c S

Približujejo se prvi roki glede glasovanja na referendumu

21.06.2021 07:03 Ljubljana, 20. junija (STA) - Kampanja pred julijskim referendumom o noveli zakona o vodah je v polnem razmahu, že prihodnji teden pa bodo morali biti volivci pozorni na roke, ki omogočajo glasovanje iz tujine. Tisti, ki bodo želeli po pošti glasovati iz zapora, bolnišnice ali socialnovarstvenega zavoda, pa morajo o tem Državno volilno komisijo obvestiti do konca meseca.

Tisti, ki bodo 11. julija v tujini, ker tam stalno prebivajo, lahko na referendumu glasujejo po pošti, če to do 25. junija sporočijo Državni volilni komisiji. Do petka morajo komisijo o glasovanju obvestiti tudi tisti volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini. Glasovali bodo lahko po pošti ali na volišču s sedežem na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Slovenije.

Do najpozneje 30. junija morajo namero o glasovanju komisiji sporočiti tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije. Na enak način lahko glasujejo invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Invalidi lahko sicer po pošti glasujejo tudi stalno, če to sporočijo komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Do 5. julija morajo komisijo o glasovanju obvestiti volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 30. juniju 2021. Ti bodo lahko glasovali po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Sledilo bo predčasno glasovanje na referendumu, ki bo potekalo 6., 7. in 8. julija med 7. in 19. uro. 7. julij je tudi datum, do katerega morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju, o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Prav tako morajo do 7. julija volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, okrajni volilni komisiji sporočiti, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Do zadnje srede pred referendumom morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Sloveniji in bodo na dan glasovanja v Sloveniji ter želijo tu glasovati, to sporočiti Državni volilni komisiji.

Referendumska kampanja se bo sklenila 9. julija, nato bo nastopil volilni molk. Referendum o zakonu o pitni vodi bo izveden v nedeljo, 11. julija. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?

Na referendumu bo glas lahko oddalo 1.700.032 volilnih upravičencev, od katerih jih ima 1.598.203 stalno prebivališče v Sloveniji, ostali so izseljenci, je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve. Novela bo na referendumu zavrnjena, če se bo za to izrekla večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na seznam volilnih upravičencev to pomeni okoli 340.000 volivcev.