c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Oktober 2022, številka 42 / letnik XX.
 
Iudicatum titulus est optimus.
Najboljši (izvršilni) naslov je sodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Položaj izvršitelja v premičninski izvršbi. Je res vse jasno?
Z delom izvršitelja se srečamo takrat, kadar upnik predlaga izvršbo s prodajo dolžnikovih premičnin (81. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Razlog, zakaj se upnik odloči za rubež dolžnikovih premičnin, ni vedno izključno v končnem cilju izvršbe - poplačilu upnikove terjatve. Razlogi za izbiro tega izvršilnega sredstva so različni. Upnik v izvršbi običajno poseže na dolžnikove premičnine takrat, kadar ve, da jih dolžnik ima. Izvršbo z rubežem dolžnikovih premičnin bo izbral tudi, če tega ne ve. V tem primeru bo izvršitelj proti plačilu (38.a člen ZIZ), ki pa na koncu bremeni dolžnika, za upnika opravil predlagani rubež, ki tehnično gledano lahko pomeni le poizvedbo, ali dolžnik sploh ima kaj rubljivih premičnin (79. člen ZIZ).Poleg navedenih dveh primerov se upnik lahko odloči za to izvršilno sredstvo tudi takrat, kadar ve, da dolžnik nima premoženja. V tem primeru je kratkoročni cilj upnikovega predloga z rubežem premičnin drugačen; ne zasleduje poplačila, ampak pridobitev izvršilnega naslova. Ta mu nadaljnjih deset let omogoča čakanje na pravi trenutek za vložitev izvršbe kot na primer pri izvršbi na podlagi verodostojne listine.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Državljani bodo prejeli začetna gesla za aktivacijo nove elektronske osebne izkaznice
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Le še nekaj dni za podajanje predlogov
Prvi del se počasi zaključuje in dvajset največkrat predlaganih pravnic in pravnikov se bo uvrstilo v nadaljevanje letošnjega izbora.Če še niste oddali svojih predlogov, vas prijazno vabimo, da nam sporočite imena uveljavljenih slovenskih pravnic in pravnikov, ki so po vašem mnenju pomembno zaznamovali letošnje leto.

 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada je sprejela Zakon o zaščiti prijaviteljev
Vlada je sprejela predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev), s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.
>> Izhodni covidni zakon: strošek nadomestila za izolacijo po novem na delodajalcu?
Reprezentativne delodajalske organizacije nasprotujejo predlogu izhodnega covidnega zakona, ki strošek nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, ko je delavcu zaradi potrjene okužbe s covidom-19 predpisana izolacija, prenaša z ZZZS na delodajalca.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Obdavčitev izplačila odškodnine
Za obdavčitev izplačila odškodnine za vse pravno priznane oblike nepremoženjske škode veljajo enaka pravila, kot veljajo za obdavčitev odškodnin, opredeljenih v 5. točki 27. člena Zakona o dohodnini.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavo stopila zamrznitev cene šolskih malic
Veljati je začel Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki prinaša zamrznitev cen šolskih malic, oskrbnin v dijaških domovih ter bivanja v študentskih domovih. Zakon, ki ga je DZ brez glasu proti sprejel 6. oktobra, velja že za šolsko leto 2022/2023.
>> Stabilizacija zdravstvenega sistema in krajšanje čakalnih dob
Po tem, ko je bil poleti sprejet Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, so bili objavljeni še pravilnik in dve uredbi, ki bodo pripomogli k stabilizaciji zdravstvenega sistema in krajšanju čakalnih dob. Uredba o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo določa merila za dodatek za zdravnike na primarni ravni v občinah z nižjo razvitostjo, Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra pa določa natančnejša merila za določitev višine dodatkov ter naslavlja zagotavljanje stabilnega delovanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 132 - 134
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pasti poskusnega mandata    

dr. Marko Novak
   
Sam se s tovrstnim gledanjem ne strinjam ravno zaradi lastne izkušnje večletnega delovanja v Sodnem svetu. Kot eden od zunanjih članov Sodnega sveta, predstavnikov demokratične javnosti, sicer v petčlanski manjšini, nisem nikoli občutil, da imajo sodniki člani pravzaprav (šestčlansko) večino v tem telesu. Pa tudi če bi to poskušali uveljaviti pri kakšni odločitvi v svojo korist, velja (osemčlanska) dvotretjinska večina za vse pomembnejše odločitve.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
26. oktober 2022 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) 
 
26. oktober 2022 Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) 
 
26. oktober 2022 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) 
 
26. oktober 2022 Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) 
 
26. oktober 2022 Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) 
 
26. oktober 2022 Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) 
 
26. oktober 2022 Zakon o odvetništvu (ZOdv) 
 
26. oktober 2022 Zakon o notariatu (ZN) 
 
26. oktober 2022 Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR) 
 
26. oktober 2022 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) 
 
26. oktober 2022 Zakon o železniškem prometu (ZZelP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.