c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2023, številka 04 / letnik XXI.
 
Cedi ius personale alii non potest.
Osebne pravice ni mogoče odstopiti drugemu.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Prva analiza ZVOP-2
Za konkretnejše analize, kako bo Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) vplival na delo upravljavcev in obdelovalcev, bo zaradi različnih interpretacij, prakse Informacijskega pooblaščenca, Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB) in drugih deležnikov treba še nekaj časa počakati. Tokrat se avtor osredotoča le na nekaj najbolj izstopajočih posebnosti zakona, ki po več letih veljavnosti Splošne uredbe prihaja v našo realnost.Pravne podlage za upravljavce zasebnega sektorja (z izjemo posebnih ureditev, kot je na primer biometrija) načeloma ostajajo enake, kot jih določa člen 6 Splošne uredbe. Nekoliko se zaplete pri pravnih podlagah v javnem sektorju, vendar po avtorjevi oceni ne toliko, da bi to predstavljalo večje težave pri uporabi ZVOP-2 v praksi.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Varstvo potrošnikov: nič več istih izdelkov različnih kakovosti, določen vrstni red pravic
Uporabljati se začenja novi Zakon o varstvu potrošnikov, ki med drugim določa vrstni red uveljavljanja pravic potrošnikov v primeru stvarne napake oz. neskladnosti blaga: potrošnik bo tako najprej zahteval popravilo ali menjavo izdelka z novim.
>> Nov zakon o varstvu osebnih podatkov: videonadzor ni dovoljen v dvigalih, sanitarijah, sobah ...
Veljati je začel zakon o varstvu osebnih podatkov, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov. Varuje osebno človekovo pravico do varstva osebnih podatkov in poudarja zakonitost njihovih obdelav. >> Več
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izločitev izvedenca
Če v dokaznem postopku sodeluje izvedenec, glede katerega je podan izločitveni razlog, to vzbudi dvom o nepristranskosti izvedenskega mnenja in samega sojenja. Za izključitev dvomov o izvedenčevi nepristranskosti velja, da izvedenec ne sme biti povezan s stranko ali spornim predmetom tako, da bi to lahko povzročilo ali vsaj ustvarilo upravičen dvom, da izvedenskega mnenja ne more podati objektivno, nepristransko in z izključnim upoštevanjem pravil znanosti in stroke.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Neskladje Zakona o kazenskem postopku z Ustavo
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Zakon o kazenskem postopku v neskladju z Ustavo, ker obsojencu ne omogoča, da v zvezi z vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti predlaga odlog ali prekinitev izvršitve kazni zapora. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti do 21. januarja 2024. >> Več
>> Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023
Nova uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev je začela veljati 24. januarja, širitve programov ambulant za neopredeljene osebe in njihov standard pa se izvajata že od 1. januarja.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 7 - 10
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Javno naročanje za prihodnje rodove    

Miriam Ravnikar Šurk
   
Od samega začetka svoje profesionalne poti sem nekako delala na področju javnih naročil. Prvi zakon je imel le nekaj členov, ki pa so se v naslednjih letih nepregledno namnožili. Najbolj me je vedno razjezilo pojasnilo, da tako pač zahteva evropska zakonodaja. Javno naročanje ni (bilo) več namenjeno pregledni porabi javnega denarja, postalo je »igrišče« pravnih in, bodimo pošteni, tudi drugih in drugačnih »strokovnjakov«! Čedalje bolj se odmika osnovna ideja javnega naročanja - za potrebe družbe, njenega obstoja in vseh njenih članov poiskati dobre izvajalce storitev ter dobre in zanesljive dobavitelje blaga. Seveda nam tudi za ceno ne sme biti vseeno, pa vendar - gospodinjska logika, da nismo dovolj bogati, da bi kupovali poceni, bi morala najti mesto tudi na tem področju.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.