c S

Obvestilo volivcem glede volitev predsednika Republike Slovenije 2022

23.08.2022 V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/22, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika Republike Slovenije, ki bodo potekale v nedeljo, 23. 10. 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 22. 8. 2022.

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih (GK – generalni konzulat, VP – veleposlaništvo):

GK v Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci, ki v tujini stalno prebivajo ali so v tujini le začasno, lahko na diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini v času od 22. 8. 2022 do 28. 9. 2022 potrdijo podpis na obrazcu podpore posameznemu predsedniškemu kandidatu.

Obrazec podpore predsedniškemu kandidatu je dostopen na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

Volivci, ki v tujini stalno prebivajo (izseljenci), imajo v času od 10. 9. 2022 do 7. 10. 2022 možnost osebnega vpogleda v elektronske evidence osebnih podatkov in podaje vloge za popravo napačnih podatkov ali vloge za vpis v evidenco volilne pravice. Vpogled v podatke lahko opravijo na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI (izseljenci)

  • Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.
  • Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je tam vzpostavljeno volišče, prav tako pa se jim na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini po uradni dolžnosti pošlje volilno gradivo (pošilja DVK).


IZSELJENCI, KI BODO NA DAN GLASOVANJA V SLOVENIJI

VOLIVCI S STALNIM PREBIVALIŠČEM V SLOVENIJI, KI SO ZAČASNO V TUJINI (zdomci)

Navodila in obrazci so dostopni na spletni strani DVK ali na portalu e-Uprava.

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
  • Veleposlaništva
  • Konzulati


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.