c S
Sodišče direktorici CSD Ljubljana ni dalo prav 21.02.2022 10:29 Od novembra lani se že vleče zgodba o nezakoniti razrešitvi predsednika sveta zavoda v ljubljanskem centru za socialno delo, zadnjo besedo je v začetku februarja reklo sodišče. Direktorica centra ni pristojna za razrešitev predstavnikov v svetu zavoda, saj bi to pomenilo, da ima vpliv na nadrejen organ.

Višje delovno sodišče je v začetku februarja razveljavilo volitve v Centru za socialno delo (CSD) Ljubljana, na katerih so razrešili predsednika sveta zavoda Janka Cafuto. Sodišče je v pritožbenem postopku ugotovilo, da pravila za volitve predstavnikov delavcev v svet CSD, ki jih je sprejela direktorica zavoda Anja Osojnik, kršijo določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU).

Iz sodbe jasno izhaja, da “vsekakor ni v pristojnosti direktorja centra, da sprejme navodilo za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev sveta centra, torej organa, ki nadzoruje delo direktorja, ki ga imenuje in razrešuje, sklepa z njim pogodbo o zaposlitvi, in kateremu je direktor odgovoren za svoje delo”. Zato so utemeljene pritožbene trditve, da direktor oziroma direktorica centra ni pristojna za določanje načina volitev in odpoklica predstavnikov delavcev v centru, saj bi to pomenilo, da ima dejansko vpliv na nadrejen organ. S tem se strinja Janko Cafuta in poudarja, “da je sodišče delovalo v bran pravnih norm in s tem omejilo samovoljo oblastnikov”.

Povezava do novice: Sodišče direktorici CSD Ljubljana ni dalo prav. Kakšne bodo posledice?