c S

Uspešno zaključena odprava kršitve v zvezi z izvrševanjem sodbe Sodišča EU

14.02.2022 15:26

Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno potrdila sanacijo gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju. Slovenija je v zvezi z izvrševanjem sodbe Sodišča EU v zadevi C-153/16 ves čas sodelovala s Komisijo in jo redno obveščala o poteku sanacije. V zadnjih letih je bilo vloženo veliko truda, finančnih sredstev in iskanja rešitev.

EK je 1. 10. 2012 odprla kršitev zaradi skladiščenja velike količine izrabljenih gum v gramozni jami na ozemlju občine Lovrenc na Dravskem polju in s tem kršenja Direktive 2008/98/ES o odpadkih ter Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih.

Minister mag. Andrej Vizjak je na zaključni čistilni akciji izrabljenih gum na Dravskem polju 4. 9. 2021 izrazil zadovoljstvo, da se sanacija gramozne jame pri Lovrencu na Dravskem polju zaključuje. Izrazil je upanje, da se takšno nedopustno in brezbrižno ravnanje z odpadki ne bo več dogajalo. Minister je ob tem spomnil, da z novim zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) še dodatno zaostrujemo pravila na področju ravnanja z odpadki. »Z odpadki, požari in ostanki odpadne embalaže v skladiščih izvajalcev javnih služb imamo v Sloveniji izredno slabe izkušnje. S tem zakonom bomo temu naredili konec,« je zagotovil.

Izvajalec izvršbe po drugi osebi je iz gramoznice v Lovrencu na Dravskem polju odstranil vse odpadke, ki so na omenjeni lokaciji ostali po predelavi odpadkov izvedeni s strani zavezanca Albin Promotion d. o. o. Izvršba po drugi osebi je na omenjeni lokaciji tako zaključena. Od začetka izvajanja izvršbe po drugi osebi je bilo v letu 2013 do zaključka v letu 2021 skupaj odstranjenih 63.118 ton izrabljenih gum, 1.074 ton odpadne tehnične gume ter 2.882 ton odpadka po sortiranju komunalnih odpadkov. Skupaj je bilo tako odstranjeno 67.075 ton vseh odpadkov.

Zadnja faza sanacije (rekultivacija gramozne jame) bo izvedena s strani Občine Kidričevo, kot lastnice zemljišča. Gramozna jama bo sanirana z vnosom čistega zemeljskega izkopa, ki je nastal ob gradnji obvoznice v neposredni bližini saniranega območja.

  • Ministrstvo za okolje in prostor