c S

ATVP družbe poziva k opredelitvi elektronskih skupščin v statutu

02.06.2020 16:31 Ljubljana, 02. junija (STA) - Izvedba skupščin se je v času epidemije covida-19 po oceni Agencije za trg vrednostnih papirjev (AVTP) izkazala kot resen problem. Preverili so statute javnih družb in ugotovili, da ima možnost izvedbe elektronske skupščine v statutu predvideno le pet od 37 javnih družb. K razmisleku o spremembi statuta pozivajo tudi ostale.

V obdobju epidemije so bile izvedbe skupščin praktično prepovedane, razen v primeru tistih družb, ki so jo lahko skladno s svojimi statutarnimi določili izvedle na daljavo, so v okrožnici, objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisali v AVTP.

"Dejstvo je, da trenutne razmere od različnih deležnikov trga vrednostnih papirjev zahtevajo sprejem odločitev, ki bodo le kot skupek dobro pretehtanih korakov prispevali k temu, da trgi, skupaj z njihovimi udeleženci, ne bodo utrpeli prevelikih izgub, pa naj je govora o finančni plati le teh za posamezne družbe ali vlagatelje, ali pa o izgubi zaupanja v trge, s čimer izgublja celotno gospodarstvo oziroma država," so opozorili.

Možnost izvedbe elektronskih skupščin po navedbah AVTP ni primerna zgolj za obdobja kriznih razmer, pač pa tudi sicer, saj pomeni možnost sodelovanja delničarjev na skupščinah družb tudi na daljavo. "V dobi digitalizacije se lahko pričakuje, da se bodo družbe takšnega načina dela posluževale vedno pogosteje," so izpostavili.

Agencija javnim družbam priporoča, da razmislijo o tem, da bi v svojih statutih predvidele tudi možnost izvedb skupščin z uporabo elektronskih sredstev, in sicer predvsem v obdobju, ko bo skupščine s fizično prisotnostjo mogoče izvesti, saj je za to potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje svojih delničarjev za spremembo statuta družbe.

Agencija je v okrožnici javne družbe med drugim opozorila tudi na pomembnost zagotovitve ustrezne transparentnosti v zvezi z učinki izbruha epidemije. "Glede na okoliščine je pomembno, da se v polletnih računovodskih in polletnih poslovnih poročilih zagotovi informacije, ki bodo uporabnikom finančnih poročil ustrezno odražale trenutni in pričakovani učinek epidemije covida-19," so zapisali. Ob tem je pomembno zagotoviti tudi informacije o ključnih tveganjih in negotovostih, katerim so izdajatelji izpostavljeni, so izpostavili.