c S

Ustavna komisija podprla del predloga za začetek postopka spremembe ustave

04.12.2023 07:49 Ustavna komisija je z 12 glasovi za in petimi proti podprla prvi razdelek predloga za začetek postopka za spremembo ustave. V postopek ga je dala koalicija, podpise so prispevali tudi v NSi. Predlog se nanaša na člene, ki določajo imenovanje sodnikov.

Parlamentarna ustavna komisija je po poročanju Radia Slovenija po polemični in večurni razpravi sprejela besedilo spremenjenih petih členov ustave. Ni pa še odločila o drugem razdelku, kjer so členi obrazloženi.

Delovno besedilo ustavnega zakona je pripravila strokovna skupina ustavne komisije. Predlagane spremembe predvidevajo prenos pristojnosti za imenovanje sodnikov na predlog Sodnega sveta z DZ na predsednika republike. Namen je depolitizacija postopka imenovanja sodnikov. Koalicijske poslanske skupine so prepričane, da s predlaganimi spremembami umikajo politiko iz postopka imenovanja sodnikov. Predlagane spremembe sicer uvajajo tudi triletno preizkusno dobo, trajni mandat bi tako sodniki nastopili šele po preteku tega časa.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je povedala, da vlada podpira predlagane ustavne spremembe. Po njenem je zelo pomembno, da se natančno uredi prehodno obdobje, da ne bi prihajalo do blokad ali nejasnosti bodisi pri imenovanju sodnikov po razpisih v teku bodisi pri izvajanju drugih pristojnosti Sodnega sveta ali pri samem delu sveta.

Predlog NSi-ja za dopolnilo komisije, da bi se izvedbeno obdobje za uskladitev zakonov o Sodnem svetu in o sodniški službi z enega leta skrajšalo na šest mesecev, pa podpira. Želi namreč, da se čim prej izvede prehod na novi sistem in da je pri tem čim manj blokad ali nejasnosti v sistemu.

>> Več: Ustavna komisija podprla del predloga za začetek postopka spremembe ustave