c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Februar 2017, številka 06 / letnik XV.
 
Quod nullum est, nullum producit effectum.
Kar je nično, nima nobenega učinka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Florjančiču podpora mandatno-volilne komisije DZ
Mandatno-volilna komisija je Državnemu zboru sklenila predlagati, naj na mesto predsednika Vrhovnega sodišča imenuje vrhovnega sodnika Damijana Florjančiča. Za takšen sklep je glasovalo 11 članov komisije, proti pa jih je bilo pet. Stališči so sicer predstavili le v SMC in SDS. V prvi so napovedali, da bodo Florjančiča podprli, v SDS pa so mu podporo odrekli. Pravosodni minister Goran Klemenčič je v uvodu povedal, da se je med dvema na javni poziv prijavljenima kandidatoma odločil za Florjančiča, ker gre za kariernega sodnika, ki je opravil celotno pot od prvostopenjskega do vrhovnega sodišča, v vmesnem času pa je kot dodeljeni sodnik na ministrstvo za pravosodje opravljal tudi naloge, povezane z zakonodajnimi postopki ter področjem usposabljanja in izobraževanja.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen predlog novele Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E)
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela Zakona o tujcih že velja
Novela > Zakona o tujcih (ZTuj-2), ki je začela veljati 4. februarja, predvideva možnost sprožitve posebnega ukrepa, ki bi ob zaostrenih migracijskih razmerah omejil vstop tujcev v državo. Sprejeta ureditev po mnenju številnih pravnih strokovnjakov ter nevladnih in medvladnih organizacij nesorazmerno krši človekove pravice in temeljne svoboščine, še zlasti pravico do azila. Omenjeni posebni ukrep, ki ga na predlog vlade sproži državni zbor z absolutno večino (10.a člen), pomeni, da policija tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev, ne dovoli vstopa v našo državo. Tujca, ki je nezakonito na območju izvajanja ukrepa, privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je nezakonito vstopil (10.b člen). Ukrepa naj ne bi uporabljali, ko bo neposredno ogroženo življenje tujca, ko bo obstajala resna nevarnost, da bo podvržen mučenju, nečloveškemu, ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju v državi, v katero bi bil napoten, ali pa zaradi zdravstvenih okoliščin. Prav tako ukrep ne bo veljal v primeru ocene, da gre za mladoletnika brez spremstva.

>> Pomoč gospodarskim družbam in zadrugam v težavah
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT), ki bo začel veljati 18. februarja, jasneje opredeljuje merila upravičenosti do pomoči ter zahteva delitev bremen prestrukturiranja med državo in deležniki. Pomoč bodo po novem lahko dobili le podjetja ali zadruge, katerih propad bi povzročil velike socialne težave ali resno širše vplival na gospodarstvo države. Zakon uvaja novo obliko pomoči - začasno podporo prestrukturiranju. Poudarek je tudi na pripravi izvedljivega programa prestrukturiranja, katerega obvezne sestavine bodo sedaj zakonsko določene. Breme prestrukturiranja bodo morali z državo sorazmerno deliti tudi deležniki - lastniki, partnerji in upniki. Pristojnost za odločanje o pomoči bo z vlade prenesena na gospodarsko ministrstvo.

>> Odškodnine za zemljišča z varovalno ograjo
18. februarja bo začela veljati novela > Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2), ki jasneje določa tehnična sredstva za nadzor meje in predvideva odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja. Postopke upravičenost do nadomestila bodo vodile upravne enote, pritožbeni organ bo ministrstvo. Lastniki in posestniki bodo do nadomestil upravičeni, če se na njihovem zemljišču postavi, namesti, uporablja, vzdržuje ali shranjuje varovalna ograja ali druga tehnična ovira, in sicer če to otežuje redno rabo zemljišča. Če to traja dlje kot 24 mesecev, se jim lastninska pravica na zemljiščih začasno obremeni s služnostjo v javno korist. Zakon pa ob tem predvideva vzpostavitev evidence nadomestil in služnosti v javno korist.

>> Opuščene delnice na Kad
Novela > Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), ki je začela veljati 4. februarja, ureja pravno podlago za prenos vrednostnih papirjev, ki so se jim imetniki po ukinitvi registrskih računov pri KDD odpovedali, na Kapitalsko družbo (Kad). Poleg prevzema opuščenih vrednostnih papirjev, bo Kad postal tudi imetnik tistega premoženja, ki bo po petih letih ostalo na sodnem depozitu. Z novelo so zato urejeni tudi postopki za primere, če bi Kad s tem v kateri od družb presegel prevzemni prag.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 5
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ob testu DNK brez petletnega omejevalnega roka za obnovo postopka o ugotavljanju očetovstva
Ustavno sodišče je razveljavilo ureditev iz zakona o pravdnem postopku (tretji odstavek 406. člena v zvezi s tretjim odstavkom 396. člena), ki je omejevala možnost obnove postopka o ugotovitvi očetovstva na pet let po pravnomočnosti sodbe tudi, če sta stranki sporazumno opravili test DNK, ki je nasprotoval sodbi. Ustavno sodišče je ugotovilo, da objektivni prekluzivni rok posega v pravico iz 35. člena ustave.

>> Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo CSD Velenje
Ustavno sodišče je s sklepom zavrglo ustavno pritožbo, ki jo je v zvezi s sodbo vrhovnega sodišča v zadevi dveh dečkov v začetku letošnjega leta vložil Center za socialno delo (CSD) Velenje. Ustavno sodišče o zadevi ni vsebinsko odločalo, ampak v sklepu navaja, da je pritožbo vložila neupravičena oseba. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa poudarjajo, da ministrstvo ni stranka v postopku v tej zadevi, saj je pritožbo na ustavno sodišče vložil CSD Velenje in ne ministrstvo.

>> DS podprl razširjena pooblastila občinskih redarjev in policije
Državni svetniki so na torkovi seji brez razprave podprli novelo zakona o občinskem redarstvu in novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki sta v drugi obravnavi državnega zbora. So pa pomisleke o noveli zakona o občinskem redarstvu izrazili člani komisije DS za državno ureditev, ki ocenjujejo, da nekatere stvari ureja premalo natančno. Predlog novele določa, da bo smel občinski redar uporabiti telesno silo in plinski razpršilec tudi v primeru, ko oseba ne bo upoštevala njegove ustne odredbe oz. ukaza in bo skušala oditi. Prav tako bo lahko redar izvedel ugotavljanje identitete posameznika. Novela zakona o nalogah in pooblastilih policije pa med drugim policiji omogoča zbiranje in uporabo podatkov o letalskih potnikih za vse lete, optično prepoznavanje registrskih tablic, hkrati pa razširja možnost zbiranja biometričnih podatkov. Uvaja tudi možnost uporabe električnega paralizatorja.

>> Prizadevanja za spremembo avstrijske delovne zakonodaje
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je na izredni seji zavzel za odločno ukrepanje vlade proti avstrijski delovni zakonodaji, ki po besedah predlagateljic SDS in NSi prinaša protekcionistične ukrepe in kršitve evropske zakonodaje. Kot skrajni ukrep so navedli tudi tožbo na Sodišču EU.

>> Višje sodišče potrdilo 23 let zapora za Helbla
Mariborsko višje sodišče je potrdilo sodbo tamkajšnjega okrožnega sodišča, ki je Alešu Helblu novembra lani prisodilo 23 let zapora za umor Darka Novaka, je potrdil vodja mariborskega tožilstva Drago Šketa. Helbl je sicer umor priznal že na predobravnavnem naroku, vendar se je obramba pritožila na višino izrečene kazni.

>> Zadeva Patria II
Sodni senat ljubljanskega višjega sodišča v zadevi Patria II je v ponedeljek zavrnil vse dokazne predloge obrambe. Obravnava se bo zaključila prihodnji teden, ko bo zaključno besedo dobil zagovornik Petra Zupana. Zagovornik Jureta Cekute je danes sodišču predlagal, naj obsodilno sodbo spremeni v oprostilno, tožilstvo pa vztraja pri obsodilni sodbi.

>> Izvedensko mnenje izločeno zaradi politične pripadnosti izvedenca
Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je iz spisa preiskave proti predsedniku SDS Janezu Janši izločil izvedensko mnenje komisije, ki je ocenila vrednost zemljišča v Trenti. Kot poročajo mediji, je bila za tričlanski senat sporna politična pripadnost enega od izvedencev, saj je bil nekoč mestni svetnik SD. V preiskavi glede zemljišča v Trenti sta se poleg predsednika SDS znašla še nekdanji predsednik uprave Imosa Branko Kastelic in nekdanji direktor Eurogradenj Klemen Gantar zaradi očitkov tožilstva, da je Imos preplačal nakup zemljišča in s tem omogočil Janši pridobitev dobrih 100.000 evrov premoženjske koristi. Janša je posesti v skupni izmeri 15.000 kvadratnih metrov leta 2005 prodal za 130.000 evrov.

>> Vodušek tudi v Slovenj Gradcu zahteval izločitev sodnikov
Na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu se je v ponedeljek po zavrženi zahtevi novinarja Vladimirja Voduška za izločitev vseh sodnikov slovenjgraškega sodišča in Višjega sodišča v Mariboru začela glavna obravnava v kazenski zadevi, v kateri je Vodušek obtožen poskusa izsiljevanja nekdanjega predsednika uprave Uniorja Gorazda Korošca in Vinka Stiplovška.

>> Zadeva Merkur
Predsednik uprave idrijske družbe H&R Edvard Svetlik je na torkovem predobravnavnem naroku zanikal vpletenost v sporno financiranje menedžerskega prevzema Merkurja. S tožilstvom se je sicer predhodno že dogovoril o sporazumu o priznanju krivde, zdaj pa je od njega odstopil, ker je tožilstvo naknadno spremenilo očitek obtožbe v njem.

>> Neizpolnjeni ostajata še dve priporočili Greca
Vlada se je danes seznanila z drugim vmesnim poročilom o napredku pri izvajanju priporočil skupine držav proti korupciji Greco. Slovenija je v celoti zadovoljivo izpolnila oz. obravnavala 12 od 19 priporočil. Pet jih je delno izpolnjenih, dve ostajata neizpolnjeni, in sicer neizpolnjena oz. delno izpolnjena ostajajo priporočila, ki se nanašajo na preprečevanje korupcije pri poslancih, sodnikih in tožilcih. Greco tako med drugim ugotavlja, da ni bilo presoje učinkovitosti pravil o stikih članov DZ in DS z lobisti. Slovenija pa tudi še ni proučila možnosti za spremembo postopka za imenovanje vrhovnih sodnikov tako, da bi se zmanjšala možnost političnega vpliva.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Poziv k solidarnosti v begunski krizi
Evropska komisija je včeraj znova pozvala k solidarnosti članic pri soočanju z begunsko krizo, saj poročilo o izvajanju načrta za premeščanje beguncev znotraj unije v pomoč Italiji in Grčiji ni zadovoljivo. Če do naslednjega poročila v marcu ne bo bistvenega napredka, bo komisija premislila o ukrepanju proti kršiteljicam dogovorov.

>> Komisija ni začela pravnih postopkov proti Sloveniji
V Evropski komisiji niso začeli pravnih postopkov proti Sloveniji v povezavi s kriminalističnimi preiskavami v Banki Slovenije, so sporočili v Bruslju v odzivu na neuradne navedbe, da naj bi komisija vložila tožbo oziroma pravno ukrepala proti Sloveniji zaradi lanskih preiskav v slovenski centralni banki. Takrat je predsednik ECB Mario Draghi pri slovenskemu državnemu tožilstvu in Evropski komisiji protestiral zaradi nezakonite zaplembe informacij ECB. V evropski banki so zahtevali izločitev zaupnih informacij ECB na notranjem omrežju Banke Slovenije.

>> Tusk želi ostati na položaju še dve leti in pol
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je na vrhu EU na Malti izrazil pripravljenost na podaljšanje mandata še za dve leti in pol. Njegov prvi mandat se sicer izteče konec maja, mogoče ga je podaljšati enkrat. Drugih kandidatov za ta položaj za zdaj ni, pravijo viri pri EU.

>> Države EU morajo preganjanim dovoliti vstop
Generalni pravobranilec Sodišča EU Paolo Mengozzi je v torek objavljenem mnenju zapisal, da je treba ljudem, ki jim grozi mučenje ali drugo nečloveško ravnanje, dovoliti vstop v Evropo. Članice EU jim v teh primerih ne smejo odreči humanitarnega vizuma, je ocenil. Sodbo bo sodišče šele sprejelo in mnenje zanj ni zavezujoče, a običajno mu sledi.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Med 'delovati' in 'ravnati' v javnem interesu – dokazljiva, a ne lahko dokazljiva zadeva    

dr. Andraž Teršek
   
Zdi pa se mi, da je izhodišče stavkajočih napačno, tudi njihova pravna razlaga zapleta. Eno je vprašanje njihove zahteve na temelju zaščite njihovih socialnih in ekonomskih pravic v vlogi zaposlenih, torej delovnopravnih pravic. V tem oziru je presoja konkretne pravice do stavke ena zadeva. Presoja se delovnopravno. Treba je odgovoriti na vprašanje, ali je res prišlo do neposrednega in pravno pomembnega kršenja ekonomskih in socialnih pravic stavkajočih, predvsem kot članov orkestra, in katere pravice točno so bile pomembno kršene s točno določenimi ravnanji ali ukrepi?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 37 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 38 verzij besedil zakona, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 250 strokovnimi članki, več kot 380 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.