c S

Poslanci potrdili energetske vavčerje

23.02.2022 06:27 Državni zbor je v torek s 46 glasovi za in enim proti podprl zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov. Ta predvideva enkratni dodatek - znan kot energetski vavčer - za 710.000 prebivalcev, izenačitev pravic vseh gospodinjskih odjemalcev, tudi etažnih, ter začasno, trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin, ki naj bi za okoli 30 odstotkov znižala zneske na položnicah. Poslanci so sprejeli tudi zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Osrednja rešitev danes potrjenega zakona o ukrepih za omilitev posledic visokih cen energentov je 150 evrov vreden solidarnostni energetski dodatek, ki ga bo prejelo okoli 465.000 upokojencev, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine, okoli 67.000 tistih, ki so bili decembra upravičeni do denarne socialne pomoči ali varnostnega dodatka, pa tudi decembra upravičeni do nadomestila za invalidnost.

Poslanci so sprejeli tudi zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Ta predvideva enkratno nepovratno pomoč za podjetja, ki se jim bo strošek energije letos glede na lani povečal za več kot 40 odstotkov, in nadomestilo za kmete v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto rabe. Ukrepi so za gospodarske subjekte vredni okoli 70 milijonov evrov, po napovedih vlade pa jih bo lahko koristilo okoli 40.500 upravičencev – pravne ali fizične osebe, ki so bile v Sloveniji registrirane do 1. decembra 2021 in ki jim bodo stroški energije narasli za več kot 40 odstotkov.

Povezava do novice: Poslanci potrdili energetske vavčerje