c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2020, številka 36 / letnik XVIII.
 
Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Je bila omejitev gibanja na občine prekomeren ukrep?
Ustavno sodišče je odločilo (U-I-83/20), da začasna omejitev gibanja na občine v prvem valu epidemije covida-19 ni bila v neskladju z ustavo. Izpodbijane določbe, ki so s prepovedjo gibanja izven občine prebivališča uveljavile poseg v pravico do svobode gibanja, so zasledovale ustavno dopusten cilj in niso bile prekomerne.Pobudnik je izpodbijanim določbam odlokov očital neskladnost s prvim odstavkom 19. člena ustave, ker po njegovem mnenju prepoved gibanja izven občine dosega takšno intenziteto, da preraste v omejevanje pravice do osebne svobode.

Kot navaja ustavno sodišče, je človekovo pravico mogoče omejiti le v primerih, ki jih izrecno določa ustava, in zaradi varstva človekovih pravic drugih. Sodišče izpostavlja drugi odstavek 32. člena ustave, da se sme svoboda gibanja omejiti z zakonom, če je to, med drugim, potrebno, da bi se preprečilo širjenje nalezljive bolezni. Je pa bilo ustavno sodišče pri tem vprašanju očitno precej razdeljeno, saj je odločbo sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kdo so novi možni kandidati za ustavnega sodnika?
Na ponovni poziv za zbiranje predlogov je v roku prispelo pet predlogov. Predsednik Pahor se bo po pogovorih tako kot običajno o predlogu možnega kandidata posvetoval z vodji poslanskih skupin v DZ. Pri tem si bo prizadeval za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki bo ustrezal visokim strokovnim kriterijem za opravljanje te funkcije.

>> Vrhovno sodišče obsoja fizični napad na sodnika
Vrhovno sodišče obsoja fizični napad na sodnika, do katerega je prišlo med sodno obravnavo na Okrajnem sodišču na Ptuju. Opozarjajo, da ne gre za osamljen primer pritiskov in nadlegovanj zaradi opravljanja sodniške funkcije.

>> Kdo naj bi imenoval sodnike?
Sodni svet, ki je večkrat izpostavil neustreznost sistema za imenovanje kandidatov za sodnike v DZ, je oblikoval pobudo za spremembo 130. člena ustave in zakona o sodniški službi, po kateri bi se pristojnost za imenovanje sodnikov z DZ prenesla na drug ustavni organ.

>> DZ mora Teršku posredovati kopije neveljavnih glasovnic
Pravniku Andražu Teršku, ki ga državni zbor junija ni izvolil za ustavnega sodnika, je po odločbi Informacijskega pooblaščenca državni zbor dolžan posredovati kopije glasovnic, ki so bile na glasovanju o njegovi kandidaturi opredeljene kot neveljavne. Takšnih je bilo osem glasovnic.

>> Na katerih področjih se obeta debirokratizacija?
Strateški svet za debirokratizacijo je pripravil nabor predlogov ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Največ zanimanja je na predstavitvi požel predlog uvedbe socialne kapice za zaposlene z bruto plačo nad 6000 evrov. Svet tudi predlaga ukinitev luksuznega davka pri motornih vozilih in uvedbo šestega dohodninskega razreda z davčno osnovo nad milijon evrov, pri katerem bi bila stopnja obdavčitve desetodstotna. Na področju kriptovalut pa predlagajo 20-odstotno obdavčitev dobičkov.

>> Številne pripombe na medijske novele
V javni razpravi je na predloge novel treh medijskih zakonov (novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), novele zakona o STA in novele krovnega medijskega zakona) prispelo skupaj 193 pripomb, ki se dotikajo praktično vseh področij urejanja v novelah.

>> Predlog zakona o demografskem skladu tik pred vladno obravnavo
Vlada bo predlog zakona o demografskem skladu potrdila v kratkem in ga takoj predstavila Ekonomsko-socialnemu svetu, zvezi društev upokojencev in mladinskemu svetu. Nato bo z morebitnimi dopolnitvami iz teh razprav šel v DZ.

>> Stališče o vladavini prava je pripravil MZZ
Vlada je pretekli teden sprejela stališče do osnutka mnenja Evropske komisije o stanju vladavine prava v Sloveniji. Stališče, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve, je podprla tudi ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič. Vlada v stališču opozarja, da podatki Eurostata ne podpirajo navedb o večji učinkovitosti slovenskih državnih tožilcev, prav tako je kritična do navedb, da so potrebni dodatni materialni in človeški viri, češ da ima Slovenija največ sodnikov na prebivalca v EU in četrti najvišji delež BDP za izdatke sodišča. Vlada opozarja tudi na sum izkoriščanja Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v politične namene.

>> Zbornica proti zaprtju trgovin ob nedeljah
Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) še naprej nasprotuje sprejemu predloga novele zakona o trgovini, ki med drugim določa, da trgovci ob nedeljah praktično ne bodo mogli več poslovati. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bi s tem nastala "nepopravljiva škoda".

>> Inšpektorat obravnava več sumov goljufij s turističnimi boni
Tržni inšpektorat obravnava več primerov sumov goljufij s turističnimi boni. Srečujejo se tudi z različnimi življenjskimi situacijami, ki jih zakonodaja ni predvidela, denimo z vprašanjem koriščenja bona, če gost kljub rezervaciji ne pride.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Vojna in spoznanje dobrega    

mag. Martin Jančar
   
Dogajanje v ZDA se seveda dotika tudi nas - pri vseh disfunkcijah ZDA smo posredno ali neposredno vpleteni. Bodisi da pošiljamo svoje vojake na bojišča po svetu, kjer se »varuje demokracija«, in nabavljamo orožje, da bi ustrezno služili v zvezi NATO, bodisi da sodelujemo pri potezah, ki jih ZDA vlečejo in diktirajo na gospodarskem in finančnem področju. Če rečejo »hop«, pač skočimo, kaj dosti drugega nam pač ne preostane. Koliko bi bilo mogoče delovati drugače, je bolj teoretično kot praktično vprašanje. In ne gre za defetistično izjavo, dejstva in delovanje naše države in politike to samo potrjujejo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Katere so novosti pri odrejanju karantene?
13. septembra so začele veljati spremembe in dopolnitev > Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti RS, ki skrajšujejo trajanje odrejene karantene za osebe, ki vstopajo v državo iz držav na rdečem oz. rumenem seznamu iz 14 na 10 dni. Poleg tega spremembe med izjeme oseb, ki se jim ne odredi karantena uvršča starše državljanov RS in prevoznike v potniškem prometu. Izjemi, ko karantena ni odrejena, in sicer v primeru pogreba bližnjega sorodnika in vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani, nista več časovno omejeni na 24 ur po vstopu oz. izstopu. V primerih, ko je ob vstopu v Slovenijo treba predložiti negativen izvidi testa, pa ta ne sme biti starejši od 48 ur - pred spremembo ta ni smel biti starejši od 36 ur. Vse spremembe odloka so najbolje vidne v primerjalniku besedila, kjer so barvno označene.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, predsednika Višjega sodišča delovnega in socialnega sodišča ter dveh mest podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Prijave lahko kandidati pošljejo do 10. oktobra, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč.

>> Razlaga KP za zdravnike in zobozdravnike
Razlage > Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), ki so bile objavljene 11. septembra, določajo, da zdravnikom in zobozdravnikom dodatni dan dopusta po prvi alineji petega odstavka 36. člena pripada tudi v koledarskem letu, v katerem otroku dopolni 15 let starosti. Poleg tega razlage Odbora za razlago določajo tudi, da KPZZ ne vsebuje limita glede najvišjega možnega nadomestila plače za čas odsotnosti z dela iz 75. člena.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 120 - 122
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Sprememba preživnine zaradi spremenjenih okoliščin
Vrhovno sodišče je v konkretni zadevi ugotovilo, da je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ko je ob stališču, da je bila prvotno, s sodno poravnavo določena preživnina za mladoletnega drugega toženca dogovorjena v prenizkem znesku, to preživnino zvišalo, čeprav je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da se potrebe toženih strank in zmožnosti tožeče stranke niso spremenile. Glede na obrazloženo je revizijsko sodišče reviziji ugodilo in sodbo pritožbenega sodišča spremenilo tako, da je pritožbo drugega toženca v celoti zavrnilo in tudi v tem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživel 11 posegov v besedilo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je vseh 12 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 65. člena o sprejemanju vloge oziroma ustnega sporočila). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 700 strokovnimi članki, več kot 9.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 80 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo. Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh omenjenih vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.