c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2021, številka 25 / letnik XIX.
 
Stultis non succurritur.
Neumnim se ne hiti na pomoč.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Avtorska pravica v odvetništvu
Nedavno se je v članku v Pravni praksi pojavilo stališče, da odvetniki pri svojem delu večinoma ne presegamo tiste stopnje individualnega ustvarjalnega izraza, ki bi "pravniške dokumente" povzdignil nad raven "obrtništva". Navedeno naj bi utemeljevalo sklep, da pisanja odvetnikov praviloma ne uživajo varstva iz naslova avtorske pravice.Četudi opisano stališče vsaj deloma izhaja iz konkretnega primera spora o (avtorski) naravi prodajne pogodbe o nepremičnini, argumenti v prid oz. proti temu stališču pa se gibljejo v sferi pravnega razlogovanja, razsežnosti tu obravnavanega vprašanja daleč presegajo okvire kateregakoli posameznega primera, saj odgovor nanj odraža širše razumevanje in odnos pravosodnega sistema, zlasti pa odvetnikov samih do odvetniškega dela.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Veljati je začela novela stanovanjskega zakona
19. junija je začela veljati novela stanovanjskega zakona, ki med drugim prinaša zvišanje neprofitne najemnine, hkrati pa tudi subvencij te najemnine, ter višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Neresnična izjava, objavljena na facebooku
Pri presoji, ali je pri izjavi o dejstvih, ki žalijo čast in dobro ime, izključena protipravnost, je treba pri tehtanju dobrin in interesov upoštevati njihovo resničnost oziroma neresničnost in načeloma ni upravičenega varstva interesov za izjavljanje dejstev, ki ne držijo, zlasti če storilec ve za neresničnost svoje izjave.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela zakona o ustavnem sodišču
23. junija je začela veljati novela Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), na podlagi katere mora Ustavno sodišče obravnavati vsako pobudo, pri kateri je pobudnik ob vložitvi izkazal pravni interes, čeprav je tega med čakanjem na obravnavo izgubil. Ustavno sodišče nadaljuje postopke, glede katerih do uveljavitve novele zakona še ni bilo odločeno, skladno z novimi določbami.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 96 do 99
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Politizacija ustavne justice    

dr. Marko Novak
   
Ni kaj, ustavni sodniki so odločili, kot pač so, četudi se - v tovrstni izjemni družbeni situaciji - morebiti ne strinjamo z njihovimi vrednostnimi izhodišči. Samo sledenje drugačnim vrednostnim podlagam ob strokovni utemeljitvi seveda še ne odpira problema neposredne politične vpletenosti sodišča. Vsak ustavni sodnik poleg strokovne podlage sledi še določenim splošnim in pravnim vrednotam, ki mu skozi prizmo teh vrednot omogočajo določen zorni kot, ki ga daje pozitivnopravnim določbam.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.