c S

Vlada določila besedilo zakona o energetskem dodatku

22.08.2022 05:36 Vlada je na dopisni seji določila besedilo predloga zakona, s katerim bo v času draginje socialno ogroženim prebivalcem in invalidom pomagala z enkratnim energetskim dodatkom. Celoten paket pomoči je ocenjen na približno 41 milijonov evrov.

Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki bo omilil posledice in vpliv visokih cen energentov in cen življenjskih potrebščin med ogrevalno sezono, vlada v obravnavo državnemu zboru pošilja po nujnem postopku.

Energetski dodatek bo prejelo približno 63.000 posameznikov in družin, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Finančne posledice tega sklopa pomoči so ocenjene na približno 19,3 milijona evrov.

>> Več: Vlada določila besedilo zakona o energetskem dodatku