c S
Ustavno sodišče razveljavilo občinske prostorske akte za območje Portoroža 23.02.2021 12:24 Ljubljana/Piran, 23. februarja (STA) - Ustavno sodišče je na seji 11. februarja ob obravnavi pobude Civilne iniciative Piran razveljavilo tri prostorske akte za zaledje Portoroža, ki jih je leta 2018 sprejel piranski občinski svet, takratni župan Peter Bossman pa jih je kljub zbiranju podpisov za referendum objavil v uradnem listu, so sporočili s sodišča.

Gre za odloke o občinskih podrobnih prostorskih načrtih za območja Ob Belokriški, Park cvetja in Med vrtovi, ki jih je takratni župan Bossman objavil v uradnem listu, čeprav je Civilna iniciativa Piran že začela zbirati podpise za referendum o prostorskih aktih. Civilna iniciativa je zato na ustavno sodišče vložila pobudo, da se sporne odloke odpravi, njihovo izvajanje pa zadrži.

Kot je v odločbi navedlo ustavno sodišče, zakon o lokalni samoupravi določa, da v primeru, ko je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oz. do odločitve na referendumu. Zadržanje objave splošnega akta občine je pomembna pravna posledica vložene zahteve oziroma pobude za naknadni referendum. Le s tem, da se prepreči objava predpisa do dokončanja postopka z referendumom in da se posledično prepreči tudi njegova uveljavitev, se lahko zagotovi učinkovitost naknadnega lokalnega referenduma kot oblike neposrednega odločanja volivcev o potrditvi ali zavrnitvi občinskega predpisa.

Glede na zakonsko predvideno sodno varstvo zoper županovo odločitev je mogoča le takšna razlaga omenjenega zakona, da mora v primeru, ko pobudnik referenduma županovo odločitev izpodbija pred upravnim sodiščem, župan zadržati objavo splošnega akta do tedaj, ko njegovo odločitev preizkusi in potrdi sodišče. Objava splošnega akta občine po tem, ko župan o njej sprejme odločitev, pa je dopustna le tedaj, ko zoper slednjo ni in ne more biti več vložena tožba.

V obravnavanem primeru je župan odloke poslal v objavo, še preden je upravno sodišče odločilo o pobudnikovi tožbi. Izpodbijani odloki so zato v neskladju z zakonom o lokalni samoupravi ter posledično tudi s tretjim odstavkom 153. člena ustave, po katerem morajo biti predpisi lokalnih skupnosti v skladu z ustavo in zakoni.

Pobudnik presoje ustavnosti je sicer predlagal odpravo izpodbijanih odlokov, vendar ni utemeljil škodljivih posledic, ki bi nastale na njihovi podlagi in zaradi katerih bi bilo treba odloke odpraviti. Upoštevajoč tudi, da je ustavno sodišče marca 2019 izvrševanje odlokov zadržalo do končne odločitve, jih je zato zdaj razveljavilo.

Ker je ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost odlokov že zaradi omenjenega neskladja z ustavo, drugih očitkov pobudnika ni ocenjevalo. Ustavni sodniki so odločbo sprejeli soglasno.

Na piranski občini so za STA poudarili, da se ustavno sodišče v odločbi ni opredelilo do vsebine treh prostorskih aktov niti do postopka njihove priprave in sprejemanja, vključno s sprejemom prostorskih načrtov na samem občinskem svetu. Odločitev ustavnega sodišča se tako nanaša na postopek, ki se je odvijal po sprejetju prostorskih aktov na občinskem svetu.

Kot so spomnili na občini, je pobudnik po zavrnitvi referenduma sprožil tožbo na upravnem sodišču, vsi trije odloki pa so stopili v veljavo, še preden je sodišče o njih odločilo. Ustavno sodišče je v tem primeru ugotovilo, da bi moral bivši župan Bossman zadržati objavo prostorskih aktov vse do pravnomočne odločitve o pobudi za razpis referenduma.