c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2016, številka 45 / letnik XIV.
 
Exempla illustrant non restringunt legem.
Primeri zakon razlagajo in ne zožujejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Drugi del izbora 10NP
Le še do torka, 22. novembra, do 12. ure lahko glasujete za svojega kandidata izmed 20 finalistov drugega dela izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2016.Na slovesnosti, ki bo v sredo, 30. novembra, v ljubljanskem Hotelu Lev, bodo najvplivnejši slovenski pravnice in pravniki prejeli priznanja ter v razpravi predstavili svoje poglede na različne aktualne teme in dogodke v slovenskem političnem, gospodarskem in družbenem okolju. Tako kot vsako leto pričakujemo zanimivo in polemično razpravo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Video posnetek okrogle mize: Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZPND-A prinaša ničelno toleranco do nasilja
S spremembami in dopolnitvami > Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki bodo začele veljati 19. novembra, naj bi zaščitili žrtve nasilja v družini in izboljšali delovanje državnih institucij pri obravnavi tega nasilja. Novela izrecno prepoveduje nasilje v družini in telesno kaznovanje otrok, širi opredelitvi nasilja v družini in družinskih članov ter določa možnosti za ukrepanje policije in sodišč. Novi 3.a člen določa, da je prepovedana katerakoli oblika telesnega kaznovanja otrok, za katero se štejejo vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode. Dopolnjujejo se tudi ukrepi sodišča zaradi nasilnih dejanj (primerjalnik besedila 19. člena) in zagotavlja večje varstvo identitete žrtve, katere podatki se lahko javno objavijo zgolj s soglasjem žrtve (kadar pa gre za otroka, pa le, če se s tem ne izpostavlja otrok ali njihovih osebnih podatkov). Dodatno zaščito žrtve zagotavljata tudi novi 9.a in 9.b člen.

>> Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki bo začel veljati 19. novembra, uradu za preprečevanje pranja denarja prinaša inšpekcijska pooblastila, v skladu s katerimi bo lahko izvajal nadzor pri vseh zavezancih na kraju samem. Trenutna ureditev namreč ne omogoča optimalnega nadzora in preprečevanja pranja denarja oz. financiranja terorizma. Vzpostavljen bo tudi register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastniki podjetja, ga nadzirajo, kako drugače obvladujejo ali v imenu katerih se izvaja določena transakcija. Subjekti, ki so vpisani v poslovni register, bodo morali tako ugotoviti podatke o dejanskih lastnikih in jih vpisati v nov register. Zakon med drugim znižuje mejne vrednosti, nad katerimi morajo zavezanci uradu sporočati podatke o gotovinskih transakcijah, in sicer s 30.000 evrov na 15.000 evrov (68. člen).

>> Zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb
Novela > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) skupaj z novelo > Zakona o dohodnini (ZDoh-2) in novelo > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) sestavlja t. i. mini davčno reformo, katere namen je prerazporeditev davčnih bremen v korist znižanja stroškov dela in povečanja konkurenčnosti poslovnega okolja. Novela ZDDPO-2N zvišuje stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb s 17 na 19 odstotkov s 1. januarjem 2017.

>> Objavljeni so bili tudi:
    • Spremembe in dopolnitve > Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), veljavnost od 19. novembra;

    • Dopolnitve > Zakona o motornih vozilih (ZMV), veljavnost od 19. novembra;

    • Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS), veljavnost od 19. novembra;

    • Spremembe in dopolnitve > Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), veljavnost od 19. novembra.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 67, 68 in 69
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zadnji dan za predlaganje novih ustavnih sodnikov
Danes se izteče rok za prijavo na poziv za vložitev kandidatur za štiri ustavne sodnike. Predsednik republike Borut Pahor je poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov objavil 23. septembra. Marca prihodnje leto se namreč izteče mandat ustavnim sodnikom Jasni Pogačar, Mitji Deisingerju, Janu Zobcu in Ernestu Petriču.

>> Vrhovno sodišče bo začasno vodila Nina Betetto
Vrhovni sodniki so danes na občni seji sklenili, da bo vsa predsedniška pooblastila za vodenje sodišča do izvolitve novega predsednika kot podpredsednica prevzela sodnica Nina Betetto, so sporočili iz vrhovnega sodišča. Predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši namreč konec tega meseca poteče mandat. Na Sodnem svetu so prejeli dve vlogi, in sicer kandidaturi vrhovnega sodnika Damijana Florjančiča ter ponovno vrhovnega sodnika svetnika Rudija Štravsa.

>> Novela ZIntPK za učinkovitejše delo KPK
V drugi polovici prihodnjega tedna bo javnosti predvidoma predstavljen predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so pojasnili na ministrstvu za pravosodje. Načrtovane spremembe naj bi zagotovile večjo pravno varnost delovanja komisije, pa tudi oseb in institucij, ki so predmet njenega nadzora. Obenem predvidevajo okrepitev pristojnosti komisije, in sicer na področjih identifikacije in odprave sistemskih korupcijskih tveganj, nasprotij interesov in nadzora nad premoženjskim stanjem zavezancev.

>> Ukrepi v javnem sektorju
Minister Boris Koprivnikar in koalicijski člani odbora DZ za notranje zadeve so se dogovorili, da bodo na seji odbora podprli predlog vlade za umik predloga zakona o ukrepih v javnem sektorju iz parlamentarnega postopka. Predlog naj bi vrnili na vlado, želijo pa, da se nadaljujejo pogajanja z javnim sektorjem. Po predlogu zakona tudi v prihodnjem letu zaposlenim v javnem sektorju ne bi pripadel del plače za redno delovno uspešnost, ostale bi omejitve pri delovni uspešnosti iz povečanega obsega dela, tudi v letu 2017 ne bi bilo uskladitve plač in izplačilo napredovanj bi zamaknili v december.

>> Glede razlastitev v bankah predvideno obrnjeno dokazno breme in skupinske tožbe
Ministrstvo za finance je začelo pripravljati zakon, ki bo sledil sodbi ustavnega sodišča glede zagotavljanja pravnega varstva v primeru ukrepov ob sanaciji bank leta 2013. Predvidena je možnost vpogleda v dokumentacijo, ki je bila podlaga za odločbe, obrnjeno dokazno breme in vzpostavitev sistema kolektivnih tožb, so povedali na komisiji DZ.

>> Predlog za lažji kazenski pregon neplačevanja delavcev
Društvo Svetovalnica za migrante ob podpori sindikatov ministrstvu za pravosodje predlaga spremembe kazenskega zakonika, s katerimi bi olajšali kazenski pregon v primerih, ko delavci ne dobijo plačanih plač ali prispevkov. Sedaj je namreč potrebno dokazovanje direktnega naklepa, tožilstvo pa veliko ovadb zavrže.

>> Sodišče dva meseca po izreku spisalo in odposlalo sodbo v zadevi Istrabenz
Okrožno sodišče v Ljubljani je v petek, dva meseca po izreku, spisalo in strankam v postopku odposlalo sodbo v zadevi Istrabenz, v kateri je bil v ponovljenem postopku med drugimi znova obsojen nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar. Rok za pritožbo je 15 dni od datuma vročitve, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

>> KPK bo spoštovala sodbo v zadevi Škrlec
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) bo sodbo vrhovnega sodišča, ki je pritrdilo odpravi njenih ugotovitev v zadevi Škrlec tudi v primeru Aleša Zalarja, spoštovala. Do napovedanih odškodninskih tožb pa se predsednik KPK Boris Štefanec ne želi opredeliti.

>> Krašovec zapustil tudi sodniške vrste
Nekdanji generalni sekretar vlade Darko Krašovec je zapustil tudi sodniške vrste. Sodniški službi se je odpovedal sam, sodniška funkcija pa mu je z odločbo Sodnega sveta prenehala 18. septembra. O Krašovčevem ravnanju - zastopanju družinskega podjetja pred sodiščem in zahtevi za izločitev sodnikov - je na pobudo Sodnega sveta odločala tudi komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu. Izdala je mnenje, da je Krašovec z zahtevo po izločitvi vseh sodnikov in sodstva v državi jemal ugled in dostojanstvo sodstva.

>> Knjiga Kriminologija prejela nagrado "odlični v znanosti"
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije že peto leto zapored organizira serijo dogodkov, na katerih so predstavljeni pomembnejši dosežki slovenske znanosti. Nagrajena knjiga Kriminologija prinaša sistematično, celovito in vsestransko obravnavo kriminologije kot znanstvene vede, ki se ukvarja s kriminaliteto kot individualnim in družbenim pojavom ter z oblikami družbenega odzivanja nanjo. Priznani strokovnjaki z različnih področij so vanjo prelili bogata teoretična spoznanja ter ugotovitve domačega in tujega raziskovanja najrazličnejših odklonskih pojavov v družbi, njihovih vzrokov in značilnosti.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./97. Ali bi nas moralo biti strah    

Vlasta Nussdorfer
   
V časih, ko imamo dostop tako rekoč v vse domove in spalnice, ko skoraj nič ne more ostati skrivnost, je lov za vsako podrobnostjo v Ameriki presegel vse meje. (Ne)slavni so postali celo nekateri Slovenci, kraji, šole, učitelji, sošolci, prijatelji in domnevni ljubimci kandidatove soproge. Je bilo vse to sploh res? Napisana je bila knjiga in spoznali smo sorodstvo, rumeni tisk je odkril skoraj vse. Ali je dopustno, da poznamo vse plati njihovega zasebnega življenja, pa čeprav so javne osebnosti?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ugovor proti odpustu obveznosti
Upnik je vložil ugovor proti odpustu obveznosti, s katerim je uveljavljal, da je preizkusno obdobje prekratko, saj je sodišče dolžniku določilo preizkusno obdobje v trajanju treh let. Dolžino preizkusnega obdobja določi sodišče ob upoštevanju starosti stečajnega dolžnika, njegovih družinskih razmer, zdravstvenega in drugih osebnih stanj ter razlogov za njegovo insolventnost (četrti odstavek 400. člena ZFPPIPP). Petletno preizkusno obdobje sodišče določi res za skrajne primere, denimo za situacije, ko gre za izjemno visoke zneske dolgov, očitno neodgovorno ali neskrbno ravnanje stečajnega dolžnika ali visoke mesečne prejemke ob odsotnosti še morebitnih drugih olajševalnih okoliščin.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 25 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 26 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan s 1750 strokovnimi članki, skoraj 1600 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 35.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. oktober 2016 Uskladitev pokojnin +0,4%
1. oktober 2016 Starostna pokojnina kmetov 236,12 237,06 €
1. oktober 2016 Starostna pokojnina kmetov borcev NOV 472,25 474,14 €
1. januar 2017 Globa za prekrške dimnikarskih družb po novem ZDimS od 800 do 1.200 EUR
28. oktober 2016 Povprečna bruto plača v RS za avgust 2016 v primerjavi z julijem 1.549,78 1.571,30 EUR (+1,4%)
28. oktober 2016 Povprečna neto plača v RS za avgust 2016 v primerjavi z julijem 1.010,78 1.023,28 EUR (+1,2%)
28. oktober 2016 Rast cen življenjskih potrebščin septembra 2016 v primerjavi z avgustom 0,1%
1. november 2016 Mesečna TOM za november, v primerjavi z oktobrom 0,0 0,1%
1. november 2016 Letna TOM za november, v primerjavi z oktobrom 0,00 1,23%
1. november 2016 Največje letno število nadur po novi KP za lesarstvo 180 170 ur
1. november 2016 Najnižja osnovna plača za I. tarifni razred po novi KP za kmetijstvo in živilsko industrijo 459,36 462,84 €
1. november 2016 Najnižja osnovna plača za VIII. tarifni razred po novi KP za kmetijstvo in živilsko industrijo 1.077,06 1.087,50 €
1. januar 2017 Dodatek za delo preko polnega DČ po novi KP za dejavnost poslovanja z nepremičninami 30 40%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.