c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2017, številka 11 / letnik XV.
 
Fidem non servanti fides servanda non est.
Nasproti tistemu, ki (sam) ne drži dane besede, ni treba držati besede.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pahor v DZ poslal imena kandidatov za ustavne sodnike
Predsednik republike Borut Pahor je včeraj v DZ tudi uradno poslal predlog za izvolitev Mateja Accetta, Klemna Jakliča, Rajka Kneza in Marijana Pavčnika za ustavne sodnike (kratke biografije). Kandidati izpolnjujejo strokovne kriterije in vzbujajo zaupanje, po pogovorih s poslanskimi skupinami pa je mogoče tudi utemeljeno sklepati, da imajo potrebno podporo, je poudaril in napovedal, da se bodo vsi štirje kandidati za ustavne sodnike v prihodnjih dneh, še pred glasovanjem v DZ, ločeno predstavili javnosti. V Mandatno-volilni komisiji DZ so sklenili, da bodo predlog za imenovanje štirih novih ustavnih sodnikov obravnavali že danes.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Strokovni članki iz nove številke revije Odvetnik
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada potrdila predlog novele ZKP
Vlada je danes le potrdila predlog novele zakona o kazenskem postopku, ki je že nekaj mesecev čakal na to zeleno luč. Novela prinaša pomembne spremembe, s katerimi bodo institucije v vseh fazah kazenskega postopka dobile vzvode in jasno odgovornost zagotoviti hitrejši in učinkovitejši kazenski postopek. Predlog novele uvaja ločena odklonilna in pritrdilna mnenja vrhovnih sodnikov ter predvideva institut t. i. kvalificiranih ovaditeljev, ki bi jih bil tožilec dolžan obvestiti o tem, zakaj je neka njihova ovadba zavržena ter jim dati možnost predhodne opredelitve.

>> Enotno izvajanje probacijskih nalog
Vlada je na današnji seji potrdila besedilo predloga zakona o probaciji, ki bo vzpostavil enoten organ, ki bo združil izvajanje probacijskih nalog na enem mestu. Hkrati pa zakon določa namen in vsebino probacije, način njenega izvajanja, organe, pristojne za izvajanje probacije, in posamezne probacijske naloge.

>> Osnutek zakona glede odškodnin razlaščencem
Ministrstvo za finance je v ponedeljek v 30-dnevno javno obravnavo posredovalo osnutek zakona, ki skladno z odločitvijo ustavnega sodišča imetnikom delnic in podrejenih obveznic bank, ki so bili razlaščeni ob sanaciji bank v letih 2013 in 2014, ureja vložitev tožb. O morebitnih odškodninah bo odločalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

>> Stalni datum rednih lokalnih volitev
Na ministrstvu za javno upravo pripravljajo spremembe več zakonov s področja lokalne samouprave. Med drugim razmišljajo o določitvi stalnega termina rednih lokalnih volitev tako, da bi se vsaka štiri leta na volitve odpravili drugo nedeljo v novembru, drugi krog pa bi, kjer bi bilo to potrebno, sledil 14 dni kasneje.

>> Padla prva tožba posojilojemalca v švicarskih frankih
Na ljubljanskem višjem sodišču je padla prva tožba posojilojemalca v švicarskih frankih zoper banke, so sporočili iz Združenja Frank. "To pomeni, da bo naš boj za vzpostavitev nadzora nad bančnim sistemom v naši državi še daljši," so zapisali v združenju, potem ko je višje sodišče potrdilo odločitev prvostopenjskega, ki je zavrnilo tožbo.

>> Nekdanja ministrica pred preiskovalno komisijo o Teš 6
Pred preiskovalno komisijo DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je danes pričala nekdanja ministrica za gospodarstvo Darja Radić. Ko je ugotovila, da s projektom ni vse v redu, ga je poskušala upočasniti. "A podprla me ni nobena stranka, da o stroki ne govorim," je dejala.

>> Mariborsko okrožno sodišče lani uspešno
Mariborsko okrožno sodišče je skupaj s pripadajočimi okrajnimi sodišči v Mariboru, Slovenski Bistrici in Lenartu lani v reševanje prejelo 79.661 zadev, medtem ko jih je rešilo 88.909. Kot so pojasnili, je pripad zadev v zadnjih treh letih v rahlem upadanju, sodišče pa iz leta v leto uspešno znižuje število nerešenih primerov.

>> V primeru dečkov v javnost preveč podrobnosti
Celjski tožilci preučujejo ovadbo, podano zoper dva odvetnika, tesno povezana s primerom velenjskih dečkov. Sumijo ju kršitve tajnosti postopkov v zadevah, ki se navezujejo na prizadevanja babice, da bi za vnuka po sodni poti pridobila rejniško pravico.

>> Casiraghi od države terja 150.000 evrov
Le nekaj dni za tem, ko je Stephen Casiraghi po odločitvi vrhovnega sodišča iz zapora na Dobu po dolgih letih služenja različnih kazni zakorakal na svobodo, se je spet znašel na sodišču. Tokrat skuša kot tožnik na mariborskem sodišču od države iztožiti 150.000 evrov, ker naj bi ga leta 2011 v mariborskem zaporu poškodoval pravosodni policist.

>> Kresalova odstopa od tožbe zoper KPK
Dobrih sedem let po aferi z domnevno spornim najemom stavbe Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) na Dimičevi ulici v Ljubljani, zaradi katere je s položaja notranje ministrice odstopila Katarina Kresal, ta odstopa od tožbe zoper komisijo za preprečevanje korupcije. "Obupala" je namreč nad slovenskim sodnim sistemom.

>> Zagovornik enakosti nima pogojev za delo
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik na podlagi prejetih prijav ugotavlja, da je največ zatrjevane diskriminacije zaradi invalidnosti. Področje, kjer se najpogosteje dogaja, je področje dela. Opozoril pa je, da nima pogojev za delo in zagovornik tako še ni v celoti neodvisno in samostojno telo, kot ga predvideva zakon. Pristojna ministrstva so danes sporočila, da bodo iskala rešitve na predloge zagovornika načela enakosti.

>> V prihodnjih letih naj bi zgradili nov zapor
Ministrstvo za pravosodje želi v prihodnjih letih zgraditi nov zapor. Načrtujejo obnovo in dograditev ženskega zapora na Igu ter gradnjo novega moškega zapora v Dobrunjah, na lokaciji nekdanjega kamnoloma. Ko bo nov zapor v Dobrunjah dokončan, predvidoma leta 2021, bodo sedanji zapor na Povšetovi v Ljubljani zaprli. Slovenija spada med države z nizkim odstotkom zapornikov, a so slovenski zapori še naprej prenaseljeni, v poročilu o zaporih za leto 2015 ugotavlja Svet Evrope (SE).

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZPP-E že velja
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki obsegajo več kot 130 členov, naj bi zagotovile racionalnejše, enostavnejše in prožnejše postopke, predvsem pa poenotenje sodne prakse. S spremembo 367. člena (primerjalnik besedila) se ukinja dovoljena revizija (do sedaj je veljalo, da je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000 evrov). S tem, ko je mogoča samo dopuščena revizija, se Vrhovnemu sodišču priznava položaj najvišjega sodišča, ki je zadolženo za enotnost sodne prakse in razvoj prava skozi sodno prakso in ne predstavlja več tretje stopnje v sporih, ki so večje vrednosti. Novela je začela veljati 14. marca, uporabljati pa se začne 14. septembra, razen dopolnitev 392., 393., in 394. člena, ki se že uporabljajo in spreminjajo ureditev tožbe za razveljavitev sodne poravnave.

>> V veljavi tudi novela ZNPPol
Veljati je začela obsežna novela > Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), ki pa se bo začela uporabljati 13. aprila. Novela med drugim ureja možnosti uporabe električnega paralizatorja (86.a člen) in sistema za optično prepoznavo registrskih tablic (113. člen) ter zbiranje podatkov o letalskih potnikih (112.a člen).

>> Overitev listin v mednarodnem prometu
V veljavi je tudi Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1), ki omogoča dodatno racionalizacijo odločanja pristojnih organov v postopkih overjanja javnih listin, lažje uveljavljanje pravic strank ter uresničevanje načela hitrosti in ekonomičnosti postopka. Zakon določa pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v Sloveniji, z uporabo v tujini ter pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v tujini, z uporabo v Sloveniji.

>> Čezmejno izvajanje storitev
Veljati je začel tudi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2018. Novi zakon določa pogoje pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v RS, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU, ter pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v drugi državi članici EU, začasno izvajajo storitve v RS. Zakon naj bi predvsem preprečil čezmejno izvajanje storitev in napotitev delavcev na delo t.i. slamnatih podjetij ter drugih delodajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev glede vključenosti delavca v obvezna socialna zavarovanja v RS.

>> Drugi zakoni
11. marca sta začela veljati novela > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), slednji vsebuje vrsto določb, ki se začnejo uporabljati kar nekaj let po sami uveljavitvi zakona (50. člen). 14. marca pa je začel veljati Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2019.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Slovenski pravosodni meritokratski deficit    

dr. Matej Avbelj
   
Vem, da je nekdaj bilo drugače in prav tako vem, da v slovenski pravodajni praksi ohranjamo neznosen institut avtentične razlage zakona s strani Skupščine, pardon Državnega zbora. A to je relikt skupščinskega sistema, ki bi že zdavnaj moral biti pokopan pod težo zgodovine. Vsaj Vrhovno sodišče pa bi moralo vedeti, kaj je vloga in naloga sodišč. Če tega ne ve, imamo opravka z očitnim meritokratskim deficitom. Ta je res zelo škodljiv, ker vpliva na samo (ne)odvisnost sodstva. Če vrhovni predstavnik sodne veje oblasti prosi nosilca izvršilne veje oblasti za razlago nekega predpisa, taka sodna veja oblasti ni in ne more biti neodvisna.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pogodbena kazen v pogodbi o zaposlitvi
Ker je tožencu na podlagi njegove redne odpovedi prenehala pogodba o zaposlitvi pri tožeči stranki dne 31. 5. 2010 in se je dne 1. 9. 2010 zaposlil pri drugi zavarovalnici, ga je tožeča stranka tožila za plačilo pogodbene kazni. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo, v pritožbenem postopku pa je takšno odločitev podprlo tudi višje delovno in socialno sodišče s sodbo št. Pdp 767/2016 z dne 12.12.2016. Sodišči sta se postavili na stališče, da je takšno določilo o pogodbeni kazni nično. Ugotovilo je, da je v času nastanka spornega razmerja veljal Zakon o delovnih razmerjih (iz leta 2002, v nadaljevanju ZDR). Višje sodišče je poudarilo, da pogodba o zaposlitvi ni pogodba civilnega prava, zato ni mogoče razpravljati o neposredni uporabi civilnopravnega instituta »pogodbena kazen« ter da ga ni mogoče uporabiti za utrditev obveznosti spoštovanja konkurenčne klavzule, določene na podlagi ZDR. Ob tem je poudarilo, da so delovna razmerja drugačna od civilnopravnih razmerij, saj je ena od strank delovnega razmerja delavec, ki je v podrejenem, odvisnem razmerju do delodajalca, v civilnem razmerju pa gre za prirejeni stranki.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Nina Scortegagna Kavčnik:
Minimalno trajanje letnega dopusta
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je doživelo že 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 210 strokovnimi članki, več kot 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja in upravno) in 1.759 judikati sodišča EU ter več kot 210 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.