c S
US razveljavilo določbo o starostni meji za pravico do umetne oploditve 23.02.2021 14:22 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Ustavno sodišče je razveljavilo določbo 37. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določa, da ima ženska v okviru specialistično ambulantne dejavnosti pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo do 43. leta starosti. Prav tako je razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo tožbeni zahtevek za povračilo stroškov umetne oploditve v tujini.

Pritožnica je izpodbijala sodbo vrhovnega sodišča, ki je ugodilo zahtevi za revizijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in zavrnilo njen tožbeni zahtevek. ZZZS je njeno zahtevo za povračilo stroškov dveh postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo na Češkem zavrnil.

Kot je spomnilo ustavno sodišče, je vrhovno sodišče poudarilo, da mora zavarovana oseba za uveljavitev povrnitev stroškov zdravljenja v drugi državi članici EU najprej izpolnjevati pogoje za uveljavitev zdravstvene storitve po predpisih Slovenije. Ker pritožnica ni izpolnjevala starostnega pogoja, ki ga za uveljavitev pravice do oploditve z biomedicinsko pomočjo določa drugi odstavek 37. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni upravičena do povračila stroškov zdravstvenih storitev, opravljenih v tujini.

Ustavno sodišče je s sklepom samo začelo postopek za oceno ustavnosti omenjenega člena pravil, ki določa, da ima ženska pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo do dopolnjenega 43. leta starosti. Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki naj bi ga sporna določba pravil zdravstvenega zavarovanja podrobneje opredelila namreč določa le, da mora biti ženska v starostni dobi, ki je primerna za rojevanje.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da so pravila zdravstvenega zavarovanja z navedeno določbo parom, v katerih je ženska dopolnila 43 let, brez izrecnega zakonskega pooblastila omejila dostop do te pravice. "S tem so prekoračila okvir ustavno dopuščenega podzakonskega urejanja človekove pravice do zdravstvenega varstva," so ocenili in zato drugi odstavek 37. člena pravil razveljavili.

Prav tako je ustavno sodišče razveljavilo tudi izpodbijano sodbo vrhovnega sodišča, ki je temeljila na določbi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, in jo vrhovnemu sodišču vrnilo v novo odločanje.

Odločbo so ustavni sodniki sprejeli s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnica Dunja Jadek Pensa in sodnik Matej Accetto, ki sta podala odklonilni ločeni mnenji. Sodnica Špelca Mežnar je dala pritrdilno ločeno mnenje.