c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2022, številka 08 / letnik XX.
 
Stat pro ratione voluntas.
Volja stoji kot razlog.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Je predhodno odločanje pravica posameznika po pravu EU?
Ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in pojav Sodišča Evropske unije (SEU) veljata za edinstvena mejnika v zgodovini stare celine. Obe instituciji predstavljata gonilno silo razvoja evropskega prava človekovih pravic. Njuna sodna praksa pa nam poleg standardov varstva temeljnih pravic ponuja tudi vpogled v nekatere zanimive vidike razmerja med pravom EU in EKČP.Pozornost posebej pritegne odnos med ključnima institutoma dveh pravnih režimov - postopkom predhodnega odločanja po 267. členu PDEU in pravico do poštenega sojenja, kot jo uokvirja 6. člen EKČP. Kot pomembno se odpira vprašanje, ali odločitev nacionalnega sodišča, da ne sproži postopka predhodnega odločanja, lahko preraste v kršitev strankine pravice do poštenega sojenja.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kočevski proces    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
Po skoraj petih letih od vložene ustavne pritožbe je Ustavno sodišče v teh dneh vendarle odločilo v zadevi Kočevski proces. Odločilo je s 5:2 v škodo pritožnice. Proti taki odločitvi sva glasovala s sodnikom dr. Pavčnikom. Sodnik Šorli je bil iz odločanja izločen, ker je o tem že presojal na Vrhovnem sodišču, sodnika dr. Svetliča pa je večina iz odločanja izločila, ker je o primeru pred leti v soavtorstvu spisal strokovni članek. Stališča obeh izločenih sodnikov o zadevi so javno znana, zato lahko s precejšnjo gotovostjo sklepamo, da bi bil rezultat današnje odločitve ob njuni prisotnosti tisti najtesnejši (5:4), upam pa si dodati tudi, da gre za eno tistih mejnih odločitev Ustavnega sodišča, pri katerih bi pritožnica (ki ima sicer na voljo še pritožbo na ESČP) ob le malo drugačni sestavi, s svojo zgodovinsko - celo civilizacijsko - pomembno ustavno pritožbo uspela.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Izpolnjevanje pogoja PCT za obiskovalce sodišč ni več potrebno
Predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič je 21. februarja izdal Odredbo o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, skladno s katero se je veljavnost njegove prvotne odredbe iztekla z 21. februarjem. Od 22. februarja dalje za obiskovalce sodišč tako ni več potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.
>> Poslanci potrdili energetske vavčerje
Državni zbor je v torek sprejel zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. Ta predvideva enkratni dodatek - znan kot energetski vavčer - za 710.000 prebivalcev, izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev, tudi etažnih, ter začasno, trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin, ki naj bi za okoli 30 odstotkov znižala zneske na položnicah. Poslanci so sprejeli tudi zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.
>> Interventni ukrepi za podporo trgu dela
Poslanci DZ so v torek sprejeli Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, ki med drugim zvišuje obseg začasnega in občasnega dela z največ 60 ur mesečno na 90 ur mesečno. Upokojenec lahko po novem dela opravlja tudi 120 ur mesečno, a največ trikrat letno. Interventna ureditev velja do konca letošnjega leta, možnosti podaljšanja pa ni.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
Novi odlok, ki velja od 21. februarja, ob upoštevanju spremenjene epidemiološke situacije ukinja omejitve zbiranja, javnih prireditev in shodov ter tudi izpolnjevanje pogoja PCT, izjema so le najbolj kritične dejavnosti (bolnišnice, dejavnosti socialnega varstva, nastanitveni zavodi socialnega varstva, zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni domovi). Med ukrepi, ki ostajajo, so razkuževanje, varnostna razdalja, uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih in v šolah, razen do sedaj veljavnih izjem iz 12. člena. Testiranje HAG je še vedno brezplačno za osebe z dokazilom o pozitivnem rezultatu samotesta s HAG in osebe, ki želijo prekiniti izolacijo med 7. in 10. dnem po pozitivnem testu. V šolah se ukinja samotestiranje. >> Več
>> Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah
Z novim odlokom, ki velja od 19. februarja, se podaljšujejo začasni ukrepi, ki so usmerjeni k zmanjševanju možnosti širjenja nalezljive bolezni in posledično tveganju za začasno zaprtje ali znatno omejeno delovanje organov v upravnih zadevah zaradi okužb zaposlenih (nekatere upravne enote so bile že prisiljene v začasno zaprtje krajevnih uradov).
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 do 23
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Težko popravljiva škoda
Vrhovno sodišče je kot napačno označilo stališče, da je zaradi prevladujočega javnega interesa standard težko popravljive škode v davčnih zadevah treba presojati strožje kot v drugih upravnih sporih. Za tako razlago pogojev iz 32. člena ZUS-1 ni podlage v zakonu. Interesi zavezancev za davek in davčnega organa so namreč enakovredni in jih mora sodišče soočiti v vsakem konkretnem primeru posebej. Zavezancem za davek zato s sklicevanjem na javno korist pobiranja davkov ni mogoče nalagati nerazumnih ovir pri izkazovanju težko popravljive škode, kot je to storilo sodišče prve stopnje v obravnavanem primeru.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
26. februar 2022 Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) 
 
26. februar 2022 Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) 
 
1. marec 2022 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) 
 
1. marec 2022 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. marec 2022 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
1. marec 2022 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
1. marec 2022 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 
1. marec 2022 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
 
1. marec 2022 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. marec 2022 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) 
 
1. marec 2022 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. marec 2022 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
1. marec 2022 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) 
 
13. marec 2022 Zakon o poslancih (ZPos) 
 
28. marec 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.