c S

Poročilo Sveta Evrope: Slovenski zapori prezasedeni

02.04.2019 14:07 Slovenija se sooča s prezasedenostjo zaporov, saj je bilo v lanskem letu na sto razpoložljivih mest zaprtih 100,5 ljudi, kaže poročilo Sveta Evrope (SE) o stanju v zaporih. Delež zaprtih v Sloveniji ostaja eden najnižjih v Evropi, se je pa lani močno povečal delež zaprtih tujcev.

Poročilo izpostavlja osem držav, ki se soočajo z resno prezasedenostjo zaporov. V Severni Makedoniji je na sto razpoložljivih mest 122,3 zaprtih, po prezasedenosti zaporov sledijo Romunija (120,5), Francija (116,3), Italija (115), Moldavija (113,4), Srbija (109,2), Portugalska (105,9) in Češka.

Še v štirih državah pa so zabeležili več kot sto zapornikov na sto razpoložljivih mest. Poleg Grčije, Avstrije in Danske se je na tem seznamu znašla tudi Slovenija s 100,5 zapornika na sto razpoložljivih mest. Evropsko povprečje sicer znaša 91,4 zapornika na sto razpoložljivih mest.

Je pa Slovenija pod evropskim povprečjem pri deležu zaprtih na 100.000 prebivalcev. Države, kjer je število zaprtih največje, so Rusija (418,3 zaprtih na 100.000 prebivalcev), Gruzija (252,2), Azerbajdžan (235), Litva (234,9), Moldavija (215,2), Češka (208.8), Latvija (194,6), Poljska (194,4) in Estonija (191,4).

Najnižji delež zaprtih, pri čemer v SE niso upoštevali držav z manj kot 300.000 prebivalci, pa imajo Islandija (46,8), Finska (51,1), Nizozemska (54,4), Švedska (56,5), Danska (63,2), Slovenija (61,1) in Norveška (65,4).

Se je pa po drugi strani Slovenija znašla med državami, v katerih se je glede na leto poprej najbolj povečal delež zaprtih tujcev. Teh je bilo lani 14 odstotkov zaprtih, še leto poprej pa devet odstotkov.

Države, kjer je med zaprtimi največ tujcev, pa so Švica, kjer je tujcev v zaporih kar 71,4 odstotka, Avstrija (54,7), Grčija (52,7), Španija oz. Katalonija (43,1), Ciper (39,7), Nemčija (38,1), Italija (34) in Norveška (32,1).

Je pa Slovenija med tistimi državami, ki so lani najbolj povišale proračunska sredstva za delovanje zaporskega sistema, in sicer za 17,5 odstotka. Še več sredstev so zaporskim upravam namenile Islandija (41,7-odstotno povišanje), Moldavija (34,6), Latvija (30,9), Črna Gora (22,1) in Srbija (17,3).

Poročilo Sveta Evrope, ki je zajelo 44 zaporskih uprav iz 47 držav članic SE, sicer ugotavlja, da je v Evropi delež zaprtih med letoma 2016 in 2018 padel za 6,6 odstotka. Po drugi strani pa se med zaprtimi povečuje delež pripornikov, ki jih je bilo leta 2016 17,4 odstotka, lani pa že 22,4 odstotka.

Strasbourg, 02. aprila (STA)
Foto: STA