljali problematičnost same definicije kaznivega dejanja s tega področja v slovenskem kazenskem zakoniku, ki zahteva neposredni naklep (240. člen KZ-1). V Nemčiji pa zakonodaja omogoča pregon že za t.i. eventualni naklep, nemški zakonodaji sledi tudi hrvaška. V ZDA sodna praksa pozna celo t.i. premišljeno brezbrižnost, po kateri obstaja kazenska odgovornost tudi za neupoštevanje določene stopnje tveganja.

>> Vlada ne podpira beleženja zastaranih zadev
Vlada ne podpira predloga priporočila za odpravo zastaranja kazenskih postopkov in preprečevanja morebitnih zlorab, ki ga je v parlamentarno proceduro vložila SDS. Vlada namreč v mnenju, ki ga je sprejela na današnji seji, poudarja, da so v pripravi nekateri ključni predlogi zakonov, ki bodo ustrezneje naslovili problematiko zastaranja.

>> Iskanje osebne odgovornosti za nerazglašene oporoke
Odbor za pravosodje je razpravljal o problematiki odkritih nerazglašenih oporok. Vrhovnemu sodišču je predlagal, naj v izogib odškodninskih tožb zoper državo izoblikuje merila za sklepanje zunajsodnih poravnav. Vrhovnemu sodišču, sodnemu svetu in pravosodnemu ministrstvu je še predlagal, naj preverijo obstoj elementov osebne odgovornosti.

>> Dileme v zvezi z migrantsko krizo
Na letošnjih Dnevih slovenskih pravnikov je beseda tekla tudi o izbranih vprašanjih begunske in migrantske krize. Sodnik Boštjan Zalar je opozoril na prepad med uredbami evropskih sodišč in sodnimi praksami posameznih držav, Neža Kogovšek Šalamon z Mirovnega inštituta pa je bila kritična do predvidenih rešitev predloga novele zakona o tujcih.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
Priča v zadevi Balkanski Bojevnik Anastazije Martinčić, ki je bil zaslišan v začetku oktobra, je na glavni obravnavi predsednici senata Andreji Sedej Grčar očital, da je dobila 20 milijonov, da bi obtožene oprostila. Zato je sodnica proti njemu sprožila kazenski postopek. Očita mu kaznivo dejanje žaljive obdolžitve.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vplivi na zakona
V zadnjem Uradnem listu RS sta bili objavljeni odločbi Ustavnega sodišča RS, ki vplivata na Zakon o kazenskem postopku (ZKP) in Obligacijski zakonik (OZ).

    • Z odločbo U-I-12/15 je ustavno sodišče na predlog vrhovnega sodišča razveljavilo četrti odstavek 399. člena ZKP, ki določa, da zoper sklep vrhovnega sodišča, ko to odloča o pritožbi zoper sklep višjega sodišča o odreditvi pripora, ni pritožbe. Ustavni sodniki so ocenili, da ustava vsakomur zagotavlja pravico do pritožbe, zato mora biti ta možnost dana tudi, ko o pritožbi na pripor odloča vrhovno sodišče. Določili so tudi način izvršitve svoje odločbe, in sicer na način, da o pritožbi na vrhovno sodišče pri uvedbi pripora odloča senat vrhovnega sodišča v sestavi petih sodnikov, zoper njegovo odločitev pa ni mogoče vložiti zahteve za varstvo zakonitosti.
    • Z odločbo U-I-213/15 so ustavni sodniki razveljavili tudi 184. člen OZ, ki določa, da terjatev za povrnitev nepremoženjske škode preide na dediče samo, če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali pisnim sporazumom. Po mnenju predlagatelja zahteve za oceno ustavnosti je namreč člen v nasprotju z ustavo, ki pravi, da so vsakomur zagotovljene enake pravice.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 64
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Onkraj razumnega dvoma    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Načelno se v poteku kazenskega postopka postopoma zadosti vse višjim dokaznim standardom, ki se vrstijo od najnižjih »razlogov za sum« prek »utemeljenosti suma« do prepričanja oziroma gotovosti, ki sta potrebna, da se izreče sodba. Pri tem postopku, v katerem ima končno besedo sodišče, naj bi se, kot slikovito navaja prof. dr. Šugmanova, domneva nedolžnosti vse bolj načenjala in se na koncu postopka bodisi popolnoma sesula ali ponovno vzpostavila za nazaj. Glede prvega dela, torej o tem, da se domneva nedolžnosti sesuje, nimam nikakršnih pomislekov, postavlja pa se vprašanje, koliko se domneva nedolžnosti vzpostavi za nazaj, vsaj kar zadeva javnost.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Aktivna legitimacija pri izterjavi vplačil v rezervni sklad
Sodišče je ugotovilo, da tožeča stranka kljub pogodbi o opravljanju storitev ter pooblastila na zboru etažnih lastnikov, nima pravice za vložitev tožbe na vplačilo v rezervni sklad v svojem imenu in na svoj račun. Plačilo v rezervni sklad je dolžnost vsakega etažnega lastnika in z vplačilom nastane skupno premoženje etažnih lastnikov (119. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in 41. člen Stanovanjskega zakona (SZ-1)). V primeru neplačila s strani določenega etažnega lastnika gre torej za terjatev ostalih etažnih lastnikov, pri čemer pa ima upravnik zakonsko pooblastilo, da v imenu etažnih lastnikov vloži tožbo za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažnega lastnika. Tožbo mora torej vložiti v imenu in na račun preostalih etažnih lastnikov kot njihov zakoniti zastopnik.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJU?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 147. člena ZJU (pogoji za premestitev) pred in po spremembi.

ZJU je vsebinsko povezan tudi z več kot 330 strokovnimi članki, več kot 700 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in tudi več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2017 Dohodnina v EUR za letno osnovo nad 20.400,00 do 48.000,00 4.625,65 + 41% nad 20.400,00 4.625,65 + 34% nad 20.400,00
1. januar 2017 Dohodnina v EUR za letno osnovo nad 48.000,00 do 70.907,20 4.625,65 + 41% nad 20.400,00 14.009,65 + 39% nad 48.000,00
1. januar 2017 Dohodnina v EUR za letno osnovo nad 70.907,20 25.333,60 + 50% nad 70.907,20 22.943,46 + 50% nad 70.907,20
22. oktober 2016 Globa pravni osebi, ki kolektivni organizaciji ne posreduje sporedov uporabljenih del 200.000 SIT 600-6.000 EUR
22. oktober 2016 Globa pravni osebi, ki kolektivni organizaciji ne posreduje podatkov za izračun dolžnega nadomestila 200.000 SIT 600-6.000 EUR
1. januar 2017 Meja višine skupnega dohodka za dodatno zmanjšanje davčne osnove 10.866,37 EUR 11.166,37 EUR
1. januar 2017 Rok za izpolnitev zapustnikove davčne obveznosti s strani dediča po pravnomočnosti sklepa o dedovanju 30 dni 60 dni
14. oktober 2016 Rast cen življenjskih potrebščin septembra 2016 v primerjavi z avgustom +0,1%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.