c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2016, številka 07 / letnik XIV.
 
Quod nullum est, nullum producit effectum.
Kar je nično, nima nobenega učinka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlogi za spremembe Poslovnika DZ
Komisija DZ za poslovnik se bo konec meseca lotila kopice predlogov za spremembo parlamentarnega poslovnika. Med pomembnejšimi je med drugim predlog, po katerem eno izmed mest podpredsednika DZ ne bi več nujno pripadalo največji, pač pa katerikoli opozicijski stranki. Predlogi sprememb se nanašajo tudi na obvezne sestavine zakonov oziroma zakonodajno sled, in sicer bi moral vsak predlog zakona vsebovati tudi podatke o tem, kateri zunanji svetovalci so sodelovali pri pripravi predpisa. Po enem izmed predlogov bi tem podatkom dodali še znesek plačila, ki so ga zunanji svetovalci prejeli. Za potrditev sprememb in dopolnitev poslovnika sta potrebni vsaj dve tretjini glasov navzočih poslancev, zato ni bilo veliko radikalnih predlogov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o dedovanju (ZD-C)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pravobranilec Sodišča EU: Ustavno sodišče mora presoditi o sorazmernosti in skladnosti ukrepov
Generalni pravobranilec Sodišča EU je v mnenju o vprašanjih, ki jih je glede sanacije slovenskih bank naslovilo ustavno sodišče, zapisal, da bruseljske smernice o državni pomoči bankam niso zavezujoče, a ustavno sodišče mora presoditi o sorazmernosti in skladnosti ukrepov z načelom upravičenih pričakovanj in pravico do zasebne lastnine. Na te smernice se sicer izgovarjata država ter Banka Slovenije, a se ob tem izpostavlja tudi, da so v Bruslju dali jasno vedeti, da ob neupoštevanju teh smernic obsežnim sanacijskim ukrepom za slovenske banke s konca 2013 zelene luči ne bodo prižgali.

>> Pristojni odbor proti zadržanju dodatnih pooblastil vojske
Člani parlamentarnega odbora za obrambo so včeraj soglasno in brez razprave izrazili podporo mnenju zakonodajno-pravne službe, da pobuda varuha za začasno zadržanje izvajanja člena 37.a zakona o obrambi ni utemeljena. Gre za člen zakona, ki državnemu zboru omogoča, da vojski izjemoma podeli nekatera policijska pooblastila.

>> Vlada za zvišanje taks v upravnih postopkih
Vlada je potrdila besedilo predloga novele zakona o upravnih taksah in ga poslala v obravnavo DZ. Z njim med drugim zvišuje takse v upravnih postopkih, od česar si v drugi polovici leta 2016 obeta za vsaj 590.000 evrov več prihodkov, v prihodnjem letu pa za 1,1 milijona evrov. Spremembe vlada načrtuje tudi v samih postopkih. Novela tako natančneje opredeljuje organ, ki bo pristojen za reševanje pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog oziroma sklep glede oprostitve takse.

>> Predlog nove prostorske in gradbene zakonodaje
Predlog nove prostorske in gradbene zakonodaje - gre za predloge treh zakonov, katerih osnutki so do petka v javni obravnavi - bo pripravljen do konca maja. Ta predvideva vodjo gradnje (natančna definicija slednjega je še stvar dogovora s strokovnjaki), ureja se postopek legalizacije črnih gradenj, samograditeljstvo pod določenimi pogoji ostaja. Občine, ki se med drugim zavzemajo za bolj enostavne in hitrejše postopke, so pripravile več pripomb na predloge.

>> Ukrepi na pravobranilstvu in agenciji
Pravosodni minister Goran Klemenčič in kmetijski minister Dejan Židan sta se po preučitvi vseh poročil glede prepozno oddane tožbe v primeru zapiranja Tovarne sladkorja Ormož odločila za zahtevo oz. uvedbo disciplinskih postopkov v obeh institucijah, ki sta se znašli na udaru - državnem pravobranilstvu in agenciji za kmetijske trge. Na državnem pravobranilstvu so prejeli zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka proti pravobranilcu Lucijanu Bembiču.

>> Revizijska pristojnost računskega sodišča v Banki Slovenije
Vlada je obravnavala poročilo o realizaciji sklepov komisije za nadzor javnih financ, ki je lani februarja med drugim pozvala, naj računsko sodišče revidira poslovanje Banke Slovenije v letih 2012, 2013 in 2014. Vlada predvidoma za maj napoveduje predlog zakonskih sprememb za določitev pristojnosti računskega sodišča v Banki Slovenije.

>> Zagovornik načela enakosti
Zagovornik načela enakosti trenutno deluje v okviru ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po predlogu zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki ga je vlada poslala v sprejem DZ, bo zagovornik načela enakosti preoblikovan v samostojen državni organ po zgledu ureditve statusa Informacijskega pooblaščenca. Državo bo letno stal 200.000 evrov.

>> Odbor za notranje zadeve obsodil sovražni govor
Parlamentarni odbor za notranje zadeve je na torkovi nujni seji obsodil vse primere izražanja in spodbujanja sovraštva. Pristojnim organom predlaga, da ustrezno obravnavajo vse te primere, vladi pa, da preuči potrebe po spremembah zakonodaje, ki ureja sankcije za sovražni govor.

>> Kamenikovi športni copati ostajajo kot dokaz
Celjsko okrožno sodišče je zavrnilo zahtevo zagovornika Kristijana Kamenika v primeru Tekačevo o izločitvi dokaza s hišne preiskave na domu Konjičana, poročajo mediji. Kamenika obtožnica bremeni štirikratnega umora leta 1997, v hišni preiskavi pa so mu zasegli športne copate, ki ostajajo edini posredni dokaz, da je hodil po kmetiji v Tekačevem.

>> Komisija za etiko o svetovanju sodnika Vlaja
Komisija za etiko pri sodnem svetu je ocenila, da ravnanje vrhovnega sodnika Janeza Vlaja, ki je veleposlaniku Vladimirju Kolmaniču prijateljsko svetoval v sporu z zunanjim ministrstvom, ni bilo etično sporno, temveč izraz sodnikove človečnosti. Opredelitev komisije je sicer predlagal predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša.

>> Dostop otrok do sodišč
Slovenija se glede na to, kako učinkovito lahko otroci dostopajo do sodišč za zaščito njihovih pravic, uvršča na 20. mesto med 197 državami, kaže najnovejše poročilo Mednarodne mreže za otrokove pravice (Crin). Med pomanjkljivostmi v Sloveniji Crin izpostavlja premajhno težo stališč otrok v postopkih pred sodišči.

>> Na zunanjepolitičnem področju smo med najbolj pasivnimi v EU
ECFR je že šesto leto zapored pripravil obseženo oceno evropske zunanje politike, tako skupne evropske zunanje politike kakor tudi zunanjih politik držav članic EU. Glavna ugotovitev potrjuje, da je EU vsako leto manj sposobna vplivati na svojo soseščino, vzhodno in južno. Slovenija sodi med najbolj pasivne in neiniciativne države v EU na področju zunanje politike.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Gospodarjenje z gozdovi
13. februarja je začel veljati Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), ki ukinja koncesije in predvideva ustanovitev novega podjetja za rabo ter izkoriščanje lesa iz državnih gozdov, ki bo v izključni lasti države. Glavna dejavnost družbe Slovenski državni gozdovi bo razpolaganje z državnimi gozdovi in njihovo pridobivanje ter upravljanje z gozdovi. Poleg tega bo lahko opravljala še druge dejavnosti s tega področja, kot so organiziranje centrov za zbiranje oz. predelavo lesa in ustvarjanje pogojev za razvoj ter vzpostavljanje gozdno-lesnih verig. Vlada mora sprejeti akt o ustanovitvi družbe in vložiti predlog za njen vpis v register pri registrskem organu najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega zakona. Obstoječa pogodbena razmerja v zvezi z gospodarjenjem z državnimi gozdovi se morajo uskladiti z določbami tega zakona najpozneje do 1. julija 2017.

>> Podaljšanje kriznih pristojnosti policije
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za podaljšanje izvajanja ukrepov kriznega odzivanja, določenih v prvem odstavku 2. člena Odloka o ukrepih kriznega odzivanja v okviru pristojnosti policije. Izvajanje ukrepov kriznega odzivanja se podaljša za tri mesece.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveni mesti predsednika Višjega sodišča v Kopru in podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Kandidaturo je potrebno poslati do 16. marca 2016.

>> Postopek izvajanja nadzora nad plačevanjem cestnine
13. februarja je začel veljati pravilnik, ki določa znake ter način in postopek, po katerem cestninski nadzorniki zaradi izvajanja nadzora nad plačevanjem cestnine ustavljajo vozila v cestnem prometu na cestninskih cestah v Republiki Sloveniji. Vozila lahko ustavljajo z loparjem za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe ali loparjem z lastnim virom svetlobe, z ročno svetilko z rdečim filtrom stožčaste oblike ali s svetlobno tablo, nameščeno znotraj vozila ali na vozilu.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9-11
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Še o ločenih mnenjih vrhovnih sodnikov    

dr. Marko Novak
   
Toda danes je odsotnost ločenih mnenj (vsaj) na vrhovnem sodišču neke države EU vse bolj redkost - ne več pravilo, kar je veljajo v preteklosti. Od vseh držav članic EU je le sedem takšnih, ki ne pozna ločenih mnenj niti na ustavnih sodiščih (Francija, Italija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Malta). Sicer pa je kar 13 držav, ki dovoljujejo ločena mnenja ne le v ustavnem sodstvu, temveč tudi na vrhovnih sodiščih.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev
Obdolženca je obtožba bremenila storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 1. odstavku 196. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ker kot poslovodja delodajalca zavestno ni ravnal po predpisih o plači in plačilu predpisanih prispevkov ter tako prikrajšal delavce za pravice, ki jim pripadajo. In sicer jim v določenem obdobju ni obračunal in plačal prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s 4. in 7. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), zaradi česar jim je bila odvzeta pravica, da bi se jim na podlagi 192. člena istega zakona navedeno obdobje upoštevalo v pokojninsko dobo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJU?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 147. člena ZJU (pogoji za premestitev) pred in po spremembi.

ZJU je vsebinsko povezan tudi z več kot 330 strokovnimi članki, več kot 690 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in tudi več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. marec 2016 Povprečna plača na zaposlenega socialno varstvenih storitev za leto 2016 + 3,6 %
1. marec 2016 Drugi stroški dela socialno varstvenih storitev za leto 2016 + 7,3 %
1. marec 2016 Premija kolektivnega pok. zavarovanja socialno varstvenih storitev za leto 2016 + 0,0 %
1. marec 2016 Stroški materiala in storitev socialno varstvenih storitev za leto 2016 - 0,5 %
1. januar 2016 Minimalna zajamčena donosnost na letni ravni za leto 2016, v primerjavi z 2015 1,5 % 0,86 %
1. januar 2016 Minimalna zajamčena donosnost na mesečni ravni za leto 2016, v primerjavi z 2015 0,12 % 0,07 %
1. marec 2016 Povprečna plača zaposlenih za oskrbo starejših od 65 let (oskrba I) 935,64 EUR 969,32 EUR
1. marec 2016 Povprečna plača zaposlenih za oskrbo starejših od 65 let (oskrba IV) 982,42 EUR 1.017,79 EUR
1. marec 2016 Povprečna plača zaposlenih za oskrbo odrasle osebe s posebnimi potrebami 1.037,18 EUR 1.074,52 EUR
1. marec 2016 Stroški oskrbe za starejše od 65 let (mesečno na posteljo) 176,02 EUR 175,14 EUR
1. marec 2016 Stroški oskrbe za odrasle osebe s posebnimi potrebami (mesečno na posteljo) 293,80 EUR 292,33 EUR
1. januar 2016 Znesek trošarine za plinsko olje za leto 2015, glede na 2014 416,37 EUR 419,25 EUR
1. januar 2016 Tarifa avtorskega honorarja za kabelsko retransmisijo 0,83 EUR 0,82 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.