c S

Sazas pravnomočno izgubil tožbo proti Dnevniku

18.02.2020 09:35 Ljubljana, 18. februarja (STA) - Ljubljansko višje sodišče je potrdilo sodbo okrožnega sodišča, po kateri je Dnevnikova novinarka Anja Hreščak o Sazasovem spornem nakazovanju denarja v Švico poročala objektivno, ne z namenom blatenja in diskreditacije. Sodba v odškodninski tožbi, težki 50.000 evrov, zaradi domnevne krnitve ugleda Sazasa je tako pravnomočna.

Dnevnikova novinarka Anja Hreščak je v več prispevkih pisala o Sazasovem nakazovanju denarja, pobranega iz naslova kabelske retransmisije, organizaciji Agicoa v Švici. Nobena od organizacij za to ni imela ustreznih pravnih podlag. Sazas je trdil, da podlage obeh organizacij za omenjeno delovanje niso sporne in Dnevniku očital, da so članki iz leta 2016 krnili ugled organizacije in ji povzročili gospodarsko škodo.

Sodišče je jasno izrazilo, da je bilo Dnevnikovo poročanje v javnem interesu ter kritično, a ne žaljivo. Odločitev pa je pomembna tudi zato, ker izpostavlja, da organizacija z molkom na novinarska vprašanja ne sme preprečiti poročanja. Sazas namreč na vprašanja novinarke ni odgovarjal, vseeno pa je nato od uredništva zahteval, naj objavi popravke člankov.

Po odločitvi višjega sodišča bo Sazas Dnevniku moral povrniti še več stroškov, kot je odločilo prvostopenjsko sodišče, in sicer še dodatnih 2269 evrov na že priznanih 4502 evrov. Sodba je z odločitvijo višjega sodišča postala pravnomočna.