c S

Novosti glede prijave prebivanja za tujce

16.02.2022 10:39

Vlada RS je 11. februarja 2022 v Uradnem listu RS objavila spremenjenega in dva nova pravilnika v zvezi s spremembami 58., 102. in 137. člena > Zakona o tujcih, ki je stopil v veljavo 27. aprila 2021, v uporabo pa 26. maja 2021.

Sprejeti so bili:

S spremenjenimi in dopolnjenimi pravilniki je od 14. februarja 2022 dalje med drugim dana pravna podlaga za zajem tujčevega podpisa v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o prijavi prebivanja.

Tujci, ki so že oddali vlogo, jo bodo morali dopolniti še z digitalnim podpisom, za katerega se je treba predhodno naročiti na tel. št. 01 828 16 90. Ob klicu svetovalki navedite številko vaše zadeve/vloge.

Obenem obveščamo vse tujce, ki so na Upravni enoti Ljubljana vložili vlogo, da ima upravna enota še vedno močno povečan pripad vlog in da se vloge rešujejo kronološko po datumu prejema (razen zakonsko določenih prioritet). Ko bo vloga tujca v reševanju, bo s strani uradnika posredovan pisni poziv.

  • Upravna enota Ljubljana