c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2020, številka 07 / letnik XVIII.
 
Cautio medicina est arresti.
Zdravilo proti arestu je varščina.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Dr. Boštjan M. Zupančič in Aleksander Pevec o pristojnostih parlamentarnih preiskav
Ta pravni memorandum ima za namen razčistiti teoretična, praktična in primerjalnopravna vprašanja. Ta vprašanja se v temelju nanašajo na pristojnost parlamentarne preiskovalne komisije, kolikor gre za zlorabe v pravosodju. Upati je, da se bodo državni svet, državni zbor, ustavno sodišče, vrhovno sodišče itd. po študiju tega besedila ozavestili glede pojmovanja zavor in ravnovesij (checks and balances) med tremi vejami oblasti. Kolikor ta notranji povratni vpliv ne bo zadoščal, kar je celo verjetno, bo treba opisana žgoča vprašanja internacionalizirati, prezentirati evropskima sodiščema in predvsem tudi mednarodni javnosti.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz publikacije Podjetje in delo 1/2020
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kje so meje sprejemljive kritike sodnikov?
Sodišče ugotavlja (VSRS Sklep II Up 1/2019-9), da je celotna revizija (v kateri se nahajajo sporne navedbe) napisana v posmehljivem in žaljivem tonu, in to tudi v delih, kjer se vsebinsko graja odločitev in razlogi izpodbijane sodbe. Tudi vse sporne pritožnikove navedbe v reviziji so brez dvoma imele negativno konotacijo. Bile so neprimerne, neotesane in v delu, ki se nanaša na senat oziroma sodnice, tudi subjektivno žaljive. Zagotovo bi bilo mogoče sporne revizijske izjave podati na pravno in intelektualno sprejemljivejši način. Vseeno je večino spornih navedb mogoče vsebinsko opredeliti tudi zgolj kot negativno vrednostno oceno izpodbijane sodbe v obliki kritike, ki kot taka ni presegla meje dopustnega. Vendar pa to po presoji Vrhovnega sodišča ne velja za vse sporne navedbe.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Neustavnost 47. člena ZUTD
47. člen > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki ureja izbor delodajalcev za vključitev v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, je v neskladju z ustavo, je presodilo ustavno sodišče. Zakonodajalec namreč ni jasno določil pravil za odločanje v sodnem sporu. Skladno s tem je sodišče DZ naročilo, da mora protiustavnost odpraviti v roku leta.

>> Obravnava predloga poenostavitve imenovanja vlade
Ustavna komisija DZ, ki je imela včeraj znova na mizi predlog SDS za začetek postopka ustavnih sprememb za poenostavitev postopkov imenovanja vlade, je sprejela sklep o ustanovitvi strokovne skupine. V njej so pravni strokovnjaki Franc Grad, Igor Kaučič, Miroslav Mozetič in Luka Martin Tomažič.

>> Komisija DZ širi preiskavo
Preiskovalna komisija, ki preučuje zlorabe v zadevi Franc Kangler in drugi, je sprejela sklep, da preiskavo razširijo še na "druge". Zato od policije do 29. februarja zahteva izpis vseh posegov v evidence za vseh 90 poslancev, ministrov in predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle. Sicer pa je nekdanji mariborski župan Franc Kangler včeraj znova stopil pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab zoper njega in ponovil obtožbe na račun mariborskih sodišč, še posebej na račun sodnika Janeza Žirovnika, ter policije in Sove.

>> Razveljavljena obsodbo predsednika VZMD
Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo, s katero je bil predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranje informacije obsojen na pogojno zaporno kazen. Sodniki so primer vrnili v vnovično sojenje.

>> Gabrovec uspešno proti celjski bolnišnici
Celjsko delovno sodišče je odločilo, da je razpisna komisija celjske bolnišnice iz postopka izbire novega poslovnega direktorja pred dvema letoma nezakonito izločila kandidata Branka Gabrovca. Sodba še ni pravnomočna.

>> Sazas izgubil tožbo
Ljubljansko višje sodišče je potrdilo sodbo okrožnega sodišča, po kateri je novinarka Anja Hreščak o Sazasovem spornem nakazovanju denarja v Švico poročala objektivno, ne z namenom blatenja in diskreditacije.

>> Zadeva klicni centri
Sojenje šestim članom domnevne slovensko-tajvanske kriminalne združbe, ki so obtoženi trgovine z ljudmi v mreži nezakonitih klicnih centrov, se zelo počasi približuje h koncu. Še vedno ni znano, ali bo mogoče zaslišanje domnevnih žrtev tega kaznivega dejanja, da bi bilo jasneje, ali so bili res žrtve ali goljufi.

>> Zahteva za izločitev dokazov v zadevi Viking zavrnjena
Celjsko sodišče je zavrnilo zahtevo 16 obdolženih, ki so sodelovali v mednarodni združbi preprodajalcev prepovedanih drog po Evropi, za izločitev dokazov. Obramba zagovarja stališče, da so varnostni organi, ki so zbirali dokaze na podlagi odredbe iz tujine, ravnali nezakonito.

>> Indeks finančne tajnosti
Slovenija je v poročilu o indeksu finančne tajnosti, ki ga vsako drugo leto izda mreža Tax Justice Network, uvrščena na 128. mesto med 133 državami sveta. Največ finančne tajnosti v svetu trenutno omogočajo Kajmanski otoki, ZDA in Švica.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Otvoritev sodnega leta    

dr. Matej Avbelj
   
Zmerni optimizem sodne oblasti je lahko upravičen, lahko pa tudi ne. Z akademske plati je do polovice napolnjen kozarec treba spoznati za pol praznega. In bojim se, da, ko gre za slovensko sodstvo, do te polovice praznine še niti nismo prišli. Sistem trenutno količinsko obvladuje samega sebe, zelo malo, ali pa nič, razen v ekscesnih primerih, pa vemo o kakovosti teh odločitev. Tu je tudi odgovornost akademske stroke, ki še ni razvila sistemskega kritičnega spremljanja sodne prakse. Šele ko bo ta uveljavljen, bomo lahko resnično presojali kakovost slovenskega sodstva ter razglašali, da pravna država, ne glede na vse, zares deluje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zbiranje predlogov za sodnika ustavnega sodišča
Do 15. aprila se zbirajo predlogi možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, ki bo nadomestil dr. Dunjo Jadek Pensa, ki se ji mandat izteče 14. julija. Za sodnika ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan RS, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predlogi možnih kandidatov morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Delovnega sodišča v Mariboru. Prijave lahko kandidati pošljejo do 15. marca, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.

>> Višina nadomestila potnih stroškov za brezposelne osebe
15. februarja je začel veljati nov Sklep o določitvi višin nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz, ki zvišuje višini nadomestila potnih stroškov in dodatka za prevoz od 1. februarja za 0,01 evra na 0,16 evra za vsak kilometer. Nadomestilo pripada brezposelnim osebam zaradi udeležbe na zaposlitvenih razgovorih in zaradi drugih aktivnosti, povezanih z iskanjem zaposlitve. Nadomestilo pripada tudi brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ki so vključene v storitve za trg dela po 22. in 23. členu Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) ter osebam, ki so vključene v aktivnosti aktivne politike zaposlovanja.

>> Socialno varstvene storitve
Objavljene so Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2020, ki začnejo veljati 1. marca. Rast povprečne plače na zaposlenega znaša 2,4 odstotka, rast drugih stroškov dela 2,5 odstotka, rast premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3,5 odstotka, rast stroškov materiala in storitev pa znaša 1,8 odstotka za obdobje februar 2019 do februar 2020.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 33 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici je tudi vseh 34 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 258. člena ZIZ - domnevana nevarnost). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 930 strokovnimi članki in več kot 12.200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.