c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2020, številka 28 / letnik XVIII.
 
Vim vi repellere licet.
Sila se sme zavrniti s silo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kaj prinaša sveženj za obnovo Evrope?
V torek so voditelji članic EU dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji novega koronavirusa, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in novi sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. Za nepovratna sredstva je predvidenih 390 milijard, za posojila pa 360 milijard evrov. To je občutno zmanjšanje nepovratnih sredstev, za katera sta bili najprej predvideni dve tretjini celotnega sklada. Tudi prvotni predlog povezave med spoštovanjem vladavine prava in koriščenjem evropskega denarja je med pogajanji precej razvodenel. Voditelji so odločitev o tem vprašanju dejansko preložili.Eden večjih premikov vrha so sklepi o novih lastnih virih EU, ki med pogajanji niso bili v središču pozornosti javnosti, čeprav so za prihodnost ključni, je poudaril premier Janez Janša. Izpostavil je zlasti digitalni davek, ki je po njegovih besedah verjetno največji potencialni lastni vir EU. Slovenija lahko iz celotnega svežnja računa na 10,5 milijarde evrov, od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Uresničila je vse bistvene pogajalske cilje in ostaja neto prejemnica evropskih sredstev tudi v obdobju 2021-2027, je v torek poudaril Janša.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Bodo sodišča poslovala tudi poleti?
Državni zbor je pretekli teden potrdil vladno novelo zakona o sodiščih (ZS-M), s katero se spreminja ureditev delovanja sodišč v primeru izrednega dogodka in v času poletnega poslovanja.

>> Zvišanje sodne takse za zahtevnejše upravne spore
Do 14. avgusta je v javni obravnavi predlog novele zakona o sodnih taksah (ZST-1D), ki naj bi zakon uskladila z ustavno odločbo U-I-46/15. Druge spremembe pa se nanašajo na področje postopkov v družinskih zadevah, zvišanje višine sodne takse za zahtevnejše upravne spore ter nekatere nove taksne oprostitve.

>> Model soglasja v predlogu novele KZ-1
Ministrstvo za pravosodje je v medresorsko usklajevanje posredovalo predlog novele kazenskega zakonika, ki vsebuje tudi spremembe v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Kaj bo dejansko pomenil predlagani prehod od tradicionalnega modela prisile k modelu soglasja?

>> Številne spremembe na stanovanjskem področju
Do 20. avgusta pa je v javni obravnavi predlog novele stanovanjskega zakona, ki med drugim predvideva zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe glede soglasij v večstanovanjskih stavbah.

>> Kdo so kandidati za sodnika na Splošnem sodišču EU?
Na ponovni razpis za mesto sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu se je prijavilo osem kandidatov. Zakon predsedniku republike omogoča, da lahko predlaga DZ v izvolitev tudi več kandidatov in kandidatk, kot je potrebno.

>> Višji sodniki potrdili krivdo sodnika Omerzuja
Mariborsko višje sodišče je pravnomočno potrdilo obsodilno sodbo zoper predsednika mariborskega delovnega sodišča Stanka Omerzuja zaradi zalezovanja, mu je pa za mesec dni skrajšalo pogojno zaporno kazen.

>> Zadeva Teš
Okrožno sodišče v Celju še ni uspelo vročiti obtožnice vsem od 12 obtoženih v primeru pregona domnevnih nepravilnosti pri več poslih Termoelektrarne Šoštanj (Teš). Od tistih, katerim je že bila vročena, je bilo vloženih že 10 ugovorov zoper obtožnico.

>> Kdaj bo mogoče prenesti aplikacijo o stikih z okuženimi?
Mobilna aplikacija o stikih z okuženimi z novim koronavirusom bo do konca meseca posredovana v objavo na spletni trgovini App Store in Google Play, ki pa morata opravili še svoje tehnične in varnostne preglede.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Jasna Zakonjšek:
Politik proti novinarki
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Boj za Ustavno sodišče    

dr. Marko Novak
   
Čemu je politika tako zainteresirana za izbor ustavnih sodnikov, če pa naj bi ti vrhunski pravni strokovnjaki zlepa ne prodali svojega bogatega pravnega znanja za določene strankarske interese? Že nič kolikokrat se je slišalo predvsem iz strokovnih logov, da ustavni sodniki in sodnice ne sledijo preprosti strankarski logiki in da se tu in tam zgodijo celo »prestopi«, ko nekoga imenuje npr. leva politična opcija, ustavni sodnik pa bo po izvolitvi sodil bolj v smeri desnih ustavnih vrednot. A zakaj je politika vseeno tako zainteresirana za njihovo izvolitev?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novosti pri vročanju odločb o karanteni
20. julija je začel veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti RS. Po novem lahko osebe, ki jim bo odrejena karantena, vstopajo v Slovenijo na katerem koli mejnem prehodu ali kontrolni točki, a hkrati vstop osebam, ki morajo v Sloveniji v karanteno, do izdaje odločb ne bo omogočen. Izdaja in vročanje odločb poteka tako, da policist podatke osebe, ki ji bo odrejena karantena, posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje, ta pa poskrbi za ažurno izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko. Policist tako lahko odločbo o karanteni takoj vroči osebi z odrejeno karanteno in ji šele po vročitvi odločbe dovolil vstop v državo.

>> Plačilne storitve
Spremembe in dopolnitve > Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki bodo začele veljati 6. avgusta, prenašajo v slovenski pravni red predpise EU. Tako so v zakonu določene dodatne sankcije glede nadomestil za čezmejna plačila v EU in nadomestil za pretvorbo valut, v registru transakcijskih računov pa bodo po novem zajeti tudi podatki o pooblaščencu imetnika transakcijskega računa, dejanskem lastniku imetnika transakcijskega računa in sefih. Poleg tega se določa pristojnost Banke Slovenije za nadzor nad bankami v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.

>> Zavarovalništvo
6. avgusta bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive 2019/2177 in urejajo obveščanje Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine (EIOPA) o podelitvi dovoljenja zavarovalnici za uporabo notranjega modela pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala, možnost zagotavljanja tehnične pomoči EIOPA ter okrepljeno izmenjavo informacij in sodelovanje med nadzornimi organi in EIOPA.

>> Matični register
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru, ki bodo začele veljati 6. avgusta, med drugim določajo, da se izbira osebnega imena državljana, ki ima ime in priimek sestavljen iz več besed, vpiše v matični register, oče otroka tujca lahko očetovstvo izkaže z javno listino pristojnega tujega organa, črtana je možnost sklenitve zakonske zveze po pooblaščencu, dodana pa je ureditev vpisa podelitve starševske skrbi sorodniku oz. njen izbris.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 100 - 102
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zaposlena verbalno napadla direktorico
Vrhovno sodišče RS je v revizijskem postopku opr. št. VIII Ips 23/2020 tehtalo okoliščine v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Presoja sodišča prve stopnje, da sta narava in teža kršitve upravičeno privedla do izgube medsebojnega zaupanja oziroma do odločitve, da s tožnico ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja niti do poteka odpovednega roka, je bila utemeljena. Stališče sodišča druge stopnje, da bi moral delodajalec tolerirati takšna ravnanja zaradi osebnostnih lastnosti in nezadovoljstva delavca oziroma jih ne sankcionirati z izredno odpovedjo, je nesprejemljivo. Okoliščine na strani tožnice - užaljenost, vznemirjenost, temperament, nezadovoljstvo zaradi neizplačanega regresa in težave v zasebnem življenju - namreč ne opravičujejo narave kršitve niti ne zmanjšujejo njene teže.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici je tudi vseh 37 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 258. člena ZIZ - domnevana nevarnost). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 940 strokovnimi članki in več kot 12.400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.