c S

Prvo leto delovanja uprave za probacijo po oceni Katičeve uspešno

03.04.2019 13:04 Ljubljana, 03. aprila (STA) - Pravosodna ministrica Andreja Katič je prvo leto delovanja uprave za probacijo ocenila kot uspešno, a opozorila na preobremenjenost zaposlenih. Zato je zadovoljna s predvidenimi dodatnimi zaposlitvami. Delovanje uprave je Slovenijo umestilo med sodobne države na področju kazenskih sankcij, je dodala direktorica uprave Danijela Mrhar Prelić.

Ministrica za pravosodje je spomnila na začetke uvajanja probacijske službe, ki je z delom začela aprila lani, vse od takrat pa imajo zaposleni dela vedno več. Kadre so sicer zagotovili s prehodi iz službe za probacijo, zaporskega sistema in iz centrov za socialno delo.

Danes je na upravi za nedoločen čas zaposlenih 22 sodelavcev, devet pa jih sodeluje projektno, je povedala ministrica. Kot je opozorila, pa so vsi ti zelo obremenjeni, zato je Katičeva zadovoljna, da so v razpravi o rebalansu proračuna za letos uspeli zagotoviti možnosti za dodatnih 39 zaposlitev v upravi.

Delovanje uprave v prvem letu je Katičeva ocenila kot uspešno, saj "odlično izvršuje svoje poslanstvo ter zakonsko določene naloge in cilje, torej dvig kvalitete dela z obsojenci, povečanje števila alternativnih kazni in zmanjšanje števila zaprtih oseb v zaporih".

Direktorica uprave Mrhar Prelićeva je pojasnila, da je njihovo delo izvrševanje skupnostnih sankcij, s katerimi osebam, ki so storile kaznivo dejanje, naloži opravljanje določenih obveznosti in se jih na ta način skuša odvrniti od ponavljanja kaznivega dejanja. Tem ljudem želijo zlasti pomagati pri razreševanju ključnih stisk in okoliščin, ki pomembno vplivajo na ponavljanje kaznivih dejanj, je dejala.

Z začetkom delovanja so prevzeli 488 zadev, od katerih je bila večina vezanih na izvrševanje dela v splošno korist. Leto 2018 je zaznamovala velika rast probacijskih nalog, saj so leto končali z 2126 zadevami v obravnavi. Neprestano rast beležijo tudi danes, saj so v prvih treh mesecih letos v obravnavo že prejeli novih 666 zadev, je navedla direktorica.

Največ zadev, okoli 35 odstotkov, je imela ob koncu lanskega leta v reševanju probacijska služba v Ljubljani, slabih 30 odstotkov mariborska služba, nekaj manj pa jih je bilo v Celju, Kopru in Novem mestu.

Tudi Mrhar Prelićeva je opozorila na kadrovsko podhranjenost v upravi, zaradi česar so njeni sodelavci večkrat izpostavljeni vprašanju, ali svoje delo opravljajo kakovostno. Sama na to vprašanje odgovarja pritrdilno, vendar pa ne na način, kot je predviden s sprejemom zakona in implementacijo novih inštrumentov. Težko pa pričakuje možnost 39 novih zaposlitev, ki naj bi jih prihodnji teden obravnavala vlada in bi zanje pomenile veliko olajšanje.

Konec lanskega avgusta je bila povprečna obremenitev 61 zadev na enega probacijskega svetovalca, konec leta se je to število dvignilo na 78 zadev, v zadnjih treh mesecih pa na 94. Z novimi zaposlitvami bi en svetovalec imel v obravnavi med 50 in 60 zadev, je ocenila.

V letu 2018 se se je več kot tri četrtine naloženih probacijskih nalog nanašalo na delo v splošno korist. Najpogosteje so bila to pomožna dela v kuhinji, pomožna dela v pralnici, socialnointegracijska dela, pomoč pri organizaciji kulturnih dogodkov, vzdrževanje in urejanje okolice, obveščanje o varnosti prometa ali skrb za živali in podobno. Naloženih je bilo 522.823 ur tovrstnega dela, je povedala direktorica.