c S
Sodišče radiologu Miloševiču prisodilo zaporno in denarno kazen 25.04.2022 15:13 Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu je tri leta zaporne kazni in denarno kazen v višini 50.000 evrov. Sodišče pa ni sledilo predlogu tožilstva in Miloševiču ni izreklo prepovedi opravljanja zdravniške dejavnosti. Sodba še ni pravnomočna.