c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2022, številka 17 / letnik XX.
 
Superflua non nocent.
Kar je odveč, ne škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vpliv vojne v Ukrajini na pravice in obveznosti izvajalca pri gradbeni pogodbi
Ko so se gradbeni izvajalci in investitorji že skoraj navadili na to, da ima epidemija koronavirusa pomemben vpliv na kontinuirano rast cen kalkulativnih elementov v gradbeništvu, je izbruhnila vojna v Ukrajini, ki je ponovno premešala karte. Zastavila je številna nova vprašanja, denimo, koliko je izvajalec upravičen upoštevati njene posledice (predvsem podražitve) pri obračunu svojih del, ali izvajalec zaradi nje lahko odstopi od pogodbe ter ali je mogoče poseči v določilo o fiksnosti cene.V javnosti vlada tiho soglasje, da vojna v Ukrajini ustreza pojmu višje sile. Pravna teorija pojem višje sile opredeljuje z elementi, določenimi v prvem odstavku 153. člena OZ, ki sicer ureja oprostitev odgovornosti za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti. Višja sila (vis maior, act of god) je naravni dogodek, katerega bistvena značilnost je moč, ki se ji človek ne more uspešno zoperstaviti (zato jo poimenujemo kot "višjo"). Da bi se neki dogodek štel za višjo silo, mora biti zunanji in nepričakovan oziroma nepredvidljiv in neobvladljiv.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU: Nadzor na notranjih mejah "le kot skrajno sredstvo"
Zakonik o schengenskih mejah državi članici ob resni grožnji za njen javni red ali njeno notranjo varnost omogoča, da začasno ponovno uvede nadzor na svojih mejah z drugimi državami članicami. Vendar, ugotavlja Sodišče, tak ukrep, vključno z vsemi morebitnimi podaljšanji, ne sme presegati najdaljšega celotnega trajanja šestih mesecev.
>> Prepoved referenduma o nakupu oklepnikov ne krši ustave
Ustavno sodišče je odločilo (U-I-71/22), da sklep državnega zbora, ki je prepovedal referendum o Zakonu o ratifikaciji sporazuma z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ni v neskladju z ustavo. Presojo ustavnosti je zahtevala Levica, ki je zahtevala tudi zakonodajni referendum, ker da je načrtovani nakup osemkolesnih oklepnikov predrag.
>> Ureditev v ZUTD ni bila v neskladju z Ustavo
Na podlagi zahteve Vrhovnega sodišča je Ustavno sodišče odločalo (U-I-272/18) o ustavnosti ne več veljavne oziroma že spremenjene ureditve o prenehanju pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost. Presojalo je sedmo alinejo prvega odstavka in drugi odstavek 65. člena > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), veljavna v obdobju, bistvenem za odločitev v prekinjenih revizijskih postopkih.
>> Nadzor prisotnosti na delovnem mestu
Delavko zanima, ali je dovoljeno, da delodajalec svoje zaposlene nadzira s preverjanjem lokacije gibanja v času njihovega opravljanja dela. S strani delodajalca je namreč prejela obvestilo, da bodo v organizaciji v kratkem uvedli postopke za vnos potrebnih podatkov za beleženje prisotnosti na delu prek mobilnega telefona.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)
Novi zakon, ki bo začel veljati 5. maja, naj bi s spremembami in dopolnitvami določb kar šestih drugih (področnih) zakonov izboljšal položaj študentov v Sloveniji. Zakon prinaša novosti pri štipendiranju in uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, študentski prehrani, bivanju študentov in varnem študijskem okolju ter še nekatere druge ugodnosti za študente. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 56
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravna država, retorika in politika    

dr. Marko Novak
   
Za razliko od pravnega pojmovanja pravne države je predvsem v govorih politikov - in tudi s strani določenih medijev - slišati bolj njen raztegljivi pojem - za določeno priložnost in rabo. Za razliko od bolj logično-dialektične rabe pravnega pojma pravne države je raba politikov v tem smislu bolj retorična - če razumemo z retoriko zgolj učinkovitost v smislu eristike ali manipulacije. Na primer, če je kritiziran nek sodnik zavoljo tega, ker denimo noče pokazati svoje diplome ali potrdila o opravljenem pravosodnem izpitu, če se v javnosti pojavi dvom o tem, ali če premier na twiterju kritizira kakšno sodno odločitev (četudi jo upošteva), je po mnenju določenega dela politike (in njim naklonjenim medijem) to že napad na sodstvo in pravno državo. Seveda je to treba razlikovati od tega, če se denimo ne spoštuje neke pravnomočne sodne odločbe, kar bi tudi po interpretaciji prava lahko bila kršitev načela pravne države.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Bruna Žuber, Tilen Majnik:
Zborno sojenje v upravnem sporu
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Neutemeljena zavrnitev prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči
V obravnavanem primeru je tožnik v rubriki "podatki o zadevi" navedel izredno pravno sredstvo ter opravilno številko in datuma izdaje sklepa in sodbe, zaradi česar je bila vloga (formalno) nepopolna. Ker organ za brezplačno pravno pomoč tožnika kljub navedenemu ni pozval na dopolnitev navedene rubrike, po presoji sodišča ni pravilno uporabil prvega odstavka 67. člena ZUP, ki določa, da mora organ stranko v primeru, ko je vloga nepopolna ali nerazumljiva, pozvati na odpravo pomanjkljivosti. Zaradi navedenega izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, kar je bistvena kršitev določb postopka iz 7. točke drugega odstavka 237. člena ZUP in je potrebno izpodbijano odločbo odpraviti že iz navedenega razloga.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
5. maj 2022 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP) 
 
5. maj 2022 Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) 
 
5. maj 2022 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
5. maj 2022 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
5. maj 2022 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) 
 
5. maj 2022 Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27) 
 
5. maj 2022 Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) 
 
5. maj 2022 Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) 
 
5. maj 2022 Zakon o visokem šolstvu (ZVis) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.