c S

Pozivi vladi k umiku predlagane prenove plačnega sistema

22.02.2021 19:43 Ljubljana, 22. februarja (STA) - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) pozivajo vlado k umiku pred tednom dni predlagane prenove plačnega sistema, ker ukinja enotni plačni sistem. Kot so zapisali, od vlade pričakujejo, da bo v pogajanjih v celoti spoštovala že podpisane dogovore s sindikati in delovala v skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.

Izhodišča vlade, ki jih je pred tednom dni predstavila pogajalski komisiji, za KSJS ne pomenijo uresničevanja dogovora iz leta 2018, saj ta ni predvideval ukinitve enotnega plačnega sistema in posegov v same temelje plačnega sistema, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili v stališču, predlog ukinja enotni plačni sistem in uvaja novega, ki bo imel zgolj "skupne temelje plačnega sistema". Navedeni ključni cilji po mnenju sindikalistov kažejo na to, da primerljivost plač, enotnost ureditve in vzpostavitev pravičnih razmerij med plačami posameznih plačnih skupin in delovnih mest niso več pomembni za sistem plač v javnem sektorju.

Tudi izhodišče o predlagani delitvi plačnega sistema na dve skupini za konfederacijo ni sprejemljivo in kot tako po njihovem mnenju ne more biti predmet pogajanj, zato vlado pozivajo, da ga umakne.

"V KSJS se zavzemamo za enotni/skupni plačni sistem v javnem sektorju, pri katerem pa je treba odpraviti tiste neustrezno urejene elemente, ki so bili ugotovljeni z analizami plačnega sistema, zlasti z zadnjo opravljeno - Analizo kariernega napredovanja javnih uslužbencev v javnem sektorju iz leta 2019," so navedli.

Poudarili so, da se vladni predlog večinsko naslanja na priporočila Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) iz leta 2011, ki so nastala v bistveno drugačnih okoliščinah in temeljila na neoliberalnih varčevalnih stališčih, ne upošteva pa drugih analiz, ki so pokazale "velike razlike in neskladja znotraj plačnega sistema". Vladi očitajo, da v celoti ignorira ključne ugotovitve analize, čeprav se nanjo v uvodu sklicuje.

Sindikalisti ostro nasprotujejo izigravanju socialnega dialoga in možnosti, da delodajalci sami mimo KSJS in kolektivnih pogodb dejavnosti/poklicev v svojih aktih uvajajo nova delovna mesta in jim sami določajo višino plače. Prav tako nasprotujejo varčevanju pri napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in namenjanju tako privarčevanih sredstev za delovno uspešnost ali za druge ukrepe "fleksibilizacije".

Želijo si tudi natančnejšo opredelitev predvidenih finančnih učinkov in izračune vpliva izhodišč na posamezne plačne skupine in podskupine, saj je nesprejemljiva sprememba načina napredovanja iz varčevalnih razlogov, so opozorili v KSJS.

V KSJS od vlade pričakujejo spoštovanje predhodno podpisanih dogovorov, iz katerih izhaja, da bo glede temeljnih vprašanj glede plačnega sistema v javnem sektorju doseženo soglasje, in predlagajo, da se skupaj dogovorijo o razumnem roku za pogajanja in usklajevanja.

Od vlade tudi pričakujejo, da v osnutek zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki naj bi ga pripravila do 1. marca, ne vključi vsebin, ki jim v celoti in ostro nasprotujejo. Predlagajo, da se najprej uskladijo glede izhodišč za prenovo plačnega sistema, so poudarili.

Izhodišča za prenovo plačnega sistema, ki jih je vladna stran prejšnji ponedeljek predstavila reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, predvidevajo drugačno obravnavo tistega dela javnega sektorja, ki ima ob proračunskih še druge prihodke. Ta bi namreč imel večjo avtonomijo glede urejanja plač.