c S

Za vpletene v oddajo dečkov v rejništvo oprostilna sodba

21.06.2021 13:01 Slovenj Gradec, 21. junija (STA) - Slovenjgraško sodišče je danes izreklo oprostilno sodbo za zaposlene na takratnem CSD Velenje in v Vrtcu Slovenj Gradec, ki so bili konec marca 2016 vključeni v oddajo dveh dečkov v rejniško družino proti volji starih staršev. Babica dečkov jim prek odvetnika, ki je že napovedal pritožbo, očita nezakoniti odvzem otrok in nevestno delo v službi.

Zgodba o dveh dečkih, ki sta po nasilni smrti mame, za kar je bil na zaporno kazen pravnomočno obsojen njun oče, bila proti volji starih staršev nameščena v rejniško družino, kjer sta še danes, sega v leto 2016.

Iz ene od enot Vrtca Slovenj Gradec sta nekajletna brata konec marca 2016 brez predhodne vednosti starih staršev, pri katerih sta dečka bivala od mamine smrti decembra 2015, na podlagi odločbe takratnega Centra za socialno delo (CSD) Velenje, ki jo je izdala takratna direktorica Lidija Koletnik Hartman, odpeljali dve delavki CSD Velenje. Pri tem so bile v dogajanje vključene še takratna direktorica Vrtca Slovenj Gradec Ivica Vaukan in dve zaposleni v vrtcu.

Babica dečkov, ki je konec januarja 2016 podala vlogo za rejništvo, a v času oddaje njenih vnukov k drugi rejniški družini njena vloga še ni bila rešena, v zasebni tožbi vsem omenjenim očita nezakoniti odvzem mladoletnih oseb in pomoči pri tem ter nevestno delo v službi.

A Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu kaznivih dejanj ni ugotovilo, saj je danes za vseh šest omenjenih izreklo oprostilno sodbo. Po pojasnilih sodnice namreč ni bil dokazan direktni naklep.

Zastopnik babice, odvetnik Velimir Cugmas, je že napovedal pritožbo na sodbo. Prepričan je, da je bila omenjena odločba o odvzemu otrok nična, saj med drugim navaja, da se otroka odvzameta očetu, kar je nemogoče, saj je bil njun oče takrat že v priporu.

Poleg tega izpostavlja, da vloga babice za rejništvo v času dogodka še ni bila rešena in bi morala biti prioritetno obravnavana, z oddajo drugi rejniški družini, ki je dečka nikoli prej nista videla, pa da so vpleteni posegli v družinsko življenje, ki se je po tragičnem dogodku spletlo med starima staršema po mamini strani in vnukoma.

Zaposlenim v vrtcu pa Cugmas med drugim očita, da so dečka oddali osebi, ki ni imela izkazanega pooblastila, da bi ju lahko odpeljala iz vrtca.

Direktorica CSD Savinjsko-Šaleška, katerega del je tudi nekdanji CSD Velenje, Helena Bezjak Burjak je po razglasitvi sodbe v izjavi medijem dejala, da so takšno sodbo pričakovali. "Ves čas smo poudarjali našo strokovnost, učinkovitost in usmerjenost v delovanje koristi otrok, kar se je z današnjim zaključkom teh obravnav tudi pokazalo in dokazalo," je dejala.

Babica dečkov sicer kazensko preganja tudi nekdanjega direktorja takratnega CSD Slovenj Gradec Jurija Šumečnika in dve tam zaposleni, ki jim očita nevestno delo v službi. Začetek te obravnave je sklican za sredo.

Šumečnik je, kot je znano, zaradi objektivne odgovornosti maja 2016 odstopil z mesta direktorja CSD Slovenj Gradec, potem ko je upravna inšpekcija ugotovila kršitve v ravnanju CSD Slovenj Gradec pri obravnavi vloge, ki jo je podala babica za izdajo dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. CSD Slovenj Gradec namreč ni pravočasno posredoval vloge v reševanje pristojnemu organu, to je ministrstvu za delo.

Potem ko je upravna inšpekcija kršitve pravil upravnega postopka ugotovila tudi na CSD Velenje, je julija 2016 z mesta direktorice CSD Velenje iz osebnih razlogov odstopila tudi Lidija Koletnik Hartman.

Medtem si babica dečkov pred upravnim sodiščem še vedno prizadeva za izvajanje rejniške dejavnosti, v povezavi s stiki in dolgotrajnostjo postopkov pa čaka tudi na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki naj bi bila po Cugmasovih besedah znana do konca junija.