c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2022, številka 44-45 / letnik XX.
 
In tributis non admittitur compensatio.
V davčnih (zadevah) ni dovoljeno pobotanje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dopustnost davčnih sprememb
Tik pred začetkom novega davčnega leta se napovedujejo spremembe Zakona o dohodnini, s katerimi se praktično ukinjajo vse spremembe, ki jih je prinesla novela ZDoh-2Z pred manj kot pol leta.Predlog sprememb ZDoh-2, ki jih je objavila vlada julija 2022, je predvideval, da se splošna olajšava, za katero veljavni ZDoh-2 določa postopno zvišanje na 7.500 evrov zmanjša, predlagano je bilo tudi, da se z davčnim letom 2022 davčna stopnja v zadnjem, petem dohodninskem razredu zviša na 50 odstotkov, zvišal naj bi se pa tudi davek od oddajanja premoženja v najem in davek na dohodke iz kapitala. Septembra je vlada svoj predlog spremenila tako, da je povišala davčno obremenitev s tem, da se davčne olajšave ne bi več usklajevale z rastjo cen življenjskih potrebščin, kot to določa sedanji 118. člen ZDoh-2, pač pa se bo o tem odločalo z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazci odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ki bodo veljali od 26. januarja
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Glasovanje le še do torka, 15. novembra
Na portalu IUS-INFO se prihodnji teden zaključuje 22. izbor 10 najvplivnejših pravnikov, v katerem lahko glasujete za enega izmed 20 finalistov, ki so bili v prvem delu izbora predlagani največkrat. Ob glasovanju lahko dodate tudi vprašanje za posameznega kandidata.Med 10 najvplivnejših pravnikov se bodo uvrstili pravnice in pravniki, ki bodo v drugem delu izbora prejeli največ veljavnih glasov. 10 najvplivnejših pravnikov v tem letu bomo povabili na slovesno podelitev priznanj.

 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nov zakon o elektronskih komunikacijah: menjava operaterja bo brezplačna
Danes začenja veljati novi zakon o elektronskih komunikacijah, s katerim se nadomešča dosedanjega iz leta 2013. Z njim se v slovenski pravni red prenaša evropsko ureditev s tega področja ter med drugim za potrošnike predvideva brezplačno menjavo ponudnika storitev.
>> Trije členi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v nasprotju z ustavo
Ustavno sodišče je razveljavilo tri člene pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki urejajo pravice do obnovitvene rehabilitacije invalidov, do udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje in do letovanja otrok in šolarjev. Členi so po odločitvi sodišča v nasprotju z ustavo, po kateri lahko le zakonodajalec določi navedene pravice.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva
Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) velja od 8. novembra in spreminja, dopolnjuje, razveljavlja ali drugače vpliva na 14 drugih zakonov ter en podzakonski predpis. Za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19, ki se kažejo kot zdravstvene težave obolelih in prebolelih ter sistemske težave na področju zdravstva in z njim povezanimi področji socialnega varstva, dela in zavarovalništva, so uvedeni dodatni ukrepi ali pa podaljšana obdobja veljavnosti oziroma uporabe že sprejetih ukrepov.
>> Spremembe Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (primerjalnik)
Od 22. novembra bodo veljale spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki vplivajo tudi na Zakon o javnih uslužbencih (primerjalnik) ter na Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih glede postopka pred novo zaposlitvijo ter imenovanja v naziv kandidata za pravosodnega policista. Kolikor je ta pred uveljavitvijo novele sklenil delovno razmerje za določen čas, se po 22. novembru sklene delovno razmerje za delovno mesto pravosodnega policista za nedoločen čas ter se ga z dnem nastopa dela imenuje v uradniški naziv. >> Več
>> Spremembe Zakona o Slovenskem državnem holdingu (primerjalnik)
Spremembe in dopolnitve > Zakona o državnem holdingu, ki veljajo od 19. novembra, razveljavljajo tudi nekatere določbe drugih zakonov - peti in šesti stavek drugega odstavka 13. člena Zakona o cestah, 49. in 50. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, 14. člen, drugi in četrti odstavek 15. člena in 16. člen Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije ter prvi, tretji in četrti odstavek 19.a člena Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu.
>> V veljavo stopil Akt o digitalnih trgih
Začel je veljati Akt o digitalnih trgih, ki bo zagotavljal pravičnejši digitalni trg za vsa podjetja, saj velikim in najvplivnejšim globalnim platformam prepoveduje zlorabo monopolnega položaja. Posredno bo zagotovil tudi večjo zaščito uporabnikov spleta v Evropski uniji.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 137 - 141
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izbris iz sodnega registra brez likvidacije
Za izbris subjekta iz sodnega registra brez likvidacije je upravičen predlagatelj lahko le lastnik objekta na naslovu, kjer ima v sodnem registru vpisan poslovni naslov tisti subjekt, za katerega se predlaga izbris iz sodnega registra. Vendar pa mora upravičen subjekt v tem primeru podati vlogo za izbris - zgolj umik soglasja za prijavo poslovnega naslova in sedeža se ne more šteti za predlog za izbris.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Multilateralizem    

prof. dr. Miro Cerar
   
Dejstvo je, da mednarodnih političnih odnosov ter gospodarskih, pravnih in drugih razmerij v današnjem kompleksnem in turbulentnem svetu ni mogoče urejati le na en način. Nekateri izzivi se morajo reševati predvsem lokalno, drugi na državnih ravneh, tretji na ravni širših svetovnih regij ali organizacij, nekateri pa terjajo najširše mednarodno (so)delovanje. Ne gre torej za to, da bi morali katerikoli pristop že načelno izločiti na račun drugega. Treba jih je ustrezno kombinirati. Vsekakor pa je lahko nevarno, če katerega od teh pristopov izrazito podcenjujemo ali ga ne upoštevamo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.