c S
Ministrica dr. Švarc Pipan prejela letno poročilo Vrhovnega sodišča 14.06.2022 15:41

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan je ob predaji Letnega poročila o učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2021 predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (VSRS) mag. Damjanu Florjančiču zagotovila, da se bo zavzemala za neodvisnost in spoštovanje zaupanja v sodno vejo oblasti, ter za spoštljiv dialog med vsemi deležniki.

Rušenje zaupanja in grobi posegi v neodvisnost sodstva v zadnjem obdobju so nedopustni in vplivajo na pogled državljank in državljanov v pravosodni sistem. Ob tem je ministrica znova izpostavila, da je njena ključna prioriteta mandata dosledno spoštovanje in udejanjanje vladavine prava, kot temeljnega kamna političnega in pravnega sistema države.

Ministrica in predsednik VSRS sta se tudi strinjala, da bi se predstavniki vseh treh vej oblasti sestajali bolj pogosto, in na ta način izboljšali delovanje vseh vej oblasti.

Letno poročilo je dostopno na tej povezavi. 

Avtor MP

  • Ministrstvo za pravosodje