c S

Minister Dikaučič obiskal pravosodne deležnike v primorsko notranjski regiji

11.02.2022 21:35

V okviru vladnega obiska primorsko notranjske regije je minister Marjan Dikaučič danes s sodelavci obiskal pravosodne deležnike v tej regiji.

V Pivki sta minister in državni sekretar Josip Lukenda obiskala Park vojaške zgodovine, ki v regiji velja za primer dobre prakse izvajalca sankcij. Minister se je ob tej priložnosti direktorju mag. Janku Boštjančiču zahvalil za izjemno delo, ki ga opravijo v procesu resocializacije oseb, napotenih v probacijo. Poleg omogočanja dela v splošno korist, se osebam posvetijo, z njimi opravljajo razbremenilne in motivacijske pogovore in prispevajo k boljšemu vključevanju oseb v socialno okolje. Kot izvajalska organizacija sodelujejo že od začetka delovanja probacije, so pa v mrežo vključeni še iz časov, ko so tovrstne naloge izvajali centri za socialno delo. Zaradi velikosti stavbnih kompleksov kot tudi okolice osebe, napotene na delo v splošno korist, opravljajo različna dela, npr. urejanje okolice, čiščenje bunkerjev, čiščenje muzejskih eksponatov, sodelovanje pri izvedbi različnih dogodkov idr.. »Iskrena hvala

»Izrekanje alternativnih kazni je  tako za storilca kot tudi za samo skupnost izjemno koristno, tudi z vidika resocializacije. Delo probacije zato igra zelo pomembno vlogo v naši družbi. Uprava za probacijo (UPRO) osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije ponuja pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se uresničuje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe,« je po obisku v Parku izpostavil minister Dikaučič. Pri tem je zelo pomembno, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, ter da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov. Izvajalci sankcij so ključni partner za izpeljavo dela v splošno korist, pri čemer je zelo pomemben pristop izvajalca sankcij do osebe, napotene v probacijo.

Sledil je obisk zunanjega oddelka koprskega Okrožnega državnega tožilstva (ODT) v Postojni in Okrajnega sodišča v Postojni. Ministrstvo za pravosodje je v lanskem letu od postojnske občine, za potrebe sodišča in ODT, kupilo 500 m2  poslovnih prostorov, zato so sogovorniki ob današnjem srečanju spregovorili tudi o prenovi prostorov, katera je načrtovana za letos. Govorili pa so tudi o spremembah sodniške zakonodaje, saj so terenski obiski najboljša priložnost za povratno informacijo, kako se v praksi uresničuje zakonodaja in drugi ukrepi, ki so sprejeti na državni ravni.

Regijski obisk Vlade se je zaključil na javni tribuni v Pivki, kjer so se predstavniki Vlade RS srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

Avtor Primož Predalič

Avtor Primož Predalič

Avtor Primož Predalič

 

 

 

  • Ministrstvo za pravosodje