c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2022, številka 34 / letnik XX.
 
Fictio idem operatur quam veritas.
Fikcija ima enak učinek kot resnica.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zagotavljanje varnosti državljana s stališča posegov v človekove pravice
V članku je obravnavan zakonodajni vidik varnosti državljanov na splošno v družbi in posegi v človekove pravice v kazenskopravnem pomenu v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, delno tudi z vidika prekrškovnih postopkov v času epidemije covida-19. Opredeljen je vidik razmerja med varnostjo in svobodo, in sicer najprej na splošno v družbi in nato še v njenem kazenskopravnem sistemu. Čeprav gre za dve večplastni vrednoti, lahko rečemo, da sta obe namenjeni zagotavljanju varnosti v širšem pomenu besede.V teoriji in praksi se najpogosteje srečujemo s problemom omejevanja pravic v kontekstu kaznovalnega prava tako v predkazenskem postopku kakor tudi v postopku o prekršku. Prvo pravilo je, da morajo biti možnosti državnih organov za poseganje v pravice izrecno določene z zakonom na povsem jasen (določen) način, da tega ni mogoče prepustiti presoji državnih organov v posamični stvari.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obvestilo volivcem glede volitev predsednika Republike Slovenije 2022
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> DZ soglasno podprl začasno znižanje DDV-ja na energente
DZ je z 78 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost (DDV) za omilitev dviga cen energentov. Vlada bo morala za energente z znižanim DDV-jem zagotoviti tudi regulacijo cen.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Fikcija vročitve
Za nastop fikcije vročitve je odločilno to, kdaj je bilo naslovniku puščeno obvestilo o prispelem pisanju, in iztek 15-dnevnega roka, kar pomeni na zadnji dan 15-dnevnega roka. Fikcija vročitve ne nastopi z dnem, ko je naslovniku puščeno pisanje po izteku roka.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Nov Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
Novi Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, ki velja od 20. avgusta, določa obseg in vrsto podatkov, ki jih zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo. Stari pravilnik se uporablja še za poročanje o količini prodanih goriv v prometu do 31. marca za preteklo leto ter za poročanje o številu priključnih mest za električna vozila in količini električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih, do 31. marca za preteklo leto.
>> Koncesija za graditev žičniške naprave
Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave Veliki vrh, ki začne veljati 3. septembra.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 110
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Sonja Ilovar Gradišar:
Posebna koncernska revizija
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Prekratke počitnice, pa še depolitizacija!    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Orbanizem, da ne bo pomote, ni lastnost samo tistih, ki s tem gospodom prijateljujejo in bi mu bili radi podobni; temveč je tudi objektivna posledica ravnanja onih, ki orbanizem v svoji progresivnosti deklarativno na moč obsojajo in na bruseljskih parketih zavračajo ter zato tamkaj uživajo veliko slavo. Orbanizem kot oblika avtokracije ima zato domovinsko pravico tako na desni kot na levi, odvisno od domovine, v kateri se nahajate.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.