c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2021, številka 08 / letnik XIX.
 
Exitus acta probat.
Izid hvali (tj. ocenjuje) dejanja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zadržano izvajanje upokojevanja starejših delavcev po PKP7
Ustavno sodišče je s sklepom U-I-16/21 začasno zadržalo izvajanje spremembe 89. člena zakona o delovnih razmerjih in 156.a člena zakona o javnih uslužbencih, ki se nanašata na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, sprejeto s 21. in 22. členom PKP7. Sodišče navaja, da s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi preneha delovno razmerje in s tem pravice delavcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja. Posledica odpovedi pogodbe o zaposlitvi za starejše delavce, za katere je še posebej značilna težja zaposljivost, ne bi pomenila le izgube zaposlitve, ampak bi lahko pomenila tudi konec njihove poklicne kariere.

Po oceni sodišča bi bile posledice, ki bi nastale z nadaljnjim izvrševanjem morebiti protiustavne zakonske ureditve, večje od posledic, ki bi nastale, če se do končne odločitve ustavnega sodišča njeno izvrševanje zadrži in bi se v presoji pokazalo, da niso protiustavne.Do končne odločitve je ustavno sodišče zadržalo tudi učinkovanje že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki so bile izdane skladno z novo ureditvijo. Ta je začela veljati z uveljavitvijo PKP7, torej 31. decembra lani, 60-dnevni odpovedni rok pa bi se na podlagi izpodbijane ureditve v primeru že vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi iztekel že v začetku marca.

Na ministrstvu za delo v odzivu izpostavljajo pozitivne učinke nove ureditve na zaposlovanje mladih in zaposljivost starejših. Znova tudi opozarjajo, da ne gre za prisilno upokojevanje. Tudi v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) obžalujejo odločitev US, menijo namreč, da nova ureditev uravnotežuje pravice delodajalcev in zaposlenih.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ali Ustava res preprečuje parlamentarne preiskave o domnevnih zlorabah v sodni veji oblasti?    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
A kar je tu osupljivo je ne le, da je določitev večine v nasprotju z osnovami ustavnopravne stroke o medsebojnem nadzoru in ravnovesju med vejami oblasti, ter z ustreznim prenosom teh načel v tranzicijsko okolje, ampak da temelji na očitno neresničnih dejstvih. Slovensko javnost zapelje v sklep, da naj bi takšna prepoved parlamentarnih preiskav in pričanj sodnikov pred njimi izhajala iz koncepta demokratične pravne države, kot jo je razvil demokratično svet, ko pa je resnica, kot bomo videli, ravno nasprotna. Ob tem večina v odločbi niti z besedo ne omeni teh dejstev iz ustaljene prakse demokratičnih držav, s katerimi je v neposrednem nasprotju. Takšne odločitve večine ustavnopravno ni mogoče zagovarjati. Gre očitno predaleč in je neprepričljiva.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada je podaljšala odloke in zaostrila ukrepe v obalno-kraški regiji
Interes za cepljenje je med ljudmi zelo velik, zato bo Slovenija iskala dodatne možnosti za dobavo cepiv, je napovedal premier Janez Janša. Naša država je sicer še precej oddaljena od prehoda v rumeno fazo, se pa število hospitaliziranih covidnih bolnikov še naprej znižuje. Vlada je zaradi poslabšanih epidemioloških razmer v obalno-kraški regiji zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. Od sobote bodo tam ponovno zaprte nekatere trgovine in storitve, kot to velja v t. i. rdeči fazi. Izjeme v statističnih regijah z bolj ugodno epidemiološko sliko se bodo ohranile.

>> Razveljavitev določbe o starostni meji za pravico do umetne oploditve
Ustavno sodišče je razveljavilo določbo 37. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določa, da ima ženska v okviru specialistično ambulantne dejavnosti pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo do 43. leta starosti. Prav tako je razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek za povračilo stroškov umetne oploditve v tujini. Na ZZZS menijo, da določitev primerne starosti za oploditev z biomedicinsko pomočjo temelji na strokovni presoji. Določitev zgornje meje pri 43 letih ne predstavlja omejevanja pravic žensk, ampak je utemeljena na zdravju otroka in matere.

>> US razveljavilo občinske prostorske akte
Ustavno sodišče je ob obravnavi pobude Civilne iniciative Piran razveljavilo tri prostorske akte za zaledje Portoroža, ki jih je leta 2018 sprejel piranski občinski svet, takratni župan Peter Bossman pa jih je kljub zbiranju podpisov za referendum objavil v uradnem listu.

>> Vlada potrdila besedilo novele KZ-1 in ZDT-1
Vlada je na sredini seji določila besedilo predloga novele kazenskega zakonika in ga pošilja v DZ. Predlog prinaša spremembe v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na način, da za obstoj kaznivega dejanja posilstva ne bo več nujno, da je storilec uporabil silo. Določila je tudi besedilo predloga novele zakona o državnem tožilstvu.

>> Lani upadlo tudi število prejetih ovadb na SDT
Epidemija covida-19 je imela velik vpliv tudi na delo organov odkrivanja storilcev kaznivih dejanj, Specializirano državno tožilstvo (SDT) tako med prvim valom epidemije praktično ni prejemalo novih primerov, navajajo v letnem poročilu za lani. V njem opozarjajo na pomanjkanje strokovnega osebja in izzive dokazovanja korupcijskih dejanj.

>> Korupcijo v zdravstvu po opozorilih SDT težko dokazovati
Prejšnji teden je odmevala obsodilna sodba, še nepravnomočna, štirih zdravnikov zaradi prejemanja daril v zameno za to, da je dobaviteljsko podjetje ohranilo posel v bolnišnicah. Na SDT opozarjajo na zahtevnost dokazovanja koruptivnih dejanj na sodišču zaradi pomanjkanja prič, spreminjajoče sodne prakse in visokih dokaznih standardov.

>> Tožilec v primeru lanskega umora modificiral obtožnico
Okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič je na petkovem sojenju na podlagi izpovedi izvedencev psihiatrične stroke nekoliko modificiral obtožnico zoper Andreja Vrščaja s Polzele, ki je obtožen umora na zahrbten način februarja lani, ko naj bi na Polzeli umoril 69-letnega moškega. Tožilec je tako še bolj konkretiziral krivdo osumljenca.

>> Tuji sodni postopki glede kreditov v frankih primerljivi s slovenskimi
Potem ko je hrvaško ustavno sodišče v začetku meseca zavrnilo tožbe bank zaradi domnevno spornih posojil v frankih na Hrvaškem in so v ZBS ocenili, da ti postopki niso primerljivi s slovenskimi, v Združenju frank trdijo nasprotno. "Sodni postopki hrvaškega, španskega in poljskega vrhovnega sodišča so visoko relevantni za slovenske," so poudarili.

>> Pozivi k umiku predlagane prenove plačnega sistema
V KSJS pozivajo vlado k umiku pred tednom dni predlagane prenove plačnega sistema, ker ukinja enotni plačni sistem. Kot so zapisali, od vlade pričakujejo, da bo v pogajanjih v celoti spoštovala že podpisane dogovore s sindikati in delovala v skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.

>> Do marca čas za oddajo več napovedi za odmero davkov
Furs do 1. marca pričakuje napovedi za odmero davkov za letos, in sicer za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala - dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend. Takrat se izteče tudi rok za oddajo napovedi dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Razžalitev stanovskega kolega je kaznivo dejanje
Sodišče druge stopnje se v sodbi IV Kp 63598/2019 strinja z ugotovitvami prvostopenjskega sodišča, da se je obdolženec žaljivo izrazil z namenom zaničevanja oškodovanca, zaradi česar protipravnost njegovega ravnanja v smislu tretjega odstavka 158. člena KZ-1 ne more biti izključena. Sam izbor žaljive besede in njen slabšalni namen, ki jo je obdolženec izrekel zasebnemu tožilcu, presega vsakršno mejo spoštljive in dostojne komunikacije med dvema kolegoma odvetnikoma na sodišču in dokazuje, kot je pravilno ugotovilo že sodišče prve stopnje, da je sicer dopusten pravni spopad med obdolžencem in oškodovancem kot pooblaščencema dveh nasprotujočih si pravdnih strank. Obdolženec pa je v obliki negativne vrednostne sodbe prešel na osebno raven, kjer je v ospredje stopila zgolj osebna žalitev oškodovanca, ki z zastopanjem obdolženčeve stranke v pravdni zadevi ali deloma oškodovanca kot pooblaščenca nasprotne pravdne stranke ni imela več nobene zveze, torej je prešla v goli in neupravičen osebnostni napad na oškodovanca, katerega izključni namen je bil v osebni žalitvi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je za en teden, do 26. februarja, podaljšala večino protikoronskih ukrepov (pregled veljavnih odlokov) in nekoliko dopolnila določbe o obveznosti testiranj, ki niso potrebna ob ustreznem dokazilu o cepljenju ali prebolelosti covida-19. Vstop v RS brez napotitve v karanteno je mogoč ob predložitvi dokazila o pozitivnem HAGT ali PCR testu, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdila zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. Zaposlenim, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev pa tedenskega testiranja ni potrebno opravljati, če imajo negativni rezultat testa, ki ni starejši od 24 ur, dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, potrdilo o pozitivnem rezultatu testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

>> V veljavi obširna novela ZGD-1K
24. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki zasledujejo pet ciljev, in sicer usklajujejo slovenski pravni red z evropskim (prenos direktive (EU) 2017/828 in izvajanje uredbe (EU) 2018/1212), dopolnjujejo omejitve ustanavljanja družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi nameni in omejitve ustanavljanja širijo tudi na tuje fizične in pravne osebe, izboljšujejo korporativno upravljanje v družbah ter nadzornim organom omogočajo lažji in učinkovitejši nadzor nad poslovanjem gospodarskih družb. Z novelo se prenavlja tudi nekaj veljavnih prekrškov, nekaj pa se jih določa na novo.

>> Plačevanje pristaniških pristojbin
Od včeraj so v veljavi spremembe in dopolnitve > Pomorskega zakonika (PZ), ki v slovensko zakonodajo prenašajo Direktivo 2017/2109/EU, katere rok za prenos je potekel že 21. decembra 2019. Z novelo se prenašajo določbe, ki se nanašajo na zbiranje, sporočanje in hrambo osebnih podatkov. Novela poleg tega med oprostitve plačevanja pristaniških pristojbin dodaja plovila, ki se v pristanišče zatečejo zaradi neurja in drugih okoliščin višje sile, za čas trajanja višje sile.

>> Institut varuha predšolskih otrok na domu
V veljavi so tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o vrtcih (ZVrt), ki dograjujejo institut varuha predšolskih otrok na domu z vzpostavitvijo registra varuhov, zahtevo po sklenitvi pogodbe varuhov s starši in določitvijo dodatnih pogojev za opravljanje dejavnosti. Od 1. septembra pa bodo starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši bodo oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

>> Prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije
24. februarja je začela veljati tudi sprememba > Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki invalidom, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, zagotavlja plačilo stroškov za prehrano v višini nadomestila za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Poleg tega se zvišuje denarni prejemek za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije na 54 odstotkov minimalne plače mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu od 60 do vključno 128 ur mesečno oz. na 65 odstotkov minimalne plače, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 129 ur mesečno.

>> Začasna in občasna dela
19. februarja je začela veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki zvišuje najnižjo bruto urno postavko za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov s 5,40 evra na 5,89 evra.

>> Cene socialno varstvenih storitev
Objavljene so bile Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2021, ki bodo začele veljati 1. marca. Rasti posameznih elementov za obdobje februar 2020 do februar 2021 znašajo: rast povprečne plače na zaposlenega 3,5 %, rast drugih stroškov dela 6,4 %, rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 4,4 % ter zmanjšanje stroškov materiala in storitev 1,1 %.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 do 26
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživel 13 posegov v besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je vseh 14 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 65. člena o sprejemanju vloge oziroma ustnega sporočila). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 700 strokovnimi članki, več kot 9.900 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 80 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo. Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.