c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2022, številka 07 / letnik XX.
 
Scriptura publica probat se ipsa.
Javna listina dokazuje samo sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Neobičajno razumevanje grozovitosti v slovenski sodni praksi
Ob pregledovanju časopisnih vesti o kazenskopravni opredelitvi nekaterih grozljivih odvzemov življenja me je začudilo (milo rečeno) svojevrstno razumevanje slovenskih kazenskih sodnikov, kaj pomeni odvzem življenja na grozovit način. Videti je, da ni grozovito, če nekdo s sedemintridesetimi udarci s sekiro razseka invalidnega soseda - menda je bila smrt dokaj hitra. Prav tako pa ni grozovito, če mladenič z velikim mesarskim nožem zakolje invalidnega strica, nepokretno babico in dedka, pri čemer so vse žrtve umirale najmanj pet minut, storilec je vse večkrat zabodel, babici pa z nožem po stegnih navihano narisal "mrežo".Slovenskemu sodstvu torej prizori iz kultnega filma Žaga (Saw) ne predstavljajo posebne grozovitosti. Kot da bi profesionalna pravna izobrazba pri sodnikih povzročila nekakšno nenavadno odstopanje od normalnega občečloveškega vrednotenja. Odločil sem se, da bom tematiko nekoliko podrobneje raziskal.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zavrnjeni tožbi Poljske in Madžarske proti mehanizmu pogojevanja
Sodišče EU v Luksemburgu je razsodilo v primeru tožb Madžarske in Poljske, ki sta se nanj obrnili zaradi uredbe o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava. Tožbi zoper mehanizem pogojevanja, s katerim je upravičenost do financiranja iz proračuna Evropske unije pogojena s tem, da države članice spoštujejo načela pravne države, je v celoti zavrnilo.
>> US zadržalo dvig zdravniških plač
Ustavni sodniki so pretekli teden s sklepom U-I-25/22 zadržali izvrševanje 48. člena > Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP), ki omogoča dvig zdravniških plač do 63. plačnega razreda. Ocenili so, da bi lahko prišlo do posega v same temelje plačnega sistema v javnem sektorju brez socialnega dialoga, ki ga za nazaj ni mogoče vzpostavljati.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK)
Zakon, ki bo začel veljati 26. februarja, predpisuje vključitev določitve obsega najvišje dopustne spremembe valutnega tečaja v kreditne pogodbe v švicarskih frankih, sklenjene v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010. S tem se bo valutno tveganje prerazdelilo med pogodbenima strankama. Anekse h kreditnim pogodbam, tudi za že odplačane, morajo banke pripraviti v 60 dneh po uveljavitvi zakona in jih vročiti kreditojemalcem v 75 dneh.
>> Spremembe in dopolnitev Zakona o poslancih (ZPos) - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela ZPos-F, ki bo začela veljati 13. marca, omogoča parlamentarni mandatno-volilni komisiji pridobitev podatka od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kdaj poslanec po koncu mandata izpolnjuje pogoje za upokojitev. Do zdaj je moral ta podatek pridobiti poslanec sam.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 17 do 18
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavnosodni aktivizem    

dr. Marko Novak
   
Ob koncu prejšnjega tedna je odmeval sklep U-I-25/22, s katerim je Ustavno sodišče RS zadržalo izvajanje tistega člena interventnega zakona, s katerim je zakonodajalec začasno, do konca letošnjega leta povišal plače zdravnikom in zobozdravnikom za šest plačilnih razredov. Ali je zakon v tem delu družbeno pravičen ali ne, ali si torej zdravniki in zobozdravniki v naši družbi zaslužijo višje plačilo, ali niso morebiti že zdaj dovolj plačani glede na druge primerljive poklice (denimo profesorje), je seveda posebno vprašanje. Toda vprašati se je pri tem treba, ali je Ustavno sodišče tisto, ki naj posega v različne načine družbeno-politične redistribucije nacionalnih resursov prek določanja oziroma spreminjanja javnega plačnega sistema.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Volitve v svet delavcev
Predlagatelji kandidatov za člane sveta delavcev imajo v primeru bistvenih kršitev postopka volitev, ki so ali bi lahko vplivale na njihovo zakonitost, pravico zahtevati razveljavitev volitev. Vendar pa vsaka kršitev postopka volitev ne privede nujno do njihove razveljavitve, relevantne so le kršitve, ki imajo za posledico nezakonitost volitev.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. februar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
26. februar 2022 Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV) 
 
26. februar 2022 Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) 
 
1. marec 2022 Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) 
 
1. marec 2022 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. marec 2022 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
1. marec 2022 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
1. marec 2022 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 
1. marec 2022 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) 
 
1. marec 2022 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. marec 2022 Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) 
 
1. marec 2022 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. marec 2022 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
1. marec 2022 Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN) 
 
13. marec 2022 Zakon o poslancih (ZPos) 
 
28. marec 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.