c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2024, številka 07 / letnik XXII.
 
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.
Pravo se ne ustvarja za posamezne osebe, temveč splošno (za vse).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Za koga velja kolektivna pogodba za zdravstvo in socialno varstvo?
Članek obravnava vprašanje, katere delodajalce zavezuje Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, predvsem v luči pred kratkim sprejete razlage Odbora za njeno razlago, da ta zavezuje tudi društva, ki izvajajo osebno asistenco.Ker sprejeta razlaga v urejanje delovnih razmerij vnaša več nejasnosti in negotovosti, kot je bil njen morebiten namen, v prispevku avtorja raziskujeta, za katere delodajalce in delavce ta sploh velja.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Obvestilo
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo, 2024/1
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Tanja Fajon v Haagu podpisala ljubljansko-haaško konvencijo
Konvencija o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev oziroma konvencija MLA predstavlja prelomno mednarodno pogodbo, ki bo pomagala zagotoviti pravico žrtvam genocida, zločinov zoper človečnost in vojnih hudodelstev ter zmanjšala nekaznovanost storilcev teh dejanj.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nezdružljivost funkcije
Poklicnim funkcionarjem je prepovedano opravljanje določenih dejavnosti oziroma članstvo v osebah javnega ali zasebnega prava. Nadzor nad tem izvaja Komisija za preprečevanje korupcije, ki v primeru ugotovljene kršitve opozori funkcionarja in mu določi rok, v katerem je dolžan prenehati opravljati nezdružljivo dejavnost ali funkcijo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)
24. februarja bo začel veljati Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1). S tem bo prenehal veljati Zakon o tržni inšpekciji (ZTI). Po navedbah Vlade kot predlagateljice ZTI-1 je cilj slednjega izboljšati ureditev, ki določa organiziranje, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe. ZTI-1 upošteva tudi zahtevo po odpravi ugotovljenih podvajanj v ureditvi inšpekcijskega nadzora po ZTI in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). >> Več
>> Spremembe Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (primerjalnik)
Glavni cilj novele A > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2) je izvajanje dveh evropskih uredb, s katerima se med drugim za nacionalni organ za nadzor nad kršitvami imenuje Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence. >> Več
>> Spremembe Zakona o volitvah v državni zbor (primerjalnik)
10. februarja je začela veljati novela zakona o volitvah v DZ, ki pravico voliti in biti voljen omogoča polnoletnim, ki so zaradi intelektualnih in psihosocialnih ovir v skrbništvu. Prav tako uvaja pravico do pomočnika, ki lahko tem volivcem pomaga na volišču. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11 - 12/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Biti analogni pravnik v tej »prekleti« digitalni dobi    

Zoran Skubic
   
Nadalje, pravo ni matematika, zakoni pa še toliko manj. In če kolikor toliko drži podatek, da imamo v Sloveniji okoli 750 zakonov ter več kot 20.000 podzakonskih predpisov, čemur velja poleg bolj, praviloma pa žal precej manj domišljene »interventne« zakonodaje pridati tudi »pravilno« razumevanje celotnega korpusa acquis communautaire, kot nam ga bolj ko ne po lastni krivdi narekuje Unija ter interpretira pripadajoče sodišče s sedežem v Luksemburgu, se nam pravnikom že iz tega razloga ni bati, da bo naš poklic kadarkoli postal obsoleten. Bolj zahteven seveda, nikoli pa docela preživet. Če bomo seveda kolikor toliko šli v korak s časom.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Inovacije na dlani z IUS-INFO
Na IUS-INFO smo zavezani k pionirstvu in ustvarjanju rešitev, ki pravnim strokovnjakom pomagajo pri doseganju vrhunskih rezultatov. Naša misija nas vodi tudi na globalno prizorišče, kjer sodelujemo z vodilnimi v pravni tehnologiji. Ponosni smo, da smo bili povabljeni kot partnerji na enega največjih dogodkov v pravni tehnologiji. Pridružite se nam in več kot 2.500 pravnim strokovnjakom, da skupaj raziskujemo najnovejše inovacije z več kot 300 predavatelji.Izkoristite 10 % popust z našo partnersko kodo: LEXPERA10. Ne zamudite te izjemne priložnosti za mreženje, učenje in rast.

 
 
 
>> Več
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.