c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2015, številka 36 / letnik XIII.
 
Dubia in meliorem partem interpretati debent.
Kar je dvomljivo, je treba razlagati na bolje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zastaranje zadeve Patria
Okrajno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je proces v zadevi Patria zastaral, in sicer za vse tri obtožene, Janeza Janšo, Ivana Črnkoviča in Antona Krkoviča. Na tožilstvu odločitev še preučujejo, prav tako možnost, da se pritožijo. Črnkovič in Krkovič pritožbe ne bosta vložila, Janša pa bo o tem še razmislil.

Odločitev, kdaj zadeva Patria zastara, je bila v rokah ljubljanske okrajne sodnice Tanje Lombar Jenko, ki je primer po soglasni aprilski razveljavitvi na ustavnem sodišču dobila v ponovno odločanje. Sodnica je morala odločiti, ali glede zastaranja velja določba kazenskega zakonika iz časa, ko naj bi bila storjena kazniva dejanja, po kateri Patria zastara letos, ali novejša določba, po kateri je v primeru razveljavitve pravnomočne sodbe zastaralni rok dve leti od te razveljavitve (kronologija afera Patria).

Predsednik vlade Miro Cerar ocenjuje, da dejstvo, da je sodna zadeva Patria zastarala, ni dobro za nikogar. "Ni dobro za pravno državo, saj ne vemo, kakšen bi bil sodni epilog, nenazadnje pa ni dobro niti za Janeza Janšo, saj bo vprašanje o tej zadevi ostalo neodgovorjeno."

Minister za pravosodje Goran Klemenčič se je odzval na zadevo in na vprašanje, ali bi moral zaradi zastaranja zadeve odstopiti kdo z vrha pravosodja, je odgovoril, da ne. "S tem namreč porušimo celotno logiko instančnega sojenja," je dejal.

Z vidika odločitve ustavnega sodišča bi bila pravičnejša zavrnitev obtožnice, je mnenja poslanec SDS Vinko Gorenak.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka publikacije Sodnikov informator 8/2015
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US o referendumu o noveli ZZZDR
Ustavni sodniki bodo danes nadaljevali obravnavo pritožbe skupine državljanov zoper sklep DZ o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Pobudniki referenduma imajo sicer za njegov razpis že zbranih potrebnih 40.000 overovljenih podpisov.

>> Novela ZPOmK-1
Odbor DZ za gospodarstvo je danes potrdil predlog novele > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), ki ukinja upravno in prekrškovno varstvo glede dejanj nelojalne konkurence, podjetja pa bodo te spore reševala v pravdnem postopku pred sodišči.

>> Predlog novele o prevzemih
Odbor DZ za gospodarstvo je ob sprejemu nekaterih dopolnil potrdil predlog novele (prvotni predlog) > Zakona o prevzemih (ZPre-1). Razprava se je osredotočila predvsem na določitev praga uspešnosti pri obveznih prevzemnih ponudbah in vprašanje sorazmernosti ukrepov, če se praga ne doseže.

>> Razveljavljena sodba v zadevi Istrabenz
Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevku za varstvo zakonitosti nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja in nekdanjega svetovalca Istabenza Kristjana Sušinskega ter jima razveljavilo sodbo, zadevo pa vrnilo v ponovno sojenje, je dejala zagovornica Varja Holec. Zahtevo nekdanjega prvega moža Pivovarne Laško Boška Šrota so zavrnili, njegov zagovornik Blaž Kovačič Mlinar že napoveduje pritožbo na ustavno sodišče.

>> Kazenski postopek zoper Popoviča ustavljen
Koprsko okrajno sodišče je zavrglo obtožni predlog zoper Borisa Popoviča zaradi domnevne ponareditve poslovnih listin in posledično ustavilo kazenski postopek, saj je kazenski pregon absolutno zastaral. Očitki se nanašajo na obdobje, preden je Popovič postal koprski župan. Tožilstvo se zoper odločitev sicer lahko pritoži.

>> Minister ocenjuje, da razmere v sodstvu niso tako slabe
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je v predstavitvi enoletnega dela ocenil, da so naredili veliko. Med glavnimi dosežki je izpostavil 12 zakonov s področja pravosodja, ki jim jih je uspelo pripraviti in jih je sprejel tudi DZ. Na splošno ocenjuje, da razmere v sodstvu niso tako slabe, da bi se lahko nad njega "spravili z ognjem in mečem".

>> Odbor za pravosodje o poročilu ESČP
Člani odbora DZ za pravosodje se strinjajo, da stanje v slovenskem pravosodju ni popolno, različno pa so dojemali težo podatkov Evropskega sodišča za človekove pravice o kršitvah človekovih pravic v minulih desetletjih in odgovornost za kršitve. Predlagatelji iz SDS so jo pripisovali sodnikom, koalicija in predstavniki pravosodja pa tudi politiki.

>> Vlada in sindikati o varčevalnih ukrepih
Vlada je sindikatom javnega sektorja poleg treh predlagala podaljšanje še dveh varčevalnih ukrepov - nižji regres in delno zamrznitev premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sindikati predlog razumejo kot zaostrovanje in mu nasprotujejo še ostreje kot prvotnemu. Ker ni bil sprejet poslovnik o pogajanjih, so pogovor danes prekinili.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodelovanje v kazenskih zadevah
13. septembra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1), ki prinašajo dodatno zaščito žrtev nasilnih kaznivih dejanj. Na podlagi novele bodo žrtve kaznivih dejanj, ki po notranjem pravu uživajo posebne ukrepe za svojo zaščito, denimo prepoved približevanja zaradi nasilja v družini, imele takšno zaščito v drugih članicah EU. Dodano je novo 17.a poglavje (od 184.a do 184.s člena), ki ureja pravila, po katerih domače sodišče izda evropsko odredbo o zaščiti ali prizna evropsko odredbo o zaščiti, ki jo je izdal pristojni pravosodni organ ali enakovredni organ druge države članice, ter pravila glede izvrševanja evropskih odredb o zaščiti, ki so bile priznane s strani domačih sodišč. Novela med priloge zakona prinaša tudi dva nova obrazca, in sicer Obrazec evropske odredbe o zaščiti in Obrazec za uradno obvestilo o kršitvi ukrepa, izdanega na podlagi Evropske odredbe o zaščiti.

>> Izračun obresti v sistemu EZR
5. septembra je začel veljati Pravilnik, ki ureja način obračunavanja obresti ter roke obračuna in plačila obresti za posle, ki se iz naslova upravljanja z denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine izvršujejo preko zakladniškega podračuna. Pravilnik določa tudi način določanja obrestnih mer za prosta denarna sredstva na podračunih, vključenih v sistem EZR ter vloge in likvidnostna posojila v sistemu EZR države.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 64
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Reševanje begunske krize
Evropska komisija je v okviru uresničevanja Evropske agende o migracijah predstavila vrsto predlogov, ki bodo pomagali reševati begunsko krizo, s katero se soočajo države članice EU in sosednje države. Cilj predlogov je odpravljanje temeljnih vzrokov za to, da ljudje iščejo zatočišče v Evropi. Z novimi ukrepi naj bi se zmanjšal pritisk na najbolj obremenjene države članice, saj se z njimi predlaga premestitev 120.000 oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, v druge države članice EU.

>> Sporazum o varovanju podatkov
Komisija EU je objavila vprašanja in odgovore o krovnem sporazumu med EU in ZDA glede varovanja podatkov. Gre za okvir varstva podatkov na visoki ravni z namenom sodelovanja na področju kazenskega pregona. Sporazum obsega vse vrste osebnih podatkov, ki si jih EU in ZDA izmenjujeta za namene preprečevanja, zaznavanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj.

>> Kloniranje živali
Parlament EU je razširil predlog prepovedi kloniranja živali, tako da so zajete vse domače živali, njihovi potomci, prepovedani pa so tudi izdelki teh živali, vključno z uvozom v EU. Razlog je nepopolnost pri procesih kloniranja, napredka na tem področju pa v zadnjem času ni bilo. Večina kloniranih živali umre v zelo kratkem času v mukah. Soporočevalka Renate Sommer sprašuje, ali lahko to dovolimo.

>> Sodišče EU: Predhodna odločba o pojmu „prenos obrata“
V zadevi C-160/14 je generalni pravobranilec Bot podal mnenje o pojmu prenos obrata po direktivi 2001/23. Presodil je, da je v sektorju letalskih prevozov treba prenos opreme šteti za bistveni element pri oceni, ali gre za „prenos obrata“ v smislu Direktive. Opozoril je tudi, da je družba TAP nadomestila družbo AIA v pogodbah o najemu letal in je ta letala dejansko uporabljala, kar dokazuje prevzem nujnih elementov za nadaljevanje dejavnosti, ki jo je pred tem izvajala družba AIA. Portugalska bo po mnenju generalnega pravobranilca morala plačati odškodnino delavcem družbe Air Atlantis, ki je nekdanja hčerinska družba družbe TAP.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O begunski krizi (spet)    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
In prav čustva, ki so bila do zdaj pretežno usmerjena proti priseljencem, so dobila močan kontrapunkt. Vsaj za nekaj časa oziroma trenutkov so potihnili komajda prikriti ksenofobični in celo rasistični glasovi, ki so v zadnjih letih, pa če si to priznamo ali ne, v družbenem diskurzu postajali vse bolj sprejemljivi. V tem kratkem času so se, kot je marsikdo končno zaznal, razkrili kot neskladje med proklamiranimi in resničnimi vrednotami nosilcev teh glasov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je od leta 1994 doživel kar 33 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 34 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

ZKP je vsebinsko povezan tudi z več kot 1.170 strokovnimi članki, več kot 8.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 453 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dostopne tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.