c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2020, številka 03 / letnik XVIII.
 
Magni minores saepe fures puniunt.
Veliki tatovi pogosto kaznujejo male.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Brez napredka na področju zaznave korupcije
Slovenija je na Indeksu zaznave korupcije Transparency International (TI) za lani zasedla 35. mesto med 180 državami. Na lestvici od 0 do 100, pri čemer ocena 0 pomeni visoko koruptivnost, 100 pa "zelo čisto" državo, je dosegla oceno 60. Slovenija od leta 2012 ne beleži napredka ter je pod povprečjem EU (64) in OECD (68). "Še vedno čakamo na sprejetje novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pa tudi na nekaterih drugih področjih zaostajamo z reformami," je letošnjo oceno komentirala predsednica TI Slovenia Alma Sedlar."Za uspešen boj s korupcijo mora biti politična volja za preprečevanje korupcije trajna. A v Sloveniji tega ne zaznavamo, saj frazi, kot sta "boj proti korupciji" in "ničelna stopnja tolerance do korupcije", zvenijo le v političnih govorih, udejanjijo pa se le redko," so na KPK zapisali v sporočilu za javnost. Po njihovi oceni je zavedanje pomembnosti integritete in etičnih standardov funkcionarjev v slovenskem političnem prostoru na zelo nizki ravni, kar je razlog za stagnacijo pri zaznavi korupcije.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS-INFO čistopisi
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
dr. Matej Avbelj: Državni zbor in diskurzivna demokracija
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 15 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 16 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 11. člena ZST-1 o pogojih za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakonodajna sled pa omogoča vpogled v vse objavljene dokumente, ki so prispevali k nastanku ali spremembi določenega predpisa, od prvih osnutkov na ministrstvih, preko vladnih predlogov, do vseh faz obravnave v DZ.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano z več kot 151 strokovnimi članki, več kot 2.850 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zasebni zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Jaklič naklonjen zapovedi vsaj enega obveznega predvolilnega soočenja vseh strank
Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti določbe zakona o volilni in referendumski kampanji, ki dopušča, da javni mediji ločijo soočenja parlamentarnih in zunajparlamentarnih strank. Že v preteklosti so namreč ugotovili, da ni protiustavna. Sodnik ddr. Klemen Jaklič pa se je zavzel za obvezno zapoved vsaj enega soočenja vseh strank.

>> Tudi državni svet na ustavno sodišče zaradi zakona o izbrisih v bankah
Državni svet je včeraj sledil Banki Slovenije in potrdil besedilo zahteve za oceno ustavnosti zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki je začel veljati decembra lani. Državni svet predlaga, da glede na številne člene, ki po njegovi oceni niso skladni z ustavo, zakon v celoti razveljavi.

>> NLB za ustavno presojo ukrepov omejevanja kreditiranja
NLB je vložila pobudo za presojo ustavnosti makrobonitetnih ukrepov omejevanja kreditiranja prebivalstva. V banki verjamejo, da bo ustavno sodišče "zaradi narave in radikalnega vpliva ukrepov na kakovost življenja slovenskega prebivalstva" pobudo obravnavalo prednostno.

>> Luka Koper neuspešno tožila nekdanje nadzornike
Višje sodišče je potrdilo sodbo prve stopnje in zavrnilo pritožbo Luke Koper, ki je zahtevala odškodninsko odgovornost nekdanjih osmih članov nadzornega sveta zaradi nasedle naložbe v slovaško družbo TTI iz leta 2008. Nekdanji nadzorniki so po presoji sodišča upravičeni do 1,4 milijona evrov, kolikor znaša povračilo sodnih stroškov.

>> Varuh konkurence ugotovil kartelno dogovarjanje podjetij
Agencija za varstvo konkurence je ugotovila, da so se podjetja Surovina, Dinos, Salomon in Recikel dogovorila, da bodo s trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo izrinila tekmeca Interseroh in si tako medsebojno razdelila trg. Odločba sicer še ni pravnomočna.

>> Tožilstva lani prejela več ovadb
Število ovadb, ki jih prejmejo tožilstva, že štiri leta narašča, kaže tožilska statistika. Lani so prejeli 64.287 ovadb, 28.444 zoper znane storilce, dva odstotka več kot v 2018. Obtožbe so vložili v 75 odstotkih primerov. Več je bilo obsodilnih sodb in izrečenih zapornih kazni. Teh je bilo lani 23 odstotkov vseh obsodilnih sodb.

>> Očitki glede postopka izbire kandidatov za Splošno sodišče EU
V Sodnem svetu so kot neutemeljene zavrnili očitke na račun postopka izbire kandidatov za Splošno sodišče EU. Sodni svet je namreč na tokratnih dveh ponovljenih razpisih za dve sodniški mesti podprl Klemna Podobnika za eno mesto, za drugo pa Jureta Vidmarja in Nino Savin Bossiere. V prvem razpisu, ki je bil potem zaradi neuspeha glavnih kandidatov razveljavljen, je bil sicer med kandidati, ki so jim dali prednost, omenjen tudi Saša Sever, ki pa je tokrat izpadel.

>> Sikošek dosegel obnovo postopka odvzema naziva
Nekdanji ljubljanski notar Jože Sikošek je dosegel obnovo postopka, v katerem mu je pravosodno ministrstvo odvzelo naziv notarja. Hkrati je v kazenskem postopku s podjetnico, ki je s ponarejenimi dokumenti na fiktivne osebe prenašala podjetja, ki so se utapljala v dolgovih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako bi nas videl James Bond?    

mag. Martin Jančar
   
Mi si lahko domišljamo, da smo enakopravni igralci v teh zgodbah, a dejansko smo daleč od tega. Včasih se mi zdi, da se niti potruditi ne znamo, da bi vsaj opozorili nase; recimo takrat, ko se nas hoče potegniti v nove, preprosto povedano, svinjarije, ki jih pripravljajo »ta dobri«. Da bom konkretnejši, nihče si verjetno ne dela utvar, da ne bo na Bližnjem vzhodu ponovno prišlo do resnih konfliktov. Umor (in da je bil čisto navaden umor, ni nikakršnega dvoma) iranskega generala je zadeva, pri kateri bi morali potegniti jasno črto. Če si že zatiskamo oči, ko ZDA pobijajo ljudi, ki so osumljeni terorizma, in je to divjanje z brezpilotnimi letali še nekako - in to resnično z veliko dozo grenkobe - mogoče požreti, je ubijanje nespornih predstavnikov suverenih držav ločnica, ki je ne bi smeli prečkati. Takšne zadeve so klasičen casus belli (spomnimo se prestolonaslednika Franca Ferdinanda), in ker smo zaradi članstva v zavezništvu NATO tudi sami nujno sodelujoči v potencialnem vojnem spopadu, smo upravičeni najmanj do tega, da se o dopustnosti takšnih ravnanj izjasnimo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odgovornost za škodo od nevarne stvari
Tožnik je zahteval plačilo odškodnine zaradi poškodbe kolena, ki jo je utrpel ob padcu pri vzpenjanju po stopnicah v lasti A., ki je imela v času škodnega dogodka pri toženki zavarovano svojo civilno odgovornost. Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku delno ugodilo ter toženki naložilo plačilo odškodnine in pravdnih stroškov, sodišče druge stopnje pa je takšno sodbo potrdilo. Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku s sodbo opr. št. II Ips 251/2018 ugotavljalo, ali so stopnice, delno dotrajane in okrušene, poledenele in spolzke, nevarna stvar. Ugotovilo je, da predmetne stopnice niso bile nevarna stvar, ne z vidika vseh konkretnih pridevnikov, ne v smislu njihovega kumulativnega součinkovanja. Poudarilo je še, da je tudi treba ločiti med nevarnostjo kot splošnim, laičnim pojmom od tiste, ki je subsumirana v okviru pravnega standarda. To pomeni, da ni vse tisto, kar se zdi z vidika (ne)pazljivih udeležencev tvegano, tudi nevarna stvar ali dejavnost v pomenu (pravne) objektivne odgovornosti.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odvetniki iz drugih držav
18. januarja so začele veljati spremembe > Uredbe o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav, ki skrajšujejo prvi izpitni rok do 30. junija (prej do 15. julija) v posameznem letu in med izjeme kandidatov iz drugih držav, za katere se ne preverja poznavanje temeljev pravne ureditve Evropske unije v okviru področja ustavne ureditve, organizacije pravosodja in državne uprave, dodaja odvetnike iz Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije.

>> Znižanje višine regresa za prehrano
17. januarja je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2020 dalje, ki določa znižanje regresa za prehrano med delom s 3,97 evra na 3,94 evrov za zaposlene v javnem sektorju.

>> Zaposlitev zdravnikov iz tujine
Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2020, ki je začela veljati 18. januarja, določa zgornjo mejo števila ponudbo za delo zdravnikov, zdravnikov specialistov in doktorjev dentalne medicine v Sloveniji in je v letu 2020 enaka 257. V primerjavi z letom 2019 gre za precejšnje zvišanje, saj je lansko leto zgornja meja znašala 130. Največje razlike so pri zdravnikih specialistih družinske medicine, kjer je meja dvignjena s 55 na 70, zdravnikih specialistih pediatrije, kjer je meja dvignjena s 5 na 22 in zdravnikih specialistih urgentne medicine, kjer gre za dvig s 3 na 18.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.