c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2020, številka 22 / letnik XVIII.
 
Scriptura publica probat se ipsa.
Javna listina dokazuje samo sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dileme v zvezi s tekom rokov v nujnih in nenujnih zadevah v času epidemije
Na podlagi Sklepa o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) so začasni ukrepi, določeni z ZZUSUDJZ, prenehali veljati 1. junija 2020. V nenujnih sodnih zadevah, ki so jih sodišča prejela v obravnavanje pred 16. marcem, je bil na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih tek procesnih rokov s 16. marcem prekinjen in se je nadaljeval s 1. junijem 2020. V nujnih sodnih zadevah so roki, tako procesni kot materialni, tekli ves čas trajanja ukrepov, pri čemer je treba opozoriti, da se je v tem času na podlagi odredb, ki jih je izdal predsednik Vrhovnega sodišča, spreminjal obseg zadev, ki so se obravnavale kot nujne.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V katerem predpisu je podlaga za skrajšanje sodnih počitnic?
Skrajšanje letošnjih sodnih počitnic je pri načrtovanju sodnih narokov povzročilo nekaj zmede. V odvetniških vrstah je bilo namreč slišati opozorilo, da sprememba časa počitnic ni mogoča brez spremembe Zakona o sodiščih (ZS). Na ministrstvu za pravosodje so zato pojasnili, da je potrebno zakonsko podlago zagotovil tretji protikoronski zakon v 67. členu.

>> Objava prisluhov v javnem interesu
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za revizijo poslovneža Tomaža Lovšeta, ki je zaradi objav prisluhov, iz katerih je bilo razvidno ozadje prodaje Mercatorja, od Dnevnika zahteval odškodnino. Potrdilo je, da v konkretnem primeru pravice do ugleda in zasebnosti Lovšeta ni treba zaščititi bolj kot pravico do svobode izražanja.

>> Tomiću 17 let in pol zapora
Sodni senat ptujskega sodišča je skoraj v celoti prisluhnil predlogu tožilke Klementine Prejac in Janka Tomića za uboj in tri poskuse uboja maja 2018 v Krčevini pri Vurberku, ko je pred napadalci branil sina, obsodil na 17 let in pol zaporne kazni. Sodišče je prepričano, da v tragičnem dogodku ni bilo silobrana, niti prekoračenega silobrana.

>> Zobčeva in Teršek še brez zagotovljenih glasov
Kandidata za ustavnega sodnika Barbara Zobec in Andraž Teršek, ki ju je predsednik republike Borut Pahor predlagal Državnemu zboru v imenovanje za popolnitev mesta na ustavnem sodišču, sta se včeraj predstavila v predsedniški palači. Noben od njiju nima zagotovljene potrebne večine, a glede na stališča poslanskih skupin je temu bliže Teršek. Zobčeva je v javni predstavitvi povedala, da je kot sodnica izrazito zavezana varovanju človekovih pravic, kar bo tudi temeljno vodilo njenega dela, če bo izvoljena za ustavno sodnico. Teršek si bo v primeru izvolitve za ustavnega sodnika prizadeval predvsem za to, da se dosežena raven ustavnopravne zaščite človekovih pravic ohrani in se po možnosti dodatno širi in povečuje.

>> Napoved ustavne presoje novele zakona o ohranjanju narave
Zeleni Slovenije in Stranka mladih - Zeleni Evrope napovedujejo vložitev ustavne presoje novele zakona o ohranjanju narave, in sicer takoj, ko bo zakon, ki ga je DZ sprejel minuli teden, objavljen v uradnem listu. S tem želijo "zavarovati zeleno Slovenijo". Zakon namreč omejuje sodelovanje nevladnih organizacij v upravnih in sodnih postopkih.

>> Zvišanje kazni za tihotapljenje tujcev
Odbor za pravosodje je včeraj za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog spremembe kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za organizatorje nezakonitih prehodov meje in za pomoč pri nezakonitem bivanju pri Sloveniji.

>> Nadzor nad vpogledi v policijske evidence
Na policiji so lani z internim aktom zmanjšali nabor oseb, pri katerih se za nadzor nad vpogledi v njihove podatke v policijskih evidencah uporablja t. i. zvonček. Ob tem so na MNZ navedli, da jim ni znano, da bi ukaz o odstranitvi zvončka s podatkov Karla Erjavca in Zdravka Počivalška dal takratni minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

>> Ministrstvo išče več sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev
Ministrstvo za pravosodje je objavilo javni poziv za imenovanje sodnih izvedencev za različna področja, sodnega cenilca za kmetijska zemljišča in sodne tolmače za več jezikov. Vloge je treba oddati v 30 dneh na ministrstvo za pravosodje.

>> Opredelitev elektronskih skupščin v statutu
Izvedba skupščin se je v času epidemije covida-19 po oceni Agencije za trg vrednostnih papirjev (AVTP) izkazala kot resen problem. Preverili so statute javnih družb in ugotovili, da ima možnost izvedbe elektronske skupščine v statutu predvideno le pet od 37 javnih družb. K razmisleku o spremembi statuta pozivajo tudi ostale.

>> Turistični boni še pred začetkom šolskih počitnic
V skladu s 35. členom > tretjega protikoronskega zakona bodo turistični boni evidentirani v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, ki bo poskrbela tudi za povračilo stroška nastanitve izbranemu turističnemu ponudniku. Podrobnosti v zvezi s koriščenjem bonov bo določila uredba, ki naj bi jo vlada sprejela še ta teden.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Tretji protikoronski zakon
31. maja je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), za katerega smo pripravili tudi podrobne obrazložitve vseh 85 členov. Cilj zakona je ohranitev čim več delovnih mest in pomoč turistični panogi z izdajo vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. Ključna ukrepa z delovnopravnega področja sta delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za vse delodajalce za obdobje do 30. junija 2020 in delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa za obdobje do 31. decembra 2020. Med ukrepi za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva so tudi državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom.

>> Investicije za zagon gospodarstva
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), ki je začel veljati 31. maja, določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, koordinacijsko skupino in način njenega delovanja, koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov, ter pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij.

>> Evropski instrument za ublažitev tveganj za brezposelnost
31. maja je začel veljati Zakon o poroštvu RS v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB), s katerim se ureja poroštvo RS za obveznosti držav članic EU iz posojilnih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo v okviru SURE po izbruhu COVID-19 za namen financiranja ukrepov v zvezi s skrajšanjem delovnega časa s ciljem ohranjanja delovnih mest in dejavnosti samozaposlenih, zmanjševanja nezaposlenosti in izpada dohodka samozaposlenih ter drugih pomožnih ukrepov.

>> Nadaljnja uporaba ukrepov po zakonu o nalezljivih boleznih
Od 1. junija se uporablja Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19, v skladu s katerim so veljavni vsi akti in ukrepi, ki jih vlada ni izrecno odpravila. 4. člen navaja primere, v katerih je še naprej obvezno nošenje zaščitnih mask, denimo v zaprtih javnih prostorih, kjer ni mogoče zagotavljati razdalje, in javnih prevoznih sredstvih.

>> Delovanje sodišč
Predsednik Vrhovnega sodišča je glede na Odlok o preklicu nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) izdal preklic > Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ in ugotovil, da so z 31. majem prenehali razlogi iz prvega odstavka 83. a člena Zakona o sodiščih, ki so v večjem obsegu ovirali nemoteno oz. redno izvajanje sodne oblasti.

>> Omejitev zbiranja
1. junija je začela veljati sprememba > Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji, ki omogoča zbiranje do 200 ljudi na javnih krajih in mestih (primerjalnik besedila 2. člena). Pred spremembo je bilo dovoljeno zbiranje največ 50 ljudi.

>>Omejitev ponujanja in prodajanja blaga
Spremembe > Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki so začele veljati 1. junija, med prepovedi ponujanja storitev na področju turizma ne uvrščajo več nastanitvenih obratov nad 30 sob, nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja, velnes in fitnes centrov ter bazenov (primerjalnik besedila 2. člena).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 77 - 81
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Revolucionarno dogajanje v Evropski uniji    

dr. Matej Avbelj
   
V mesecu maju je v Evropski uniji prišlo do revolucionarnih premikov. Najprej je nemško zvezno ustavno sodišče, prvič v svoji zgodovini, v zadevi Weiss odločilo, da je sodba Sodišča EU nerazumljiva in arbitrarna, zato ultra vires in kot taka v Nemčiji ne učinkuje. Na drugi strani pa je Evropska komisija predlagala podvojitev proračuna EU v finančni perspektivi 2021-2027. Oba dogodka sta bila, prvi pri marsikom, drugi pa pri večini, do nedavnega praktično nezamisljiva. Gre za pravo malo revolucijo. Pri čemer pa je prvi dogodek naletel na velik odpor večine komentatorjev. Drugi pa je požel navdušenje. Dogodka sta med seboj sicer tesno, čeprav ne kavzalno, povezana in za EU pravzaprav predstavljata srečno naključje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Franci Gerbec, Robert Geisler:
Najemi in zakupi poslovnih prostorov
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zaupnost razmerja med notarjem in njegovimi strankami
Vrhovno sodišče je s sodbo št. I Ips 14501/2010 odločalo v zadevi za varstvo zakonitosti in sicer je najprej ugotavljalo, ali lahko policist - ne da bi bili izpolnjeni pogoji iz 148. in 164. člena > Zakona o kazenskem postopku (ZKP) - brez odredbe sodišča zaseže diskete, na katerih je posneta celotna vsebina računalnika notarskega kandidata oziroma namestnika notarke ter preišče drugo dokumentacijo v notarski pisarni. Nadalje je sodišče ugotavljajo tudi, ali je s tem, ko se je notarka po tem, ko je policistu brez odredbe sodišča izročila diskete ter se odpovedala navzočnosti pri pregledu računalnika, odvzela protipravnost njegovemu ravnanju, oziroma, ali je v primeru notariata zasebnost strank, kot varovana dobrina sploh disponibilna.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 12-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je vseh 13 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. 4. člen ZDIJZ o informaciji javnega značaja). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z več kot 260 strokovnimi članki, več kot 300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), in več kot 60 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.