c S

DS bo vložil zahtevo za presojo ustavnosti novel o RTV SLO in o zaščiti živali

06.12.2023 18:33 Državni svet je odločil, da vloži zahtevo za presojo ustavnosti skoraj celotne novele zakona o RTV Slovenija, in dela novele zakona o zaščiti živali.
 

Državni svet je na z 21 glasovi za in štirimi proti odločil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za oceno ustavnosti skoraj celotne novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTV SLO), ki jo je vlada po lastnih navedbah pripravila z namenom depolitizacije tega zavoda.

DS: Novelo je treba razveljaviti

Predlog, naj državni svet (DS) zahteva ustavno presojo novele, je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Andrejem Poglajnom (lokalni interesi). Komisija DS-ja za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino pa je predlog pred sejo DS-ja podprla.

Predlagatelji menijo, da je novelo treba razveljaviti, ker zaradi postopka sprejemanja in svoje vsebine predstavlja kršitev več členov ustave. Tako je po njihovi oceni sporna zaradi posega v pravico do svobode izražanja iz 39. člena, posega v pravico do sodnega varstva iz 23. člena, posega v pravico do svobode dela iz 49. člena in posega v pravico do domneve nedolžnosti iz 27. člena.

Poleg tega po njihovem mnenju krši več ustavnih načel, tako denimo načelo pravne države iz 2. člena, načelo delitve oblasti iz 3. člena, načelo enakopravnosti iz 14. člena, pa tudi pravila zakonodajnega postopka iz 89. člena ustave in pravila o uveljavitvi zakona iz 154. člena ustave.

Zahteva za presojo novele o zaščiti živali

Državni svet je brez glasu proti sklenil ustavno sodišče pozvati, naj oceni ustavnost novele zakona o zaščiti živali v delih, ki določajo imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi in uporabo izkupička od prodaje odvzetih živali.

Tako zahteva presojo 36.b člena, ki med drugim določa imenovanje kvalificiranih prijaviteljev nepravilnega ravnanja z živalmi, 36.c člena, ki določa pogoje za prijavitelja, med katerimi je članstvo v nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, predhodno usposabljanje in izpit za prijavitelja, ter 36.č člena, ki opredeljujejo izvajanje omenjenega vsaj 40-urnega usposabljanja.

Prav tako zahteva presojo tretje alineje 43. člena, ki določa, da veterinar za začasno odvzete rejne živali odredi oskrbo na domu skrbnika živali, če to ni možno, pa se živali trajno odvzamejo in namestijo v prehodnem hlevu in najpozneje v 30 dneh od odvzema prodajo nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, ali kmetijskemu gospodarstvu. Pri tem je določeno, da če se trajno odvzeta žival v 30 dneh ne proda, uradni veterinar odloči, ali se namestitev živali v prehodnem hlevu podaljša ali se žival usmrti. Iz kupnine od prodane živali se pokrijejo stroški postopka, morebitna razlika pa se nameni za izvajanje nalog skrbi za živali ali za dejavnost oskrbe trajno odvzetih rejnih živali. Pravno mnenje, na katerega se naslanja državni svet, ugotavlja, da je treba preveriti sorazmernost posega v pravico do zasebne lastnine iz 33. člena ustave, s čimer bi preverili tudi skladnost z načeli pravne države iz 2. člena ustave.


>> Več: DS bo vložil zahtevo za presojo ustavnosti novel o RTV SLO in o zaščiti živali