c S
Ministrstvo v odzivu na odločitev ustavnega sodišča o pozitivnih vidikih ukrepa 23.02.2021 15:24 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Na ministrstvu za delo v odzivu na odločitev ustavnega sodišča (sklep U-I-16/21)za začasno zadržanje zakonskih določil glede upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev izpostavljajo pozitivne učinke nove ureditve za zaposlovanje mladih in zaposljivost starejših. Znova tudi opozarjajo, da ne gre za prisilno upokojevanje.

Na ministrstvu, kjer opozarjajo, da ustavno sodišče še ni presojalo o skladnosti določb z ustavo, temveč le o začasnem zadržanju izvajanja teh določil, so za STA pojasnili, da se z uvedbo ukrepa, ki ga je v zakonodajo vpeljal sedmi protikoronski zakon, država odziva na poslabšanje razmer na trgu dela.

Sprejeti ukrep je, kot so navedli, v prvi vrsti usmerjen v reševanje zaposlitvene krize med mladimi, ki jih je epidemija covida-19 hudo prizadela. Ob tem so spomnili, da se je na zavodu za zaposlovanje od januarja do novembra lani prijavilo 90.509 brezposelnih oseb, kar je za 35,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani, pri čemer se je število brezposelnih mladih povečalo za 19,6 odstotka.

Za petino večje število brezposelnih mladih v razmeroma kratkem času po ocenah ministrstva jasno kaže, da je mlade epidemija hudo prizadela in da se ponavlja situacija, ki je Slovenijo leta 2013 zaradi takratne gospodarske krize privedla v največjo stopnjo brezposelnosti mladih do tedaj.

Sprejeti ukrep po prepričanju ministrstva mladim odpira nove možnosti za zaposlitev v Sloveniji, zmanjšuje njihov odliv v tujino, po drugi strani pa tudi povečuje zaposlitvene priložnosti za vse delovno sposobne, predvsem osebe med 55. in 58. letom starosti, ki so v Sloveniji v večji meri še vedno trajno nezaposljive, saj se jih delodajalci bojijo zaposlovati. Novembra lani je bilo tako med starejšimi od 55 let 60 odstotkov dolgotrajno brezposelnih, brez sprejetega ukrepa pa bi se položaj lahko še poslabšal.

Ob tem na ministrstvu še enkrat tudi poudarjajo, da ukrep ne bo sprožil prisilnega upokojevanja. Vsi zaposleni, ki sicer izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, a pri katerih se bo delodajalec strinjal z nadaljevanjem njihove zaposlitve, bodo ostali v delovnem razmerju, so zatrdili.

Ključen pri tem se ministrstvu zdi obojestransko vzajemen odnos med zaposlenim in delodajalcem. Dodatno se bodo posamezniki z izpolnjenimi pogoji, ki bodo želeli ostati delovno aktivni, po oceni lahko na novo zaposlili pod drugačnimi, tudi boljšimi pogoji in na za njih prilagojenih delovnih mestih, še menijo. Zato so prepričani, da ukrep dolgoročno prinaša pozitivne učinke na gospodarsko rast in obrača negativen trend na trgu dela.

Ustavno sodišče je s sedmimi glasovi proti dvema začasno zadržalo izvajanje členov zakona o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Člena določata, da lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, odpove delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga.