c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2022, številka 24 / letnik XX.
 
Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.
Več velja to, kar je hoteno, kakor tisto, kar je simulirano.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pravica do pomoči pri končanju življenja
Človeško življenje je ena od danosti, ki je verjetno ne bomo nikoli do konca doumeli. Z obstojem življenja je pogojeno vse, kar nas dela človeka. Brez dejstva, da živimo, si na individualni ravni ni mogoče misliti nič lepega, prijetnega ali ustvarjalnega. Z življenjem smo, in ko se neha, prenehamo in nas ni več. Zato ne preseneča, da nas je strah, ko pomislimo, da ga bomo izgubili. Celo ko se zavemo svoje končnosti, nas stisne pri srcu, čeprav naše življenje ob tej misli ni konkretno ogroženo.Žal se lahko življenje iznenada obrne v slepo ulico, v kateri ni videti nobenega žarka upanja. Neozdravljiva bolezen, naglo usihanje življenjskih moči, popolna odvisnost od pomoči drugih, hudo razočaranje, fizične bolečine ipd. lahko pripeljejo človeka v stanje, v katerem se želi čim hitreje posloviti od življenja. Če bolniku v takem stanju priskoči nekdo na pomoč bodisi tako, da mu priskrbi sredstva za samomor, bodisi da ga ubije, govorimo o "dobri smrti" ali evtanaziji.

Na svetu je nekaj držav, ki tako pomoč tudi pravno dopuščajo. Med njimi so v Evropi v glavnem štiri, ki so splošno legalizirale aktivno končanje tujega življenja.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Do seznama zaposlenih in potrdila o številu zaposlenih tudi prek portala SPOT
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Od včeraj na voljo digitalni bon
Mladi lahko unovčijo digitalne bone '22 za nakup računalniške opreme. Kakšna so pravila koriščenja in kdaj bodo boni na voljo tudi za starejše? Odgovarjamo na najpogostejša vprašanja.
>> Sodišče EU o posledicah brexita
Britanski državljani, ki so uživali pravice, vezane na evropsko državljanstvo, po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije nimajo več pravice voliti in biti voljeni na občinskih volitvah v državi članici svojega prebivališča.
>> Volilni molk ni v neskladju z URS
Z institutom volilnega molka je volivcem zagotovljeno, da vsaj dan pred volitvami in na dan glasovanja niso izpostavljeni novim informacijam oziroma načrtnim in sistematičnim pritiskom, kako naj glasujejo, je pojasnilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-260/19 z dne 5. maja 2022, v kateri je presojalo ustavnost dela prvega odstavka 2. člena in 32. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vrnitev darila med zakoncema
Razveza zakonske zveze ni nujno pogoj za vložitev tožbe za vrnitev darila med zakoncema. Ni namreč razumnega razloga, zakaj bi moral zakonec, ki je že vložil tožbo za razvezo zakonske zveze, čakati s tožbo za vrnitev darila vse do pravnomočnosti odločbe o razvezi zakonske zveze.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin
Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljajo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbe posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin (ZKN).
>> Preklicani sklepi za povrnitev stroškov policije na shodih
Štirje sklepi Vlade Republike Slovenije z dne 30. decembra 2021, s katerimi so bila sprejeta obrazložena mnenja v skladu s 5. odstavkom 16. člena Zakona o državnem odvetništvu glede priprave in vložitve tožb za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih javnih shodih, prenehajo veljati.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 80 - 83
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kakšnega-o predsednika-co Republike?    

dr. Marko Novak
   
Prepričan sem, da bomo, kot je to slučaj ob vsakih predsedniških volitvah, na soočenjih kandidatov spet po eni strani poslušali njihove politične obljube, ki daleč presegajo dejanske pristojnosti, ki pritičejo tej funkciji. Po drugi strani pa bodo ustavni in drugi pravni strokovnjaki spet ponavljali, kako bi bilo treba pristojnosti našega predsednika Republike okrepiti - predvsem glede na njegovo neposredno izvolitev. S slednjim se tudi sam strinjam in bi to takoj storil - v mislih imam, da predsednik Republike vsaj postane kvalificiran predlagatelj pred Ustavnim sodiščem glede potencialnega izpodbijanja domnevno protiustavne zakonodaje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
5. november 2023 Zakon o železniškem prometu (ZZelP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.