c S

V javni obravnavi novela zakona o sodnih taksah

16.07.2020 20:48 Ljubljana, 16. julija (STA) - Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo novelo zakona o sodnih taksah. Oddaja komentarjev je možna do 14. avgusta letos. Zakon o sodnih taksah velja od oktobra 2008 in je bil doslej že trikrat noveliran. S predlogom novih sprememb ministrstvo sledi odločbi ustavnega sodišča in nekaterim drugim zakonskim spremembam.

Ustavno sodišče je z odločbo, izdano aprila 2018, ugotovilo neskladnost dela zakona o sodnih taksah z ustavo v delu, kjer je zakon določal, da sodišče zavrže predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, če vlagatelj niti po pozivu sodišča v skladu s pravili o nepopolnih vlogah ni priložil izpolnjene izjave o premoženjskem stanju na predpisanem obrazcu ali predpisane priloge tudi za družinske člane.

Poleg tega je ustavno sodišče razveljavilo zakon v delu, ki je določal višino sodnih taks pri vrednosti spornega predmeta nad 500.000 evrov. Prav tako je ustavno sodišče določilo način izvršitve navedenih odločitev, s tem da je določilo postopanje sodišča v primeru nesodelovanja družinskih članov stranke ter v primeru odmere takse pri vrednosti spornega predmeta nad 500.000 evrov.

Ostale zakonske spremembe, ki jim sledi predlog novele zakona o sodnih taksah, pa se nanašajo predvsem na področje postopkov v družinskih zadevah, sicer pa novela odpravlja tudi nekatere manjše pomanjkljivosti veljavnega zakona, zlasti glede taksnih oprostitev.