c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2016, številka 27-28 / letnik XIV.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kandidatoma za ustavna sodnika podpora na MVK
Mandatno-volilna komisija bo DZ predlagala, da sledi predlogu predsednika republike Boruta Pahorja ter Špelco Mežnar in Marka Šorlija izvoli za nova ustavna sodnika. Sklepa sta bila sprejeta brez razprave in glasu nasprotovanja. Le v ZL so pojasnili, da zaradi samega postopka predlaganja kandidatov ne bodo podprli nobenega od njih.

Kandidatka za ustavno sodnico Špelca Mežnar zase pravi, da ni pravna formalistka v strogem pomenu, ampak jo zanima pravo, ki mora biti pravično. Svetovnonazorsko je liberalka, na pomisleke glede njene mladosti pa odgovarja, da je dobro, če je med ustavnimi sodniki tudi predstavnik mlajše generacije, je povedala v javni predstavitvi.

Kandidat za ustavnega sodnika Marko Šorli se je na javni poziv prijavil, saj si želi prizadevati za boljšo pravno državo in varstvo človekovih pravic, je dejal na javni predstavitvi. Ustavno sodišče je po njegovem v dobri kondiciji, sam pa k njegovemu delu želi prispevati s svojimi izkušnjami. Trenutna sestava sodišča pa je, tako Šorli, imela izredno težko delo, ki ga je zelo dobro opravila. Obravnavalo je tudi zadeve s političnimi vsebinami in to so po njegovem vedno najtežja vprašanja, a je sodišče tukaj zanj zelo dobro posredovalo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen predlog novele Zakona o državni upravi (ZDU-1J)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Odprava prepovedi snemanja sodnikov
Ministrstvo za pravosodje v okviru obsežnejšega svežnja sprememb pravosodja v javno razpravo pošilja predlog zakona o Sodnem svetu ter spremembe sodnega reda. S temi spremembami želi krepiti odgovornost sodnikov ter doseči večjo odprtost pravosodja. Med drugim se odpravlja prepoved snemanja in fotografiranja sodnih senatov na glavnih obravnavah. V svežnju sprememb so tudi spremembe zakona o pravdnem postopku, ki bi razbremenile delo sodnikov, in predlog zakona o kolektivnih tožbah, ki naj bi pospešil reševanje skupinskih sporov.

>> Ukinitev pravobranilstva
V javni razpravi je tudi nov zakon o državnih odvetnikih, ki odločno posega na področje dela "zagovornikov države". Ti sedaj delujejo kot funkcionarji samostojnega pravosodnega organa, z zakonodajno spremembo pa bi se pravobranilstvo preoblikovalo v državno odvetništvo, ki bi delovalo kot organ v sestavi ministrstva.

>> V sodstvu še možne izboljšave
Pozitivno in uspešno lansko poslovanje slovenskih sodišč se nadaljuje, a je prostora za izboljšanje še nekaj, je ob predstavitvi letnega poročila o lanskem delu sodišč v DZ dejal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša, ki je tudi opozoril na generacijsko vrzel med sodniki, več je namreč takih, ki so stari med 60 in 70 let, kot tistih med 30. in 40. letom. Da bo ta generacijska vrzel težave povzročala še leta, so opozorili tudi v Sodnem svetu. Trenutno je na sodiščih sicer zaposlenih 907 sodnikov, kot sodno osebje je zaposlenih 3200 ljudi.

>> Komisija DZ želi odgovore o načrtih z Luko Koper
Komisija DZ za nadzor javnih financ je včeraj razpravljala o odgovornosti za razmere v Luki Koper, ki so privedle do blokade pristanišča in posledično gospodarske škode za podjetje in širše gospodarstvo. Vlado je med drugim pozvala, naj jasno pove, kakšni so načrti z Luko Koper. Uprava Luke Koper odgovornost za stanje vali na predstavnike države, medtem ko predsednik uprave SDH v odstopu Marko Jazbec s prstom kaže na upravo in predsednico nadzornega sveta.

>> Preiskovalci pod drobnogled vzeli Banke Slovenije
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je včeraj v Ljubljani opravil štiri hišne preiskave v zvezi s sanacijo bank iz konca leta 2013. Pod drobnogled so po več prijavah oškodovancev vzeli sum neupravičeno izrečenega izrednega ukrepa prenehanja obveznosti banke, neuradno prav ravnanje Banke Slovenije pri izbrisu podrejenih obveznic NLB.

Predsednik ECB Mario Draghi je včeraj poslal pismo predsedniku EK Junckerju in slovenskemu državnemu tožilstvu, v katerem je izrazil uradni protest zaradi, kot je poudaril, nezakonite zaplembe informacij ECB. Slovenske oblasti je pozval, naj odpravijo to kršitev. Banke Slovenije v hišnih preiskavah v predkazenskem postopku ne ščiti noben poseben privilegij, enako pa velja tudi za njene uslužbence, so danes izpostavili na Generalni policijski upravi.

>> Furlan na bančni komisiji DZ
Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu je včeraj pričal vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan. Ta je med dejavniki za dolgotrajnost postopkov omenil sodelovanje z bankami, ki da še danes ni dobro, pa tudi preobremenjenost sodišč. Zato se zavzema za uvedbo specializiranega sodišča.

>> Sojenje Noviču
Po dveh mesecih se je včeraj le nadaljevalo sojenju Milku Noviču, obtoženemu umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Vendar je bilo obravnave kmalu konec, saj sodišče še čaka na izvedensko mnenje iz Nemčije. Zato je sodnica nadaljevanje sojenja razpisala proti koncu septembra, kar je v dvorani vzbudilo obilo ogorčenja in jeznih vzklikov.

>> Erar namesto Supervizorja
Od danes Supervizor ne deluje več. Nadomestila ga je nova spletna aplikacija Erar, ki jo je na novinarski konferenci predstavila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Aplikacija dodatno omogoča vpogled v poslovanje z e-računi, v podatke, vezane na omejitve poslovanja, ter prejeta darila in prikaz tujih bančnih računov poslovnih subjektov.

>> Pozivi k ničelni toleranci do nasilja v družini
Po tistem, ko je v ponedeljek zaradi hudih poškodb umrla dveletna deklica, sta v priporu pristala dekličina mati in njen partner. Osumljena sta hudega zanemarjanja in surovega ravnanja z otrokom ter povzročitve posebno hudih poškodb. Vrstijo pa se opozorila, da je treba poskrbeti za ničelno toleranco do nasilja v družini.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vpisnina v odvetniški imenik
Spremembe in dopolnitve > Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki že veljajo, določajo, da mora soglasje k višini vpisnine v odvetniški imenik po novem dati vlada. Predlog novele je NSi vložila po tem, ko je Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) na aprilski skupščini izglasovala zvišanje vpisnine na 9000 evrov. 31. člen (primerjalnik besedila) tako po novem določa, da vpisnino za vpis v imenik odvetnikov in njeno višino določa statut OZS, h kateremu pa bo odslej morala soglasje dati vlada. Do uveljavitve dopolnitev statuta OZS, velja višina vpisnine za vpis v imenik odvetnikov, ki je veljala 1. aprila 2016, to je 2.500 evrov.

>> Trošarine
Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki bo začel veljati 16. julija, uporabljati pa 1. avgusta, ureja sistem obveznosti plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije. Novi zakon predvsem zmanjšuje administrativne obremenitve, usklajuje slovensko ureditev z evropsko ter odgovarja na spremenjene razmere na trgu. Zakon med drugim uvaja tudi status malega pivovarja in trošarine za elektronske cigarete.

>> Plačilni račun tudi za brezdomce
Spremembe in dopolnitve > Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki bodo začele veljati 16. julija, urejajo pravico do osnovnega bančnega računa za vsakega potrošnika. Banke bodo morale po novem za svoje stranke sprejeti tudi brezdomce ali azilante in bodo lahko odprtje osnovnega bančnega računa zavrnile le v zelo ozko določenih primerih (137.š člen). Novela zakona določa tudi pravila glede primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, kot tudi pravila glede zamenjave plačilnih računov, in sicer znotraj države članice ter tudi znotraj celotne EU.

>> Drugi zakoni
Novela > Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki bo začela veljati 15. julija in se uporabljati 1. septembra, ukinja volontersko pripravništvo. Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo tudi začel veljati 15. julija in se uporabljati 1. septembra, pa zagotavlja pravne podlage za izvajanje programov, ki se v RS izvajajo v tujem jeziku in nimajo pridobljene javne veljavnosti v skladu z ZOFVI.

Objavljene so bile tudi:

    • novela > Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), velja od 1. julija,

    • novela > Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), velja od 1. julija,

    • novela > Zakona o letalstvu (ZLet), velja od 1. julija.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 46, 47 in 48
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Evropska mejna straža
Evropski parlament je sprejel uredbo o ustanovitvi Evropske mejne in obalne straže. Ključna naloga nove mejne straže bo nuditi podporo članicam pri soočanju z izzivi, zlasti v povezavi z nezakonitimi migracijami in čezmejnim kriminalom. V primeru pritiskov na meje EU bo lahko v države članice napotila enote za hitro posredovanje.

>> Poročilo o boju proti organiziranemu kriminalu
EU lahko bistveno prispeva k učinkovitemu boju proti organiziranemu kriminalu, saj gre za nadnacionalni pojav. Med terorizmom in organiziranim kriminalom so povezave, mnogi teroristi so že dlje časa vpleteni tudi v kriminalne dejavnosti. EU je boj proti organiziranemu kriminalu uvrstila med prioritete evropske agende za varnost, ki poudarja potrebo po pomoči državam članicam pri poglabljanju vzajemnega zaupanja, popolni uporabi obstoječih orodij za izmenjavo informacij ter okrepitvi čezmejnega operativnega sodelovanja med pristojnimi organi. To je mogoče doseči z boljšo uporabo in izvajanjem obstoječih pravnih instrumentov EU v vseh državah EU. Komisija kot varuhinja prava EU spremlja ta proces, z ugotovitvami pa bo prispevala tudi k oceni potrebe in možnosti za revizijo okvirnega sklepa o boju proti organiziranemu kriminalu.

>> Novi evropski komisar iz Velike Britanije
Novi evropski komisar iz Velike Britanije naj bi postal britanski veleposlanik v Franciji Sir Julian King. Nasledil bo Jonathana Hilla, ki bo s 15. julijem odstopil s položaja, na katerem je bil pristojen za finančne storitve.

>> Sodišče EU o zamudi pri izvajanju Direktive
V zadevi C-557/14 z dne 22. junija 2016 so na sodišču EU odločali o tožbi Komisije zaradi neizpolnitve obveznosti Portugalske, ker po njenem mnenju ni izvršila sodbe iz leta 2009 glede izvajanja Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Sodniki so pritrdili Komisiji in Portugalski naložili pavšalni znesek 3 milijone evrov ter denarno kazen v višini 8.000 evrov za vsak dan zamude pri izpolnitvi sodbe.

>> Sodišče EU o računih s čezmejnim elementom
Sodišče EU je v zadevi C-15/15 z dne 21. junija 2016 odločalo o sporu glede neplačanih računov med družbo New Valmar iz Belgije, vendar na nizozemskem jezikovnem območju, in družbo Global Pharmacies Partner Health (GPPH) iz Italije. Sodniki so odločili, da je v nasprotju s pravom EU, če se veljavnost računov s čezmejnim elementom pogojuje s tem, da so sestavljeni v točno določenem jeziku. Poudarili so, da morajo stranke imeti možnost, da račune sestavijo v drugem jeziku, in sicer takem, ki ga poznajo ter je verodostojen enako kot pogojevani jezik.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prodaja stanovanja brez vednosti dolžnika
Z ustavno odločbo Up-921/14 je bil razveljavljen sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Ip 2870/2014 ter sklepa okrajnega sodišča. Slednje je namreč v izvršilnem postopku zoper pritožnika zaradi izterjave 192,39 EUR dolga iz naslova vplačil v rezervni sklad dovolilo nadaljevanje izvršbe z izvršbo na nepremičnino, Višje sodišče pa je pritožbo zavrnilo, čeprav ni bilo izkazano, da pritožnik v nepremičnini dejansko živi. Ustavno sodišče je poudarilo, da mora sodišče pri odločanju o vodenju postopka izvršbe, pri čemer je bilo o terjatvi odločeno v postopku, za katerega pritožnik dejansko ni vedel, izvesti razumno izvedljive ukrepe za ugotovitev dolžnikovega prebivališča. Če se to kljub temu ne odkrije, mora sodišče pretehtati, kateri od pravic v koliziji dati prednost: dolžnikovemu osebnemu sodelovanju v postopku ali pravici upnikov do učinkovitega sodnega varstva njihove terjatve. Sodišče, ki opusti ukrepe za ugotovitev dejanskega prebivališča in vodi postopek prodaje stanovanja brez dejanske vednosti dolžnika, ne da bi pred tem opravilo vrednostno tehtanje, namreč krši dolžnikovo pravico do izjavljanja iz 22. člena URS.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./88. Manipulacije in neinformiranost    

Vlasta Nussdorfer
   
Bila sem predstavnica represivnega aparata, predlagala krivdoreke in tudi zelo visoke kazni, včasih sem bila deležna celo groženj. A kdo bi si mislil, da si kot varuh - nekdo, ki se dan za dnem bori za revne, zapostavljene, invalide, brezposelne, bolne - deležen tako grdih besed od ljudi, ki si jim odpisal, da morda še niso uporabili vseh pravnih poti, da ne moreš posegati v odprte postopke in soditi, da jim ne moreš zvišati odmerjene pokojnine, vrniti prodanega stanovanja, odpraviti hrupa ali smradu … Spet odgovarjam, se sestajam z ljudmi, pišem državi ... Nekateri še vedno menijo, da je to preprosto premalo. Pa poznajo našo zakonodajo?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je doživelo že 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 210 strokovnimi članki, skoraj 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 1.759 judikati sodišča EU ter več kot 200 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. julij 2016 Strošek dnevne oskrbe prosilca za mednarodno zaščito 12,26 8,09 EUR
1. julij 2016 Predpisana obrestna mera zamudnih obresti 8,05 % 8,00 %
1. julij 2016 Temeljna obrestna mera za julij 2016, mesečna - 0,1 0,0 %
1. julij 2016 Temeljna obrestna mera za julij 2016, letna - 1,21 0,00 %
30. junij 2016 Povprečna bruto plača v RS za april 2016, glede na marec 1.593,27 1.571,12 EUR (- 1,4 %)
30. junij 2016 Povprečna neto plača v RS za april 2016, glede na marec 1.033,95 1.021,74 EUR (- 1,2 %)
1. julij 2016 Najnižja osnovna plača po KP za dejavnost bančništva, IV. tarifni razred 652,51 653,68 EUR
1. julij 2016 Najnižja osnovna plača po KP za dejavnost bančništva, VII. tarifni razred 1.162,30 1.164,39 EUR
16. julij 2016 Globa za hujše kršitve Uredbe 260/2012/EU o pravilih kreditnih prenosov in direktnih bremenitev od 6.000 do 60.000 EUR
16. julij 2016 Globa za lažje kršitve Uredbe 260/2012/EU o pravilih kreditnih prenosov in direktnih bremenitev od 2.500 do 10.000 EUR
16. julij 2016 Globa za hujše kršitve Uredbe 2015/751/EU o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije od 2.500 do 80.000 EUR
16. julij 2016 Globa za lažje kršitve Uredbe 2015/751/EU o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije od 2.000 do 20.000 EUR
1. julij 2016 Prihodki proračuna iz dividend iz elektrogospodarstva - za vlaganja v vodno infrastrukturo do 40.700.000 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.