c S

Bruselj s predlogom direktive za zaščito novinarjev pred tožbami SLAPP

27.04.2022 20:47 Evropska komisija je predstavila predlog direktive, s katero želijo zaščititi novinarje in zagovornike človekovih pravic pred t. i. strateškimi tožbami (SLAPP). Predlog komisije predvideva zgodnjo zavrnitev sodnih postopkov, ki so očitno neutemeljeni. V tovrstnih primerih bo moral tožnik dokazovati, da je primer utemeljen.

Poleg tega komisija predlaga, da bo moral tožnik plačati vse stroške, tudi stroške tožene stranke, če se bo izkazalo, da gre pri tožbi za zlorabo postopka. Tožena stranka bo v skladu s predlogom imela pravico, da zahteva povrnitev vse škode, tako materialne kot nematerialne.

Povezava do novice: Bruselj s predlogom direktive za zaščito novinarjev pred tožbami SLAPP