c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2021, številka 15 / letnik XIX.
 
Qui melius probat, melius habet.
Kdor bolje dokazuje, ima boljši (uspeh v postopku).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kakšne novosti se obetajo v postopkih zaradi insolventnosti?
Ministrstvo za pravosodje pripravlja predlog novele insolvenčnega zakona, v katerem so med drugim predvideni tudi nov postopek sodnega prestrukturiranja za odpravo grozeče insolventnosti, možnost revizije v postopkih zaradi insolventnosti in obvezna javna objava prodaj v teh postopkih na enotnem mestu.

V noveli nameravajo upoštevati tudi šest odločb Ustavnega sodišča, in sicer dve iz leta 2016 (odločba U-I-57/15, U-I-2/16 in odločba Up-386/15, U-I-179/15), po eno iz let 2018 (odločba Up-769/16, U-I-81/17) in 2019 (odločba U-I-44/18) ter dve iz leta 2020 (odločba U-I-512/18 in odločba U-I-222/18).V novem postopku sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti se bo dolžniku, ki bo s strokovnim mnenjem dokazal, da mu grozi insolventnost, in ne bo imel neporavnanih obveznosti do Fursa, omogočilo trimesečni moratorij na morebitne izvršbe upnikov, dolžnik pa bo moral v tem času pripraviti insolvenčni načrt.

Poenostavljena prisilna poravnava se bo glede na osnutek po novem imenovala prisilna poravnava za malo gospodarstvo, postopek pa se bo nekoliko spremenil. Dovoljena bo za mikro družbe in podjetnike, katerih višina vseh obveznosti, na katere bi učinkoval postopek, ne bo presegla 350.000 evrov.

Novela predvideva tudi revizijo zoper sklep o zaključku postopkov prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave in stečaja ter zoper sklep, s katerim sodišče začne postopek odpusta obveznosti ali odpust obveznosti zavrne.

>> Več v članku

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Omejitev izhoda iz države    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
Konec preteklega tedna je v odmevni odločitvi Ustavno sodišče s sedmimi glasovi proti dvema do končne odločitve zadržalo uporabo Odloka, ki je v boju s pandemijo začasno zaostril pogoje za izhod iz države. S tem je Ustavno sodišče učinkovanje Odloka v praksi do nadaljnjega odpravilo. Odločitev je vročilo in jo v Uradnem listu objavilo še isti dan, medtem ko je seja sodišča potekala naprej. Tako ni namenilo časa za pisanje ločenih mnenj, ki bi praviloma morala biti objavljena skupaj z odločitvijo, bilo pa je odločeno, da se ta napišejo naknadno, do vključno ponedeljka. Danes, v sredo, ko so vendarle tudi ločena mnenja prvič javno objavljena, vabim k branju obrazložitve svojega glasu, ki pojasni, zakaj menim, da je v tej pomembni zadevi večina postopala argumentativno "nekorektno" in posledično presodila očitno napačno.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremenjenih več ukrepov za zajezitev epidemije
Vlada je v sredo spremenila več ukrepov, med drugim je sklenila, da se v osmih oranžnih regijah od ponedeljka dovoljuje izjema opravljanja gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih med 7. in 19. uro. Sprejela je tudi spremembe uredbe o izvajanju presejalnih programov, ki omogočajo izvajanje samotestiranja. Spremenila je odlok o začasni omejitvi gibanja in zbiranja ljudi, ki za prehajanje med regijami upošteva tudi dve novi cepivi, in odlok o določitvi pogojev vstopa v RS, ki prinaša nekatere spremembe pri izjemah za vstop v državo.

>> Podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo
Vlada je s sklepom podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj. Ta ukrep bo namreč tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi krize covida-19 soočajo z majhnim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala za odpuščanje delavcev, ocenjuje vlada.

>> Obeta se posebna pomoč gostinstvu in turizmu
Na gospodarskem ministrstvu pripravljajo ukrepe za pomoč panogi gostinstva in turizma, ki zaradi omejitvenih ukrepov že več mesecev ne more poslovati. Izpostavljajo predvsem enkratno pomoč za zagon poslovanja in subvencioniranje regresa.

>> Nova pobuda za oceno ustavnosti odloka o prehajanju meje
Odvetnik Matjaž Šaloven je na Ustavno sodišče v ponedeljek vložil še drugo pobudo za oceno ustavnosti, s katero tokrat izpodbija Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki je začel veljati v ponedeljek, 12. aprila. Tudi tokrat pobudo vlaga v lastnem imenu, a z njo obenem zastopa interese civilne iniciative Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - odprite nam meje. Ustavno sodišče je namreč 8. aprila s sklepom že sprejelo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka, ki je veljal do 11. aprila, ter do končne odločitve zadržalo izvrševanje njegovega 11. člena.

>> V ustavno presojo več določb glede izbrisov v bankah
Ustavno sodišče je sprejelo v obravnavo pobude, ki izpodbijajo več določb zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Njegovo izvrševanje je marca lani do končne odločitve zadržalo, januarja pa se je v presoji nekaterih drugih delov z več vprašanji obrnilo na Sodišče EU.

>> Sodišče kršilo zakon, a oprostilna sodba ostaja
Vrhovno sodišče je pritrdilo Vrhovnemu tožilstvu, da so višji sodniki storili napako, ko so nekdanje vodilne v Mipu oprostili očitkov preslepitve bank pri pridobitvi posojila za Mip. A sodišče je lahko le ugotovilo, da je bil zakon prekršen, pravnomočne oprostilne sodbe pa ni moglo spremeniti.

>> Sodba zaradi umora partnerice razveljavljena
Višje sodišče v Ljubljani je razveljavilo januarsko sodbo Borutu Turku, ki ga je novomeško okrožno sodišče zaradi umora partnerice februarja 2020 obsodilo na 24 let zapora

>> V ponovljenem sojenju Korošcu znova sedem let in osem mesecev zapora
V ponovljenem sojenju je ljubljansko okrožno sodišče Jana Korošca obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora. Korošec je 8. marca 2019 v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla pešca, za kar so mu januarja lani izrekli enako kazen, a je višje sodišče novembra sodbo razveljavilo.

>> Obtožnica zoper Abramova pravnomočna
Obtožnica, ki jo je tožilstvo decembra lani vložilo proti Sebastienu Abramovu v zvezi s smrtjo Sare Veber leta 2015, je pravnomočna. Na celjskem sodišču so namreč potrdili, da je bil ugovor zoper obtožnico zavrnjen, sklep pa obtoženemu že vročen.

>> Opozorilo pred odpovedjo po 85. členu ZDR-1
V aktualni sodni praksi pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po 85. členu ZDR-1 a priori ne uživa samostojnega pravnega varstva. To stališče omogoča hude zlorabe tega delovnopravnega instituta s strani delodajalcev kot močnejše stranke v delovnem razmerju, zato bi ga bilo nujno ponovno preveriti in ustrezno korigirati.

>> Uporaba sistema za prepoznavanje obrazov
Informacijski pooblaščenec RS v inšpekcijskem nadzoru nad uporabo policijskega sistema za prepoznavanje obrazov (t.i. modul Face Trace) ni ugotovil sistemskih nepravilnosti. Sistem sicer temelji na biometrični obdelavi osebnih podatkov, a ne omogoča identifikacije.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zaščita otrok v kazenskem postopku
24. aprila bo začel veljati Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO), ki za zagotavljanje največjih koristi otroka določa način in pogoje celostne obravnave mladoletnih oškodovancev in prič v predkazenskem in kazenskem postopku glede določenih kaznivih dejanj. Celostna obravnava se bo izvajala kot javna služba v javnem zavodu hiša za otroke.

>> Kataster nepremičnin
Zakon o katastru nepremičnin, ki bo začel veljati 24. aprila in se bo uporabljal od 4. aprila 2022, določa vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov. Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb na območju države se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci in ne več v treh ločenih evidencah kot sedaj. Pomembna novost, ki bo pohitrila postopke ter jih naredila bolj ekonomične, je določitev enotnega - t. i. katastrskega postopka, ki nadomešča ločene postopke izdelave elaborata in postopka vpisa novih ali spremenjenih podatkov.

>> Novela Zakona o državnem tožilstvu že velja
Spremembe in dopolnitve > Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki so začele veljati 10. aprila, urejajo vključitev evropskega delegiranega tožilca v sistem socialne varnosti, nastopanje (delegiranega) evropskega tožilca pred Vrhovnim sodiščem, in sicer tudi v postopkih izrednih pravnih sredstev, mirovanje pravic in dolžnosti državnih tožilcev za čas, v katerem opravljajo delo v zadevah iz pristojnosti Evropskega državnega tožilstva (EJT), ter določajo raven znanja delovnega jezika EJT.

>> Prebivanje in delo tujcev v RS
27. aprila bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki se bodo začele uporabljati 27. maja. Spremembe v slovenski pravni red prenašajo Direktivo 2016/801/EU in olajšujejo vstop državljanov tretjih držav, ki prihajajo na območje EU zaradi raziskovalnega dela in študija ter omogočajo njihovo mobilnost znotraj EU. Poleg tega spremembe urejajo ukrepanje v kompleksni krizi na področju migracij in jasneje določajo nezakonito prebivanje tujcev v RS. Tudi novela > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) bo začela veljati 27. aprila in se bo uporabljala od 27. maja ter prav tako v slovenski pravni red prenaša omenjeno direktivo. Na novo se tako ureja izdaja dovoljenj za začasno prebivanje in delo zaradi opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva ter zaradi študija. 24. aprila pa bo začela veljati dopolnitev > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki se bo začela uporabljati 24. maja. Dopolnitev določa izjemo od maksimalne višine nadomestila za primer brezposelnosti za delavce migrante, ki bi jim v državi zadnje zaposlitve v skladu s plačanimi prispevki pripadalo višje nadomestilo.

>> Novosti v postopkih pridobitve mednarodne zaščite
9. maja bo začela veljati novela > Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), ki se bo začela uporabljati 9. novembra. Novela predvideva sankcije za oviranje postopka mednarodne zaščite s prikrivanjem relevantnih dejstev, za kršenje pravil bivanja, za kršitve javnega reda in miru ter za kazniva dejanja. Poleg tega uvaja rešitve, ki spodbujajo osebe s priznano mednarodno zaščito k učenju slovenskega jezika in k ostalim izobraževalnim programom.

>> Pregled ukrepov za zajezitev epidemije
Po strožjem zaprtju države zaradi omejevanja epidemije so do 18. aprila v veljavi nekoliko manj strogi ukrepi, ki po prenovljenem vladnem načrtu sproščanja ukrepov sodijo v rdečo fazo (pregled veljavnih odlokov). Vlada je z odlokom za 30 dni podaljšala razglasitev epidemije, ki bo po novem v veljavi do 17. maja. S spremembo > Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS se ukrepi na sodiščih podaljšujejo do vključno 16. maja.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53 in 58
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Maja Bogataj-Jančič, Azra Jušić, Timotej Kotnik-Jesih:
Kaj prinaša nova avtorskopravna direktiva?
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Porast organiziranega kriminala v EU
Organizirani kriminal se širi še hitreje povsod v EU, je v svojem rednem poročilu posvaril Europol. Še nikoli prej ni bila grožnja organiziranega kriminala tako velika, to je opazno predvsem v času pandemije covida-19. Glede na poročilo je sicer 70 odstotkov vseh kriminalnih združb in tolp aktivnih v najmanj treh državah članicah. Evropska komisija je včeraj predstavila novo petletno strategijo boja proti organiziranem kriminalu, v okviru katere nameravajo okrepiti sodelovanje v EU in izboljšati uporabo digitalnih orodij pri preiskovanju. Poleg tega so predstavili še novo strategijo boja proti trgovini z ljudmi, katere cilj je preprečevanje tovrstnih dejanj.

>> Učinkovitejši nadzor zunanjih meja EU
Evropska komisija je z namenom boja proti kriminalu in reševanja življenj na morju sprejela nova pravila za posodobitev evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR), ki zagotavlja mejnim policistom, obalnim stražam, policiji, carini in mornarici posodobljeno in celovito sliko razmer na zunanjih mejah EU. Državam članicam omogoča izmenjavo informacij med seboj, z agencijo Frontex in s sosednjimi državami.

>> Poglobljena preiskava predlaganega prevzema Trima
Komisija začenja poglobljeno preiskavo, da bi ocenila predlagani prevzem slovenskega podjetja Trimo s strani irske skupine Kingspan na podlagi uredbe EU o združitvah. Komisija je zaskrbljena, da bi predlagani prevzem v številnih državah članicah in Združenem kraljestvu lahko zmanjšal konkurenco in povzročil zvišanje cen na trgu teh plošč.

>> Financiranje okrevanja se lahko začne julija
Evropska komisija je včeraj predstavila načrt financiranja okrevanja po pandemiji covida-19, v skladu s katerim se bo do konca leta 2026 zadolžila za okoli 800 milijard evrov.

>> Pogajanja o covidnem potrdilu
Članice EU so včeraj na veleposlaniški ravni dosegle dogovor o skupnem stališču o covidnem potrdilu, ki bo njihov mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom. Cilj je, da je potrdilo, ki naj bi Evropejcem olajšalo potovanja v pandemiji, nared do poletja.

>> EU stavi na BioNTech in Pfizer
EU se po težavah z dobavo cepiv družb AstraZeneca in Johnson & Johnson osredotoča na sodelovanje z BioNTechom in Pfizerjem, s katerima začenja pogajanja o novi pogodbi za še 1,8 milijarde odmerkov cepiva v letih 2022 in 2023.

>> Pospešitev razvoja elektromobilnosti
EU je še vedno daleč od ciljne vrednosti zelenega dogovora, ki predvideva en milijon polnilnih mest do leta 2025, v novem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Poleg tega revizorji pogrešajo splošni strateški načrt za elektromobilnost.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bilo objavljeno leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 12-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je vseh 13 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 4. člen ZDIJZ o informaciji javnega značaja). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z 280 strokovnimi članki, več kot 330 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), in več kot 60 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
17. april 2021 Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) 
 
17. april 2021 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
24. april 2021 Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) 
 
24. april 2021 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) 
 
24. april 2021 Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) 
 
1. maj 2021 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
24. maj 2021 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
27. maj 2021 Zakon o tujcih (ZTuj-2) 
 
27. maj 2021 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. junij 2021 Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) 
 
27. junij 2021 Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) 
 
9. november 2021 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) 
 
3. januar 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.