c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2019, številka 13 / letnik XVII.
 
Quod approbo, non reprobo.
Kar odobrim, (tega) ne zavračam.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Evropska komisija: Obvestila o prekrških iz tujine morajo biti v slovenščini
Evropska komisija je v odgovoru na opozorilo evropske poslanke iz Slovenije Patricije Šulin, da nekateri Slovenci niso prejeli v slovenščino prevedenega obvestila o prometnih prekrških, storjenih v Italiji in Avstriji, potrdila, da bi morala biti obvestila v slovenskem jeziku. Obveznost pošiljanja obvestil v jeziku države registracije velja za organe na vseh ravneh od lokalne, regionalne do zvezne. Da morajo tuji organi v pisnih obvestilih o prometnih prekrških uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih jezikov države članice registracije, sicer določa Direktiva (EU) o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Odstopil šef Državne revizijske komisije Smrdel
Borut Smrdel je v DZ poslal izjavo, v kateri poslance obvešča, da odstopa s funkcije predsednika Državne revizijske komisije. Kot je zapisal, je iskreno verjel, da za njeno opravljanje zadostujeta strokovno znanje in poštenje, izkušnje pa so prinesle poskuse vplivanja in načrtno vzbujanje dvoma o integriteti zaposlenih.

>> Predlog za financiranje zasebnih šol
Koalicijski partnerji so se uskladili glede rešitev, s katerimi bi uresničili ustavno odločbo o financiranju zasebnega šolstva. Po predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja bi bil za nove generacije obvezni program financiran 100-odstotno, razširjeni pa ne bo financiran. V opozicijskih vrstah se že pojavljajo opozorila, da je tudi zadnji predlog novele zakona protiustaven.

>> Poročilo Sveta Evrope: Slovenski zapori prezasedeni
Slovenija se sooča s prezasedenostjo zaporov, saj je bilo v lanskem letu na sto razpoložljivih mest zaprtih 100,5 ljudi, kaže poročilo Sveta Evrope (SE) o stanju v zaporih. Delež zaprtih v Sloveniji ostaja eden najnižjih v Evropi, se je pa lani močno povečal delež zaprtih tujcev.

>> Prvo leto delovanja uprave za probacijo
Pravosodna ministrica Andreja Katič je prvo leto delovanja uprave za probacijo ocenila kot uspešno, a opozorila na preobremenjenost zaposlenih. Z začetkom delovanja so prevzeli 488 zadev, od katerih je bila večina vezanih na izvrševanje dela v splošno korist. Leto 2018 je zaznamovala velika rast probacijskih nalog, saj so leto končali z 2126 zadevami v obravnavi. Neprestano rast beležijo tudi danes, saj so v prvih treh mesecih letos v obravnavo že prejeli novih 666 zadev, je navedla direktorica uprave Danijela Mrhar Prelić.

>> Slovenskemu sodniku in agentki prisluškovali hrvaški obveščevalci
Nekdanjemu slovenskemu sodniku arbitražnega sodišča Jerneju Sekolcu in slovenski agentki Simoni Drenik naj bi prisluškovala hrvaška obveščevalna služba (SOA) oziroma obveščevalec Davor Franić, znan tudi kot Mehanik Davor iz afere novačenja salafistov za tihotapljenje orožja v BiH.

>> Višje sodišče potrdilo sodbo Trivkoviću
Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo sodbo Milanu Trivkoviću, ki je bil 18. junija lani v ponovljenem sojenju na okrožnem sodišču spoznan za krivega sodelovanja v hudodelski združbi, ki je ugrabila in do smrti mučila Zorico Škrbić. Trivkoviću je bila prisojena kazen sedem let in dva meseca zapora, ki je zdaj pravnomočna.

>> Višje sodišče znižalo kazen Ferliču
Mariborsko višje sodišče je delno ugodilo pritožbi Matjaža Ferliča, ki ga je mariborsko okrožno sodišče zaradi poskusa umora in povzročitve splošne nevarnosti med divjo vožnjo marca 2017 s streljanjem po mariborskih cestah obsodilo na 11 let zapora. Ferliču je kazen znižalo na osem let, obramba pa je že napovedala zahtevo za varstvo zakonitosti.

>> Bavčar in Golubić obsojena na zaporno kazen
Okrožno sodišče v Kopru je nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja za zlorabo položaja obsodilo na dve leti in pol zapora. Skupaj s prejšnjo obsodbo mu je izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora. Nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Miroslava Golubića so obsodili na eno leto in osem mesecev zapora.

>> Sodišče odpravilo sklep o referendumu glede centra za migrante
Upravno sodišče je odločilo, da je sklep občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o izvedbi referenduma o sprejemno-registracijskem centru za migrante nezakonit in ga je tudi odpravilo, je potrdil bistriški župan Emil Rojc. Kot je dodal, cilj občine in tudi dobršnega dela občanov sicer ostaja, da se centra ne postavi.

>> Na ptujskem sodišču lani za desetino znižali število nerešenih zadev
Ptujsko okrožno sodišče je skupaj z okrajnima sodiščema na Ptuju in v Ormožu lani v reševanje prejelo 30.685 zadev oziroma skoraj osem odstotkov manj kot leto prej. V celotnem ptujskem sodnem okrožju so rešili 31.249 zadev oziroma za skoraj desetino manj kot leta 2017. Vseeno so za približno enak delež znižali število nerešenih zadev.

>> Nekatera domnevna kazniva dejanja bodo v kratkem zastarala
Čeprav je obtožnica v največji korupcijski aferi v zdravstvu zaradi domnevnih podkupnin pri nakupu medicinske opreme pravnomočna in se bodo sredi maja začeli predobravnavni naroki, se najmanj štirim od skupno 15 obtoženim ni treba bati roke pravice. Najmanj štiri domnevna kazniva dejanja bodo namreč zastarala.

>> Na posvetu o dobrih in slabih plateh anonimnih prijav
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je včeraj gostilo posvet o preprečevanju diskriminacije z vidika anonimnih prijav. Razpravljavci so namenili pozornost tako dobrim kot slabim platem teh prijav, pri čemer so se strinjali, da je anonimnost pogosto posledica strahu prijavitelja, da bo sam postal žrtev diskriminacije.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Na točki preloma    

Jan Zobec
   
Zakaj smo v pravosodju in še posebej v sodstvu prispeli do točke preloma? Primerjajte omenjena nedavna razkritja o škandaloznih biznisih, ki se jih gre Vrhovno sodišče, primerjajte »maketo slovenskega sodstva« z maketo Drugega tira, primerjajte škandale na najvišjem sodišču v državi s krajo sendviča in videli boste, da gre za reči, ki so po obsegu in predvsem po lokusu neprimerljive. Serija vrhovno-sodnih škandalov se ni zgodila kjerkoli, recimo na kakšnem ministrstvu. Ne, zgodila se je v hiši pravice, v instituciji, ki je po Ustavi najvišje sodišče v državi, v instituciji, ki ji gre najvišji ugled med najuglednejšimi, pri čemer je ta ugled, ki ga gradijo in ustvarjajo, ne neke PR-agencije, pač pa generacije sodnikov in svetovalcev s predanim in strokovnim delom, največji kapital, s katerim se ta institucija legitimira in ki prav s to legitimacijo deluje kot steber pravne države.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi proračunske spremembe
30. marca sta začela veljati rebalans > Proračuna RS za leto 2019 in novela > Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819). Priprava rebalansa proračuna je bila potrebna, ker zaradi državnozborskih volitev niso bile sprejete spremembe proračuna že prej. Pri pripravi rebalansa proračuna je bilo ocenjeno, da se bodo prihodki proračuna v primerjavi z letom 2018 povečali, prav tako se naj bi zvišali odhodki kot posledica upoštevanja novo sprejetih ukrepov. Poleg tega se določa znižanje dopustne zadolžitve države in zvišuje dovoljeno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov, predvsem zaradi zagotovitve ustreznega števila zaposlenih pri projektu probacije, saj kadrovska popolnitev na tem področju ni niti polovična.

>> Interventni zakon za primer brexita brez dogovora
30. marca je začel veljati Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK), ki se začne uporabljati z dnem izstopa Združenega kraljestva (ZK) iz EU. Zakon ureja določena vprašanja v primeru izstopa ZK iz EU brez sporazuma o izstopu v skladu s 50. členom Pogodbe o Evropski uniji, med drugim določa ureditev, ki državljanom ZK in njihovim družinskim članom po izstopu ZK iz EU omogoča pridobitev ustreznega dovoljenja za prebivanje ter določa obseg pravic socialne varnosti in način njihovega uveljavljanja.

>> Višje preživnine
1. aprila je začel veljati Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2019, ki določa, da se preživnine, ki so bile usklajene 1. aprila 2018 in preživnine, določene ali dogovorjene marca 2018, povečajo za 1,3 %. Preživnine, določene ali dogovorjene aprila 2018, se povečajo za 1 %, preživnine, določene ali dogovorjene maja 2018, se povečajo za 0,3 %, preživnine, določene ali dogovorjene od junija 2018 do januarja 2019 ostanejo na določeni ali dogovorjeni višini, preživnine, določene ali dogovorjene februarja 2019, pa se povečajo za 0,8 %.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 in 20
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odvzem premoženjske koristi
Sodišče prve stopnje je s sklepom odredilo podaljšanje začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi zoper obtoženega, s čemer je ugodilo predlogu državnega tožilstva. Zoper tak sklep se je pritožil zagovornik obdolženca s predlogom, da pritožbeno sodišče zavrne predlog okrožnega državnega tožilstva, kot razlog pa navedel, da naj obdolženec ne bi vedel, da je bil denar, nakazan na njegov račun, pridobljen s kaznivim dejanjem, kot tudi naj ne bi vedel, da naj bi bil ta denar prenakazan na njegov račun z vdorom v informacijski sistem banke v Vietnamu. Višje sodišče (VSM Sklep II Kp 47872/2015) je pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. Oprlo se je na podatke iz kazenskega spisa, iz katerih izhaja, da so preverjanja nakazil na tekoči račun obdolženca pokazala, da ta nakazila izvirajo iz vdora v računalniški sistem oškodovane banke ob končanem delovniku po zaprtju banke in so torej pridobljena s kaznivim dejanjem velike tatvine.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 18 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 19 verzij prečiščenih besedil zakona, kot se je spreminjalo od prve objave. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa. Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 500 strokovnimi članki in več kot 4.480 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.