c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2023, številka 49 / letnik XXI.
 
Unusquisque subolem suam nutriat.
Vsakdo naj hrani svoje potomce.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Postopki za varstvo koristi otroka in preživljanje polnoletnega otroka
Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) v 93. členu opredeljuje vrste postopkov za varstvo koristi otrok in določa, da so to postopki, v katerih se odloča o varstvu in vzgoji otroka, o preživljanju otroka, o otrokovih stikih, o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, o ukrepih za varstvo koristi otroka, o postavitvi otroka pod skrbništvo, o namestitvi otroka v rejništvo, o podelitvi starševske skrbi sorodniku, o posvojitvi otroka in razveljavitvi posvojitve otroka.Posebej je določeno, da ni pomembno, ali se o teh vprašanjih odloča v samostojnih postopkih ali skupaj z zakonskimi spori ali paternitetnimi spori (izpodbijanje očetovstva ali materinstva).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU: Prepovedi potovanj, testiranja in karantene med zdravstveno krizo so zakonite
V času pandemije lahko država članica prepove nenujna potovanja v druge države članice, ki veljajo za območja z visokim tveganjem, je razsodilo Sodišče EU. Država tudi lahko ljudem ob vstopu na njeno ozemlje odredi testiranje in karanteno.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Hišna preiskava
Preiskovalno dejanje hišne preiskave je z vidika delitve oblasti in posledične pristojnosti sestavljeno iz dveh faz. V prvi fazi preiskovalni sodnik (sodna oblast) izda odredbo, s katero odredi izvedbo hišne preiskave, v drugi fazi pa policija (izvršilna oblast) skladno z navodili sodišča izvede preiskovalno dejanje. Čeprav sta ti fazi ločeni, gre z vidika posameznika za eno dejanje države. Njena odškodninska odgovornost je zato lahko podana, bodisi ker je sicer brezhibno odredbo policija napačno izvedla bodisi ker je hibna že sama odredba, oboje pod pogojem, da napaka policije oziroma sodišča doseže stopnjo kvalificirane napačnosti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
»  za dva podpredsednika Okrajnega sodišča
»  za predsednike Okrajnih ali Delovnega sodišča
prijave do 31. decembra.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 119 - 122
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravna teorija, podjetja in podnebne spremembe    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Javno pravo, kot vemo, je tisto, ki ureja vertikalna razmerja med javno oblastjo in posamezniki. Zasebno pravo pa, nasprotno, regulira horizontalna, prirejena razmerja med posamezniki. Temeljna ločnica med njima je načelo, da oblast, država, nosilci javnih pooblastil smejo početi samo tisto, kar jim je izrecno dovoljeno, medtem ko vsi drugi lahko počnejo vse, kar jim ni izrecno prepovedano.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.