c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2024, številka 04 / letnik XXII.
 
Concilium repraesentat mentem populi.
Skupščina predstavlja voljo ljudstva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Virtualne skupščine delničarjev - ZA ali PROTI delničarski demokraciji?
Skupščina je kraj, kjer delničarji uresničujejo svoje temeljne članske pravice. Dosledno izvajanje članskih pravic delničarjev je tako odvisno od pravilno in kakovostno izvedene vsakokratne skupščine delničarjev. Julija 2023 je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L) uzakonila možnost izvedbe virtualne skupščine brez fizičnega kraja zasedanja, če je to predpisano s statutom družbe in ob izpolnjevanju določenih pogojev.Takšno ureditev smo deloma poznali že v času veljave interventnega zakona (ZIUOPDVE) zaradi izrednih razmer. Digitalizacija skupščine ima nedvomno številne prednosti, vendar lahko z uvedbo zgolj virtualne skupščine postane izvajanje pravic delničarjev prav tako (zgolj) virtualno.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odstop državnega tožilstva od sporazuma o priznanju krivde
Sporazum o priznanju krivde je po svoji naravi sklenjen dogovor med obdolžencem in državnim tožilstvom, ki določa, pod katerimi pogoji bo obdolženec priznal krivdo za kaznivo dejanje iz obtožbe. Sklenjen sporazum sam po sebi še ne pomeni obsodilne sodbe, temveč je potrebna naknadna kontrola izpolnjevanja vseh v zakonu določenih formalnih in vsebinskih pogojev ter njegova legitimacija, ki je udejanjena s tem, da ga sprejme sodišče.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Revalorizacije tarif
V Uradnem listu RS št. 4 so bile objavljene revalorizacije tarif skupnih sporazumov kolektivnih organizacij na področju avtorske in sorodnih pravic.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4 - 5/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Marijan Pavčnik:
Zagonetka pravo
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob sodniškem protestu    

mag. Martin Jančar
   
Zadeva ima namreč dolgo brado. Ko se zdaj celotna razprava osredotoča na zadnjo odločbo Ustavnega sodišča, se pozablja, da je o neprimernem plačnem položaju sodnikov Ustavno sodišče odločalo že pred mnogo leti in ugotovilo, da je materialna neodvisnost eno temeljnih jamstev sodniške neodvisnosti (odločitev Ustavnega sodišča U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16 z dne 7. 12. 2006), ter takrat ugotovilo celo vrsto neskladnosti predpisov, ki so pomembni za zagotavljanje te vrste neodvisnosti, vključno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
26. januar 2024 Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT)VEČ
 
1. februar 2024 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.